Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 7,44 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,04 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezlik hallerinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer sirozu olan kişilere dikkatle uygulanmalıdır.
Doz Aşımı

Uzun süreli tedavilerde aşırı hidratasyon veya dekstroz yüklenmesi gelişmesi halinde hastanın durumu gözden geçirilir ve gerekli tedbirler alınır.

Endikasyonlar
% 5 DEKSTROZ Solüsyonu,
  • Hastanın elektrolit kaybı olmaksızın su kaybettiği (dehidratasyon) durumlarda,
  • Sodyum klorür ve diğer elektrolitlerin istenmediği toksemi hallerinde,
  • Ameliyat öncesi ve sonrasında ya da bazı ağır hastalıklarda, ağızdan su alımının sınırlandığı durumlarda,
  • Bazı ilaç ve solüsyonların verilmesinde taşıyıcı olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Parenteral sıvı tedavisinde elektrolitsiz sıvı verilmesi gerektiğinde, suyu izotonik hale getirmek için % 5 a/h oranında dekstroz ilavesi gerekir. Apirojen, steril ve izotonik olan bu elektrolitsiz çözelti, ayrıca herhangi bir antibakteriyel veya tampon maddesi içermez.
 
Dehidratasyon hallerinde %5 Dekstroz Solüsyonu damara uygulandığında, kan ile izotonik bir çözelti kana verilmiş olduğundan, dokulara gerekli miktarda su ve düşük oranda karbonhidrat takviyesi sağlanır.
 
Parenteral yoldan beslenme gerektiren durumlarda veya daha fazla kaloriye ihtiyaç olduğunda, ihtiyaca göre yüksek konsantrasyondaki (%10, 20, 30 ve 50) dekstroz solüsyonları uygulanmalıdır.
Farmakokinetik Özellikler

Dekstroz dolaşıma girdikten sonra hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verir

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
Her 100 mL'de:
Dekstroz monohidrat                 5.0 g
Enjeksiyonluk su             q.s.   100 mL
 
Osmolarite (mOsm/L) = 253
İlaç Etkileşmeleri
%5 DEKSTROZ Solüsyonu'nun perfüzyonu sırasında, IV yolla uygulanması gereken ve dekstrozla geçimsizliği olmayan ilaçların %5 DEKSTROZ Solüsyonu'na ilavesinde aseptik teknik kullanılmalı ve ilave edilen ilacın solüsyonda tam olarak çözünmesi sağlanmalı ve karışım bekletilmeden uygulanmalıdır.
Kontraendikasyonlar

Alyuvarların psödoaglutinasyon olasılığı nedeniyle, elektrolit ihtiva etmeyen dekstroz solüsyonları ile aynı infüzyon setinden kan tranfüzyonu yapılmamalıdır

Kullanım Şekli Ve Dozu
Verilecek olan miktar hastanın klinik durumuna bağlı olarak doktor tarafından tayin edilir.
DEKSTROZ'un glukozüri oluşturmadan infüze edilebileceği maksimum hız 0.5 g/kg/saat'tir. 0.8 g/kg./saatte infüze edildiğinde % 95'i tutulmaktadır.
Genel olarak 24 saatte 1-3 litre % 5 DEKSTROZ Solüsyonu tehlikesizce verilebilir. Verme hızı ortalama 120 - 140 damla/dak. veya 500 mL/saattir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
% 10 DEKSTROZ Solüsyonu
% 20 DEKSTROZ Solüsyonu
% 30 DEKSTROZ Solüsyonu
% 50 DEKSTROZ Solüsyonu
Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Berrak olmayan solüsyonlar kullanılmamalıdır.
Solüsyon bir defa kullanım içindir. Kullanılmayan kısım atılır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 ml - 1000 ml vakumlu şişelerde, setli veya setsiz.

Uyarılar/Önlemler
  • İsoosmotik çözeltilerin fazla miktarda hızlı veya uzun süreli uygulanması ödem veya su intoksikasyonuna neden olabilir.
  • Potasyum içermeyen çözeltilerin aşırı miktarda uygulanması hipokalemiye yol açabilir. Bu nedenle bazı uzun süreli uygulamalarda potasyum ilavesi gerekebilir.
  • Büyük hacimlerin uzun süreli veya hızlı uygulamalarında kan elektrolitlerinin izlenmesi önerilir. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri gelişmesi halinde gerekli önlemler alınmalıdır. Keza gerektiğinde vitamin ve mineral takviyesi düşünülmelidir.
  • Hafif veya belirgin diyabetes mellitus veya karbonhidrat intoleransı olan hastalarda dekstroz içeren çözeltiler dikkatli kullanılmalıdır.
  • Uygulama hızına bağlı olarak prediyabetik kimselerde hiperglisemi ve glukozüri meydana gelebilir. Diyabetiklerde dekstroz infüzyonu yapmak gerektiği hallerde kan glukoz seviyesi takip edilmeli ve gerekirse insulin uygulanmalıdır.
  • Hiperglisemi, serebral iskemik beyin harabiyetinin artmasına ve iyileşmenin gecikmesine yol açtığından, akut iskemik ataklardan sonra glukoz çözeltilerinin kullanılması önerilmez.
Hamilelerde kullanımı
(Hamilelik kategorisi C’dir):
Uzun süre uygulanması halinde fetusta metabolik etkiler yapabileceği gözönüne alınmalıdır.
 
Çocuklarda kullanımı: Diabetik annelerin çocuklarında hipoglisemi gelişebileceğinden, bu gibi yenidoğanlarda verilecek glukoz miktarı ayarlanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
% 5 DEKSTROZ Solüsyonu'nun doğru uygulama tekniği ile yapılması halinde herhangi bir yan etki beklenmez.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE İNFÜZYON KESİLİR ve DOKTORA MÜRACAAT EDİLİR.