Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEWA-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 5 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00141
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,6 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E318D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
%5 Dekstroz solüsyonu kan ile izo-osmotik olduğundan periferal damardan uygulanabilir. Dozu,hastanın yaşı,kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır. Glikozüri oluşmaksızın ,saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 gr Dekstroz/kg.dır. Saatte maksimum infüzyon hızı 0.8 gr Dekstroz/kg’ı geçmemelidir.
Endikasyonlar
1)Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde veya ağır karaciğer,böbrek,kalp ve mide-barsak hastalıklarındaki gibi, ağızdan besin ve su alımının sınırlandığı aşağıdaki durumlarda;
Dehidratasyon.
Farmakodinamik Özellikler
Dekstroz, organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glikoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar, aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glikojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması,aynı miktarda serbest su uygulanmasına neden olur. %5 dekstroz solüsyonunun damar yolu ile uygulanması , besinsiz ve susuz kalmış dokulara kısa sürede su ve karbonhidrat sağlar. Thiamin, Riboflavin, nikotinamid, pridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır. Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz, bir monosakkarittir ve oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glikoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise plazma pik konsantrasyonu oluşur.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml’lik solüsyonda;
Dekstroz Anhidrit.......5g. ( Dekstroz Monohidrat olarak 5,5 g )
Enjeksiyonluk Su........k.m.
 
Osmolarite
( Dekstroz Anhidrit Olarak ).......................277.47 mOsm/ L
( Dekstroz Monohidrat Olarak )..................252.27 mOsm /L
İlaç Etkileşmeleri
Dekstroz, kuvvetli alkalilerle dekompoze olur ve kahverengileşir. Dekstrozun intravenöz solüsyonlarına Siyanokobalamin, Kanamisin sülfat, Novobiosin Sodyum ve Varfarin Sodyum ilave edilmesi bulanıklığa neden olabilir. Dekstroz, Aminler, Amidler, Amino asitler, Peptidler ve Proteinlerle reaksiyona girebilir.
Kontraendikasyonlar
1.İnfüzyon sırasında ekstrasellüler sıvının volümünün artması sonucu su intoksikasyonu oluşabilir.
2.Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada,
3.Glikoz –galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda ,
4.İntraspinal ve intrakranial kanamalı,delirium tremensli, anürili hastalarda dehidratasyon olduğu durumlarda,kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
%5 Dekstroz solüsyonu kan ile izo-osmotik olduğundan periferal damardan uygulanabilir. Dozu,hastanın yaşı,kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır. Glikozüri oluşmaksızın ,saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 gr Dekstroz/kg.dır. Saatte maksimum infüzyon hızı 0.8 gr Dekstroz/kg’ı geçmemelidir.                                        

 

DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bir kısmı kullanılmış olan solüsyonun geri kalanını kullanmayınız.Tıbbi zaruret gerekmedikçe hamilelerde kullanmayınız.Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C’nin altında) saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 cc, 150 cc, 250 cc, 500 cc, 1000 cc’lik polifleks torbalarda

Uyarılar/Önlemler
1.Dekstroz solüsyonları ile yapılan ,uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir.Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
2.Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları,kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır,eritrosit aglomerasyonuna neden olabilir.
3.Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları deri altından uygulandığında,tuz kaybetmiş hastaların daha çok sodyum ve su kaybetmelerinin sonucu olarak periferik dolaşım kollapsı veya anüriye yol açabilirler.
4.Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli nfüzyonu ödem, hipokalemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen, böbrek fonksiyonları normal hastalarda hipopotasemiyi ve hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte her litre dekstroz solüsyonu için 20-40 mEq potasyum verilmelidir.
5. Dekstroz solüsyonları ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir.Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
6.Kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalara parenteral yoldan sıvı verirken çok dikkatli olmak gerekir.
7.Açıkça kendilerinde ve klinik düzeyde fark edilmeyecek düzeyde diyabeti bulunduğu bilinen hastalarda,dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :
Hamilelik Kategorisi C : % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmesi, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit oluşabilir ve çözeltinin dışarı sızması sonucu oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hiperglisemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.