Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DENTAMAX
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A02180
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,6 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,6 TL (16 Nisan 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Penisilinler ile doz aşımı durumunda nöromüsküler hipersensitivite reaksiyonları (ajitasyon, halüsinasyonlar, asteriksis, ensefalopati, konfüzyon , nöbet) görülebilir. Muhtemelen böbrek yetmezliğine de sebep olabilen insterstisyel nefrit ve/veya kristalüri görülebilir. Bu durumlarda hidrasyon ve diürez faydalı olabilir. Eğer preparatta potasyum ve sodyum tuzları mevcutsa özellikle böbrek yetmezliği durumlarında elektrolit dengesizliği oluşabilir.
 
Hemodiyaliz ilacın kandan uzaklaştırılmasında faydalı olabilir. Herhangi bir doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
  • Amoksisilin’ e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
  • Tonsillit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları,
  • Sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları,
  • Selülit, apse, erizipel, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile
  • Sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahaleler uygulanmalıdır.
Farmakodinamik Özellikler
DENTAMAX Süspansiyon’un etkin maddesi amoksisilin, Gram-negatif ve Gram-pozitif mikroorganizmalara karşı bakterisid etkiye sahip, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Semisentetik bir penisilin olan amoksisilin, bir ampisilin analogudur. Kimyasal olarak D-(-) α-amino-p-hydroxy-benzyl penisilin’dir.
 
Amoksisilin bakterisid etkisini, bakteri hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir.
 
İn vitro çalışmalarda aşağıda yer alan bakterilerin amoksisiline duyarlı olduğu belirlenmiştir.
 
Gram-negatif mikroorganizmalar : Haemophillus influenzae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Neisseria gonorrhoeae.
 
Gram-pozitif mikroorganizmalar : Alfa ve beta hemolitik streptokoklar, Streptococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, Streptococcus faecalis.
 
Helicobacter : Helicobacter pylori.
 
Amoksisilin penisilinaz yapan bakterilere ve dirençli stafilokoklara etkisizdir.
 
Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu amoksisiline dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim :
 
Amoksisilin mide asidine karşı dayanıklıdır. Yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur.
 
Dağılım :
 
Vücut doku ve sıvılarına hızla yayılır. Serebrospinal sıvıya dağılımı eğer meninks zarı normal ise % 1’den az, iltihaplı olduğu zaman ise % 8-90 aralığındadır. Kan proteinlerine yaklaşık % 17- 20 oranında bağlanır. 250 mg ve 500 mg amoksisilin oral olarak verildiğinde uygulamadan 1-2 saat sonra yaklaşık 3.5 mcg/ml-5 mcg/ml ve 5.5 mcg/ml-7.5 mcg/ml’lik maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Bu konsantrasyon, aynı miktar ampisilin ile elde edilen konsantrasyonun yaklaşık olarak iki mislidir. Amoksisilin terapötik kan seviyesinin diğer penisilinlerden daha uzun süre devam etmesi nedeniyle, Amoksisilinin günde 3 defa verilmesi yeterli olmakta ve geceleri hastanın uyandırılmasına gerek kalmamaktadır.
 
Metabolizma :
 
Amoksisilin hepatik yolla metabolize olur.
 
Eliminasyon :
 
Yarılanma ömrü yenidoğanda 3.7 saat; süt çocuğu ve daha büyük çocuklarda 1-2 saat; erişkinlerde 0.7-1.4 saattir. Amoksisilin oral kullanımdan sonraki 6-8 saat içinde % 60 oranında ve değişmeden idrarla atılır. Probenesid ile birlikte kullanıldığında eliminasyonda azalma görülür.
Farmasötik Şekli
Oral Süspansiyon;
 
Kuru Toz : Aromatik kokulu (muz), hemen hemen beyaz toz.
 
Sulandırılmış Ürün : Etiketinde belirtildiği şekilde sulandırıldığında homojen görünüşlü, aromatik kokulu (muz), kavuniçi renkli süspansiyon.
Formülü
Her 5 ml süspansiyon (kutu içindeki kaşık dolusu) 125 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat,
 
Diğerleri : şeker,sakkarin sodyum, sodyum siklamat, tartrazin, metil paraben, propil paraben, portakal esansı, muz esansı ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Disülfiram ve Probenesid serum amoksisilinin düzeylerini arttırırlar. Amoksisilin gibi varfarin oral antikoagulanların etkilerini arttırabilir. Teorik olarak Allopurinolün Amoksisilin ile birlikte alındığında Amoksisilin’e bağlı döküntülerini arttırıcı etkiye sahip olduğu kabul edilir.
 
Penisilinler birbirlerini takip eden tedavilerde metotreksata maruz kalma süresini arttırırlar.
 
Bu durumlarda hastaların gözlemi gerekir.
 
