Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka DEKSTROZ ECZACIBASI-BAXTER
Etken Madde Kodu SGKEWB-DEKSTROZ (GLUKOZ)+NACL+KCL+CACL2+NA LAKTAT serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00197
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,07 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E210A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
xxxxx
Endikasyonlar
1- Su kayıplarında ve hiponatremi hallerinde a) Serumda sodyum miktarının azalmasında. b) Ekstrasellüler mayi hacminin düzeltilmesinde. c) Organizmadaki mayi ve kalori ihtiyaçlarının karşılanmasında. 2- Metabolik asidozda Diyabet ketozu Çocuk diyareleri Ağır enfeksiyon hastalıkları Hafif böbrek yetmezliği Kaşeksi Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar.
Farmakodinamik Özellikler
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ % 5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonunda, klorür laktat ve ekstrasellüler mayideki diğer önemli katyonları ihtiva ettiğinden, parenteral mayi tedavisinde kullanılabilecek en komple solüsyonlardan biridir. Organizmadaki büyük mayi kayıplarında, ekstrasellüler mayilerin bileşiminde değişiklik yapmadan, hastadaki su ve elektrolit dengesi, bu solüsyonla sağlanabilir. Metabolik asidoz (plazmadaki bikarbonat eksikliği), organizmada keton, klorür ve organik asit iyonlarının birikmesi sonucu meydana gelir. Bilhassa çocuklarda olan ağır diyareler, kontrol altında bulunmayan şekerli diyabet, kaşeksi, ağır enfeksiyon hastalıkları veya ketojenik diyetler, vücuttaki glikojen depolarının tükenmesinden sonra, yağların metabolize edilmesi sonucu organizmada keton iyonlarının birikmesine sebep olurlar. Aynı şekilde vücudun sodyum klorür solüsyonları ile fazla yüklenmesi veya fazla miktarda amonyum klorür alınması sonunda ekstrasellüler mayilerde klorür iyonları artar, böbrek yetmezliklerinde ise organik asit iyonları fazlalaşır. Metabolik asidozda, Kussmaul solunumu, halsizlik, şuur kaybı ve komaya doğru giden stupor hali vardır. Böbrekler kompansasyon temini için bikarbonat iyonlarını tutarak hidrojen iyonları ile bikarbonattan başka aniyonları itrah ederler, idrar asit reaksiyondadır. Laboratuvar tetkiklerinde idrarın pH’ı 6’dan aşağıdadır, plazma pH’ı 7,35’in altına düşmüştür. Plazmadaki bikarbonat seviyesi litrede 25 miliekivalanın altında (çocuklarda litrede 20 miliekvalanın altında) bulunur. Pnömoni, anfizem, solunum adalelerinin felci, poliomiyelitte medülladaki bülber kısmın felci, morfin ve barbitürat zehirlenmeleri, solunum yollarının tıkanıklığı ve karbondioksitten zengin havanan koklanması gibi durumlarda, plazmadaki karbonik asit iyonları yükselerek respiratuar asidoz meydana gelir. Hastalarda solunum güçlüğü, halsizlik, şuur kaybı ve koma görülür. Laboratuvar tetkiklerinde idrarın pH’ı 6’dan aşağıdır. Plazma pH’ı 7.35’in altına düşmüştür. Plazmadaki bikarbonat seviyesi litrede 29 miliekivalanın üstünde (çocuklarda litrede 25 miliekivalanın üstünde) bulunur. Organizmadaki asit-baz dengesinin asit tarafa kaydığı durumlarda, tedavinin esası ekstrasellüler sıvıdaki bikarbonat seviyesini yükseltmektir. Sodyum bikarbonat solüsyonlarının doğrudan doğruya verilmesi tehlikeli olabileceğinden, bu maksatla daha çok laktatlı solüsyonlar kullanılır. Laktat iyonları karaciğerde metabolize edilerek bikarbonat iyonlarının yerini alırlar ve bu şekilde plazmadaki bikarbonat seviyesini yükseltirler. % 5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonunda, metabolik asidozda, hem asidoz halini ortadan kaldırır, hem böyle vakalarda daima mevcut olan ekstrasellüler mayi kaybını karşılar, hem de ihtiva ettiği dekstroz sayesinde organizmaya enerji sağlar. Respiratuar asidozda, ayrıca solunum yollarındaki manianın ortadan kaldırılması gerekir.
Farmakokinetik Özellikler
xxxxxx
Farmasötik Şekli
İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen çözelti
Formülü
% 5 Dekstroz, Laktatlı Ringer Solüsyonunda, intravenöz tatbike mahsus steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir, hiçbir bakteriyostatik madde ihtiyave etmez. Solüsyonun tamamen apirojen olması, hastada hiçbir reaksiyona neden olmadan yüksek miktarda zerkedilebilmesini sağlar. Her 100 mL’lik solüsyonda: Dekstroz Monohitrat, (C6H12O6H2O) 5.00 g Sodyum Laktat, (NaC3H5O3) 0.31 g Sodyum Klorür, (NaCl) 0.60 g Potasyum Klorür, (KCl) 0.03 g Kalsiyum Klorür Dihidrat, (CaCl22H2O) 0.02 g Enjeksiyonluk su q.s. Elektrolit yoğunlukları (Litrede miliekvilan olarak mEq/L) Sodyum : 130 Klorür : 109 Potasyum : 4 Laktat : 28 Kalsiyum : 3
İlaç Etkileşmeleri
xxxxxx
Kontraendikasyonlar
1) Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derece bozulduğu haller. 2) Addison hastalığı, (hiç tedavi edilmemiş vakalarda veya kriz esnasında potasyumsuz solüsyonlar tercih edilir.)
Kullanım Şekli Ve Dozu
Hastanın durumuna göre hekim tarafından tayin edilir. Normal olarak saatte kilo başına 5 - 10 mL zerkedilir. 24 saatte 1 litre veya daha fazla verilebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
xxxxx
Saklama Koşulları
25˚C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 mL ve 1000 mL’lik Medifleks torbalarda. Reçete ile satılır.
Uyarılar/Önlemler
Diyabetli hastalarda bu solüsyonu dikkatle kullanmalıdır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
xxxxxx