Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka DENTINOX
Etken Madde Kodu SGKFBC-LIDOKAIN HCL+HIDROKSIPOLIETOKSIDODEKAN Oral topikal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu A01AD11
ATC Açıklaması Çeşitli
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Oral Topikal Jeller/Soller
Kamu Kodu A02190
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,31 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,45 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
10 g ve 20 g’lık Aluminyum tüp.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
DENTİNOX’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.
 
DENTİNOX’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Diş etinde ciddi kızarıklık ve şişme olması durumunda doktorunuza bildiriniz.
Göze temas ettirilmemelidir.
 
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
DENTİNOX’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
DENTİNOX’un yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlacın hamilelik boyunca kullanılıp kullanılamayacağına bir hekim karar vermelidir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme dönemi boyunca ilacın kullanılıp kullanılamayacağına bir hekim karar vermelidir.
 
Araç ve makine kullanımı
Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.
 
DENTİNOX’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DENTİNOX sorbitol içermektedir.Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
DENTİNOX propilen glikol içerdiğinden iritasyona neden olabilir.
İçeriğinde bulunan diğer yardımcı maddeler için kullanım yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir. 
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
DENTİNOX’un diğer ilaçlar ile birlikte kullanımında herhangi bir geçimsizlik bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında  bilgi veriniz
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi DENTİNOX’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, DENTİNOX’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 
  •  Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.
‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DENTİNOX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
 
‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’
 
DENTİNOX ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıkça; günde 2-3 kez DENTİNOX uygulaması yeterlidir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
Doktorunuz başka bir tavsiyede bulunmadıkça; diş etinin etkilenmiş bölgesine temiz bir parmak ya da pamuk yardımı ile uygulanıp hafifçe masaj yapılır. Özellikle yemeklerden sonra ve uykudan önce uygulanmalıdır.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
Yaş sınırı bulunmamaktadır.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Doz ayarlaması gerekli değildir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması gerekli değildir.
 
Eğer DENTİNOX’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla DENTİNOX kullandıysanız
DENTİNOX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
DENTİNOX’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
DENTİNOX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
DENTİNOX tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
DENTİNOX, 10 g ve 20 g’lık alüminyum tüplerde sunulan bir ilaçtır.
DENTİNOX, etkin madde olarak lidokain hidroklorür, hidroksipolietoksidodekan ve kamomil tentürü içerir.
DENTİNOX, ağrı kesici ve iltihap giderici etkileri sayesinde, çocuklarda diş çıkarma sırasında görülen veya dişeti iltihabı sırasında görülen ağrılı ve iltihaplı durumların giderilmesinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
DENTİNOX’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DENTİNOX’u kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DENTİNOX’u kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
DENTİNOX diş jeli

 

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Bildirilmemiştir.                                              
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Bildirilmemiştir.
Etkin Maddeler

Beher gram jel etkin madde olarak; 3.4 mg Lidokain hidroklorür (1H2O), 3.2 mg Hidroksipolietoksidodekan ve  150.0 mg Kamomil tentürü içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Lokal anestezik
ATC kodu: A01AD
 
DENTİNOX’un bileşiminde bulunan Lidokain ve Hidroksipolietoksidodekan lokal anestezik etkilerinden ötürü bebek ve küçük çocukların diş çıkarma döneminde görülen ağrıyı dindirir ve gingiva stomatitisi ağrısını engeller. Kamomil tentürü ise bileşimindeki maddeler nedeni ile bukkal mukozanın enflamasyonunu giderir.
Farmakokinetik Özellikler
DENTİNOX ağız içi mukozasına lokal uygulanan bir ürün olduğu için farmakokinetik veriler bulunmamaktadır.
 
Emilim:
Veri yoktur.
 
Dağılım:
Veri yoktur.
 
Biyotransformasyon:
Veri yoktur.
 
Eliminasyon:
Veri yoktur.
 
Doğrusallık/Doğrusal Olmama Durumu:
Veri yoktur.
Farmasötik Form
Jel.
Oromukozal jel.
Gebelik Ve Laktasyon
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Bildirilmemiştir.
 
