Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEWA-DEKSTROZ (GLUKOZ) % 5 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00178
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,19 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,09 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E318J
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
1)Organizmaya parenteral yoldan kalori sağlanmasını gerektiren durumlarda;
 
 A-Ameliyatlardan önce ve sonra,
 B-Ateşli hallerde
 C-Böbrek bozukluğuna bağlı düşük yoğunlukta idrar çıkaran hastalarda
 
2)Açlık, diyare, kusma gibi sıvı kayıplarının yüksek olduğu durumlarda
 
3)Sodyum klorür veya düğer elektrolitlerin istenmediği toksemi hallerinde,
 
4)Vücuttan sodyum ıtrahını artırmada
 
5)Doku proteini katabolizmasını ve karaciğer glikojeninin azalmasını önlemek maksadıyla
 
6)Açık bir damar yolunun bulunmasının istendiği hallerde ve taşıyıcı solüsyon olarak
 
7)Kan şekeri seviyesi 10-15 mmol/lt’ ye düştükten sonra %5 dekstroz solüsyonu,Diyabetik ketoasidozda vücudun keton cisimlerinden temizlenene kadar hipoglisemiye sebep olmadan insülin verilmesini mümkün kılar.
Farmakodinamik Özellikler
Karbonhidratların sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve enerji olarak gerekli kalorileri verirler, protein katabolizmasını azaltırlar. Açlık ketozunu önlemek için günde en az 100g karbonhidrata ihtiyaç vardır. Karbonhidrat depoları ölçülü olup, 300-400 g. glikojenden ibaret olduklarından bazal metabolizma için gerekeni güçlükle karşılamaktadırlar.
Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz, bütün dokularda kolayca metabolize edilir ve fazlası yağa çevrilerek depo edilir. Eksikliğinde ise yağ asitleri metabolize olarak oksidasyona uğrar ve keto asidoz görülebilir. %5 dekstrozun sudaki solüsyonu damara uygulandığında besisiz, susuz kalmış dokulara gerekli su ve karbonhidratı kısa zamanda sağlar. Kan şekeri seviyesini düzeltir, karaciğer glikojen azalmasını minimuma indirir, ve protein koruyucu etki hasıl eder. Çünkü dekstroz eksikliğinde enerji açığını kapamak için protein yıkımı da artar. Neticede dekstroz oksidasyona maruz kalarak su ve karbondiokside dönüşür. B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100ml’lik solüsyonda;
Dekstroz anhydrus........................................................5 g
Enjeksiyonluk su k.m......................................................100 ml
Osmolarite.......................................................................277,47 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyonlara ilave edilen ilaçlar açısından geni bir pH marjı bazı durumlarda bir maddenin bir şişede stabil ve diğerinde olmaması dezavantaj teşkil edebilir. B12 vitamini, kanamisin sülfat, novobiocine Sodium ve warfarin solüsyonları dekstroz solüsyonlarına ilave edildiğinde bulanıklığa, Barbitüratlar(phenobarbital) çökelti teşekkülüne, Ampisilin sodium, metisilin, penisilinler aktivite kaybına, pH(8-10) aynı sebeplerden dolayı slfizoksazol ve aminofilin de dekstroz solüsyonlarına katılmamalıdır.
 • Farmorubicin(epirubicin)
 • Naloxone
 • Nepresol(dihydralazine)
 • Peptavlon(pentagastrin)
 • Platinol(cisplatin)
 • Pronestyl(procainamide)
 • Selexide(mecillinam)
 • Sulfadiazine
 • Thio-Tepa(thiotepa)
 • Trasylol(aprotinin)
 • Trilafon(perphenazine)
Kontraendikasyonlar
1)Diyabetik ketoasidozun başlangıcında,
2)Dehidratasyon, akut ve kronik böbrek yetmezliği
3)Anüri ve diyabetik komada
4)Serebral şok, iskemi ve gebelikte
5)İntraspinal, intrakranial kanamalar ve delirium tremenste
6)Glukoz-galaktoz malabsorbsiyon sendromuna maruz kimselerde kontrendikedir.
7)Su entoksikasyonu olmak üzere,başlıca kontrendikasyon vakalarını teşkil ederler.
 