Tetrasiklinler ve kloramfenikol ile beraber kullanıldığında amoksisilinin etkisi azalır.

 

Kontraendikasyonlar
Amoksisilin, penisiline ve ilacın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Streptokok, pnömokok, penisilinaz yapmayan stafilokok ve H.influenzae’ nın neden olduğu kulak, burun, boğaz enfeksiyonları.
 
E.coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis’in neden olduğu ürogenital sistem enfeksiyonları.
 
Streptokokların, hassas stafilokokların ve E.Coli’ nin neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında :
 
Mutat Doz : Çocuklarda günlük doz, kg başına 20 mg olarak hesaplanır ve bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat ara ile verilir.
 
20 kg’ ın üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır.
 
Ağır ve kısmen dirençli enfeksiyonlarda : Çocuklarda günlük doz, kg başına 40 mg olarak hesaplanır ve bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat ara ile verilir.
 
Streptokokların, pnömokokların, penisilinaz yapmayan stafilokokların ve H.influenzae’ nın neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonlarında :
 
Mutat Doz : Çocuklarda günlük doz, kg başına 40 mg olarak hesaplanır ve bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat ara ile verilir. 20 kg’ ın üstündeki çocuklara yetişkin dozu uygulanır.
 
Gonorede ve N.gonorrhoeae’ nın neden olduğu akut, basit ano-jenital ve üretral enfeksiyonlarda (kadın ve erkek) :
 
Mutat Doz : Çocuklara tek doz halinde, kg başına 50 mg Amoksisilin ve kg başına 25 mg Probenesid verilir.
 
Not : 2 yaşın altındaki çocuklarda probenesid kontrendike olduğundan bu tedavi rejimi uygulanamaz.
 
Sifilisten de şüphe edilen gonore vakalarında Amoksisilin verilmeden önce karanlık saha muayenesi ve 4 ay süre ile her ay serolojik tetkik de yapılmalıdır.
 
Bakteriyel menenjitte : Çocuklarda günlük doz, kg başına 150-200 mg olarak hesaplanır ve bu doz 8 veya 6 eşit kısma bölünerek 3 veya 4 saat ara ile verilir.
 
Amoksisilin ile tedavide önerilenden düşük dozlar kullanılmamalıdır. Bazı hallerde daha yüksek dozlar gerekebilir. İnatçı ve ağır enfeksiyonlarda tedaviyi birkaç hafta sürdürmek ve tedavi kesildikten sonra hastayı birkaç ay takip etmek gerekebilir. Kronik üriner sistem enfeksiyonlarında, sık sık klinik ve bakteriyolojik tetkik yapılması lüzumludur.
 
Amoksisilin ile tedavi semptomlar kaybolduktan sonra en az 48-72 saat daha sürdürülmelidir.
 
Hemolitik streptokokların neden olduğu enfeksiyonlarda nükslerin ve komplikasyonların önlenebilmesi için tedavinin en az 10 gün sürdürülmesi tavsiye edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Her tablette 1 g Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat ihtiva eden 16 tabletlik ambalajlar.
 
Her tablette 500 mg Amoksisilin’ e eşdeğer Amoksisilin trihidrat ihtiva eden 16 tabletlik ambalajlar.
 
Her 5 ml süspansiyonda 250 mg Amoksisilin’ e eşdeğer Amoksisilin trihidrat ihtiva eden 80 ml’lik ambalajlar.
 
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
 
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları
Sulandırılmamış tozu 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Hazırlanmış olan süspansiyon 4°-8 °C’ de buzdolabında saklandığında 14 gün içinde tüketilmelidir.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
5 ml süspansiyonda 125 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat ihtiva eden 80 ml’ lik ambalajlar.
Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafalaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok allerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilere Sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonların oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce Penisilin, Sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır.
 
Ciddi anafalaktoid reaksiyonların Adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen ve I.V. steroidler verilmeli, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
 
Tedavi sırasında bakteryel patojenler (enterobakter, psödomonas) ve mantarlarla (kandida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Santral Sinir Sistemi : Hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, konvülsiyon, davranış değişiklikleri, sersemlik.
 
Cilt/Deri : Akut ekzantematöz püstülöz, eritematöz makülopapüler kızarıklık ve döküntüler, eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, eksfoliyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, hipersensitivite vaskülliti, ürtiker, ve diğer hipersensitivite reaksiyonları.
 
Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlar görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
 
Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
 
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, diyare, hemorajik kolit, psödomembranöz kolit, dişlerdeki renk değişikliği, (kahverengi, sarı ya da nadiren gri)
 
Kan ve Lenf Sistemi : Anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Bu belirtiler tedavi kesildiğinde genellikle kaybolmaktadır.
 
Hepatik : AST ve ALT düzeylerinde artış, kolestatik sarılık, hepatik kolestaz, akut sitolitik hepatit.
 
Renal : Kristalüri.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.