Gebelik dönemi
Her ne kadar gebelik dönemindeki kullanımı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değilse de, hamilelerin DENTİNOX kullanmadan önce bir hekimin onayını almaları önerilir.
 
Laktasyon dönemi
Her ne kadar laktasyon dönemindeki kullanımı hakkında herhangi bir bilgi mevcut değilse de, emziren annelerin DENTİNOX kullanmadan önce bir hekimin onayını almaları önerilir.
 
Üreme yeteneği / Fertilite
Bildirilmemiştir.
Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 20.04.1993

Ruhsat yenileme tarihi:-

İstenmeyen Etkiler
Bugüne kadar bildirilen bir yan etkisi mevcut değildir.
Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine duyarlılığı olan kişilerde advers etki görülebilir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Lidokain hidroklorür, 1H2O 3.4 mg/g
Hidroksipolietoksidodekan 600  3.2 mg/g
Kamomil tentürü  150.0 mg/g
 
Yardımcı maddeler:
Ksilitol  90.0 mg/g
% 70’lik Sorbitol solüsyonu 100.0 mg/g
Propilen glikol  150.0 mg/g
% 10’luk Sodyum hidroksit solüsyonu  44.0 mg/g
Sodyum sakkarin 2.0 mg/g
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.
 
 
 
 
                     
            
                                       
 
 
                                                 
                         
                                           
     
 
 
 

 

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Lidokain için bildirilen LD50 düzeyleri aşağıdaki gibidir.
Sıçan (oral)  317 mg/kg
Sıçan (derialtı) 335 mg/kg
Sıçan (intravenöz)  25 mg/kg
Fare (oral) 220 mg/kg
Fare (intraperitoneal)  102 mg/kg
Fare (derialtı)  238 mg/kg
Fare (intravenöz)  20 mg/kg
Kobay (derialtı)
120 mg/kg
 
 
 
                           
                     
             
                       
          
              
             

 

Kontrendikasyonlar
Etkin madde ya da bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Diş ve dişetlerine uygulanır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
DENTİNOX diş jeli
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Göze temas ettirilmemelidir.
 
DENTİNOX sorbitol solüsyonu içerdiğinden nadir kalıtımsal fruktoz intolerans problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
DENTİNOX propilen glikol içerdiğinden irritasyona neden olabilir.
 
DENTİNOX sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Hekim tarafından başka bir öneri olmadıkça; günde 2-3 kez DENTİNOX uygulaması yeterlidir.
 
Uygulama şekli:
Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe; diş etinin etkilenmiş bölgesine temiz bir parmak ya da pamuk yardımı ile uygulanıp hafifçe masaj yapılır. Özellikle yemeklerden sonra ve uykudan önce uygulanmalıdır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlaması gerekli değildir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Yaş sınırı bulunmamaktadır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Doz ayarlaması gerekli değildir.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

164/20

Ruhsat Sahibi
DENTİNOX GESELLSCHAFT (Almanya) lisansı ile,
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İSTANBUL
0212 366 84 00
0212 276 20 20
Ruhsat Sahibi
DENTİNOX GESELLSCHAFT (Almanya) lisansı ile
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
DENTİNOX, çocuklarda diş çıkarma veya Gingiva stomatitisi sırasında görülen ağrılı ve enflamasyonlu durumların giderilmesinde kullanılır.
Üretici Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mah. Tunç Cad. No : 3
Esenyurt / İstanbul
Yardımcı Maddeler
Ksilitol, % 70’lik sorbitol solüsyonu, propilen glikol, karbomer 934 P,  % 10’luk sodyum hidroksit solüsyonu, polisorbat 20, sodyum sakkarin, mentol, distile su.
Yardımcı Maddelerin Listesi
  • Ksilitol                                                          
  • % 70’lik sorbitol solüsyonu                          
  • Propilen glikol                                              
  • Karbomer 934 P                                           
  • % 10’luk sodyum hidroksit solüsyonu         
  • Polisorbat 20                                                 
  • Sodyum sakkarin                                          
  • Mentol                                                                      
  • Distile su