Kullanım Şekli Ve Dozu
%5 Dekstroz solüsyonu, intravenöz uygulanıma yönelik steri, apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. %5 Dekstroz solüsyonları izotonik olup, düşük bir pH’ya sahiptirler, lokal damar irritasyonuna sebebiyet vermemek için alternatif periferik venler kullanılmalıdır.
 
Fizyolojik fonksiyonlar ve vücut ısısının sabit kalabilmesi için,günlük enerji ihtiyacı,erkek için1600 kcal. Kadın için ise 1300 kcal. dir. Enerji ihtiyacı,hamilelik,emzirme,büyüme çağı,kötü beslenme, travma,yanık ve sepsis durumlarında artar. En uygun enerji kaynağı karbonhidratlar olup, her gramı 4.2 kalorilik enerji vermektedir.%5 Dekstoz çözeltisinin,1 litresi 200 kalori içermektedir. Dekstrozun vücuttaki maksimum tüketim hızı saatte
0.8 g/kg.dır, bu miktar hızla verildiğinde %95’e yakın kısmı vücut tarafından tutulmakta,%5’ lik kısmı ise böbrek eşiğini aştığından glikozüriye sebep olarak idrar yoluyla dışarı atılmaktadır.Dekstroz, saatte 0.5 g/kg hızla verildiğinde glikozüri oluşmaz.
 
Bu bilgilerin ışığı altında dekstroz dozu, hastanın yaşına ağırlığına, klinik durumuna, kan elektorlitlerinin durumuna ve asit-baz dengesine göre hekim tarafından ayarlanır.
 
Mümkün olabilen her vakada damar yolu tercih edilmelidir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE,
 
ortalama doz , 24 saatte1-3 litre arasındadır. Bir litrelik solüsyon hastaya 3 saatten az sürede verilmemelidir. Dakikada 80-120 damladan fazla verilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PVC TORBA

Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C’ın altında) saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 cc.-1000 cc' lik vakumlu şişelerde.
Uyarılar/Önlemler
1)Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları, kan transfüzyonu ile birlikte uygulanmamalıdır, eritrosit aglomerasyonuna sebep olabilirler.
 
2)Elektrolitsiz dekstroz solüsyonları deri altından uygulandığında, tuz kaybetmiş olan hastaların daha çok sodyum ve su kaybetmelerine sonuç olarak ta periferik dolaşım kolapsı ve anüriye yol açabilirler.
 
3)Dekstroz solüsyonları tam kan ile birlikte aynı infüzyon seti ile uygulanmamalıdır, hemolize sebep olabilirler.
 
4)Dekstroz solüsyonları, hipopotasemi, hipomagnezemi ve hipofosfatemiyle seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine sebep olurlar.
 
5)Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen (böbrek fonksiyonları normal) hastalarda ve özellikle dijitalize olanlarda, hücre içi potasyum kaybını (hipopotasemiyi) önlemek için dekstroz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir.
 
Her litre dekstroza 20-40 mEq potasyum
 
6)Dekstroz’a karşı bazı durumlarda (ameliyat,sepsis,şok,pakreatit v.s.) intolerans ortaya çıkabilir.Bu hallerde hiperglisemi ve glikozüri görülür ve kanda kateşolamin, glukokortikoit ve glikojen seviyeleri yükselir.bu vakalarda enfüzyon sıvısına her 25 g dekstroz için 1-2.5 ünite kristalize insülin katılmalıdır.
 
7)B grubu vitaminleri organizmadaki dekstroz metabolizmasını katabolize eden koenzim sisteminde yeraldıklarından, dekstroz kullanırken vitaminlerin de birlikte verilmesi vücuttaki vitamin yedeklerinin tükenmesini önler.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Glukoz solüsyonlarının (3,5 - 6,5) gibi geniş bir pH marjına sahip olmaları, bazı vakalarda lokal ven irritasyonundan sorumludur. Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit ve çözeltinin dışa sızması ile oluşan lokal ağrı görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
 “BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”