Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka DEKSTROZ ECZACIBASI-BAXTER
Etken Madde Kodu SGKEWA-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 5 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A00126
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,1 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E318K
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
1) Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemlerde ya da ağır karaciğer, böbrek, kalp ve mide - barsak hastalıklarında olduğu gibi ağızdan besin ve su alımının sınırlandığı durumlarda;
 
a- Dehidratasyon,
b- Aşırı doku proteini katabolizması,
c- Karaciğer glikojeni azalmasını önlemek amacıyla.
 
2) Açlık, diyare, kusma ya da yüksek ateşli durumlardaki ketozun önlenme ve tedavisinde.
 
3) Sodyum klorür ve diğer elektrolitlerin istenmediği toksemi hallerinde

 

Farmakodinamik Özellikler

Parenteral sıvı tedavisinde, bazen hastaya elektrolitsiz su vermek gerekir. Böyle durumlarda yalnız başına su kontrendikedir; hipotonisite nedeniyle yaygın hemoliz meydana gelir. Bundan kaçınmak için izotonik glükoz solüsyonları kullanılır.

Karbonhidratların sudaki solüsyonları, organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler, protein katabolizmasını azaltırlar.

Açık ketozunu önlemek için günde en az 100 g karbonhidrata ihtiyaç vardır. Hem bunu karşılamak hem de protein katabolizmasını azaltmak amacıyla, gıda alamayan hastalara günde en az 150-200 g dekstroz parenteral yoldan verilmelidir.

% 5 dekstrozun sudaki solüsyonu damara uygulandığında, besinsiz ve susuz kalmış dokulara gerekli su ve karbonhidratı kısa zamanda sağlar.

Riboflavin, tiamin ve nikotinamid gibi B grubu vitaminlerinin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır.

Parenteral yoldan beslenmeye devam edilecekse ya da daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

İntravenöz infüzyon için steril ve apirojen solüsyon.

Formülü
Her 100 mL’lik solüsyonda,
 
Dekstroz 5 g
Enjeksiyonluk Su q. s.

 

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

-

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanır. Ortalama doz 24 saatte bir litre ya da daha fazladır. Ortalama İnfüzyon hızı saatte 0.5 g dekstroz / kg’dır. Maksimum infüzyon hızı saatte 0.8 g dekstroz / kg’ı genellikle geçmemelidir. Mümkün olabilen her vakada damar yolu tercih edilmelidir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Oda sıcaklığında (25˚C) saklanmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50, 100, 150, 250, 500 ve 1000 mL’lik Medifleks torbalarda.

Uyarılar/Önlemler

1) Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit aglomerasyonuna sebep olabilirler.

2) Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları deri altından uygulandığında, tuz kaybetmiş olan hastaların daha çok sodyum ve su kaybetmelerine, sonuç olarak da periferik dolaşım kolapsı ve anüriye yol açabilirler.

3) Hastanın fazla suyla yüklenmemesi için vücuttaki sıvı kazancı ve kaybı iyi hesaplanmalıdır.

4) Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen (böbrek fonksiyonları normal) hastalarda ve özellikle dijitalize olanlarda, hipopotasemiyi ya da hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir. (Her litre dekstrozla 20 - 40 mEq potasyum)

5) Şekerli solüsyonlarla uzun süreli parenteral tedavi, pankreas adacıklarının aşırı yüklenmesine yol açabilir. Hem bu yükü azaltmak hemde tedavi sırasındaki hiperglisemi ve glikozüriyi önlemek için hızla verilen ya da yüksek konsantrasyonda kullanılan dekstroz solüsyonlarına insülin katılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Özellikle uzun süreli uygulamalarda ödem, hipokalemi, hipomagnezemi ve hipofosfatemi gibi sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.