Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka DEPREKS
Etken Madde Kodu SGKF2A-FLUOKSETIN HCL
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AB03
ATC Açıklaması Fluoksetin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A02209
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,81 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,43 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,02 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E023A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Fluoksetin'in bilinen spesifik bir antidotu yoktur. Kasıtlı ya da yanlışlıkla aşırı miktarda alındığında konuyla ilgili özel bir merkez ile temasa geçilmeli; bu arada hastaya derhal yeterli oksijen verilmeli ve mide boşaltılmalıdır. Bazı durumlarda aktif kömür verilmesi, gastrik lavajdan daha etkili olabilir. Hastanın hayati fonksiyonları izlenmeli, destekleyici ve semptomatik tedavi sürdürülmelidir. Böyle durumlarda; diürez, diyaliz, hemoperfüzyon ya da komple kan transfüzyonu yararlı olmayacaktır. Fluoksetin'in aşırı dozda alınmasıyla birlikte görülen konvülsiyonlar diazepama cevap verir.

Endikasyonlar

DEPREKS kapsül; depresyon ve buna bağlı olarak anksiyete tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Fluoksetin oral uygulama amacıyla geliştirilen bir antidepresan olup, kimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik ve mevcut diğer antidepresanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Fluoksetin'in antidepresan etkisi muhtemelen santral nöronlardaki serotonin geri alımının (re-uptake) inhibisyonuna bağlıdır. İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda Flouksetin'in, kandaki trombositlerde norepinefrinin değil, serotoninin geri alımını bloke ettiği doğrulanmıştır. Klasik trisiklik antidepresanların çeşitli antikolinerjik ve kardiyovasküler etkilerinden, muskarinik, histaminik ve alfa-1-adrenerjik reseptörler üzerindeki antagonist etkilerinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Fluoksetin, trisikliklerden çok daha az olmak üzere diğer membran reseptörlerine bağlanır. Fluoksetin oral yolla alındıktan sonra kolaylıkla absorbe olur. 40 mg'lık tek doz uygulamasından sonra 6-8 saat içerisinde 15-55 ng/ml'lik en yüksek kan düzeyine ulaşır. Kan proteinlerine bağlanma oranı %94,4'dür. Karaciğerde metabolize olarak Noiiluoksetin ve diğer bazı tanımlanmamış metabolitlerine parçalanır. Fluoksetin'in atılım yarılanma süresi 2-3 gün; metaboliti olan Norfluoksetin'inki ise 7-9 gündür. Günde 40 mg olarak 30 gün süre ile alınan Fluoksetin'in kan düzeyi 91-302 ng/ml; Norfluoksetin'inki ise 72-258 ng/ml arasında değişmektedir. Sabit kan düzeylerine uzun süren uygulamalarda erişilmektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda; Fluoksetin'in atılım yarılanma süresi 7.6 gün; Norfluoksetin'inki ise 12 güne kadar çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda; böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde Fluoksetin farmakokinetiğinin etkilenmediği, ancak sürekli kullanımda birikim görülebileceği gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Fluoksetin oral uygulama amacıyla geliştirilen bir antidepresan olup, kimyasal olarak trisiklik, tetrasiklik ve mevcut diğer antidepresanlardan farklı bir yapıya sahiptir. Fluoksetin'in antidepresan etkisi muhtemelen santral nöronlardaki serotonin geri alımının (re-uptake) inhibisyonuna bağlıdır. İnsan üzerinde yapılan çalışmalarda Flouksetin'in, kandaki trombositlerde norepinefrinin değil, serotoninin geri alımını bloke ettiği doğrulanmıştır. Klasik trisiklik antidepresanların çeşitli antikolinerjik ve kardiyovasküler etkilerinden, muskarinik, histaminik ve alfa-1-adrenerjik reseptörler üzerindeki antagonist etkilerinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Fluoksetin, trisikliklerden çok daha az olmak üzere diğer membran reseptörlerine bağlanır. Fluoksetin oral yolla alındıktan sonra kolaylıkla absorbe olur. 40 mg'lık tek doz uygulamasından sonra 6-8 saat içerisinde 15-55 ng/ml'lik en yüksek kan düzeyine ulaşır. Kan proteinlerine bağlanma oranı %94,4'dür. Karaciğerde metabolize olarak Noiiluoksetin ve diğer bazı tanımlanmamış metabolitlerine parçalanır. Fluoksetin'in atılım yarılanma süresi 2-3 gün; metaboliti olan Norfluoksetin'inki ise 7-9 gündür. Günde 40 mg olarak 30 gün süre ile alınan Fluoksetin'in kan düzeyi 91-302 ng/ml; Norfluoksetin'inki ise 72-258 ng/ml arasında değişmektedir. Sabit kan düzeylerine uzun süren uygulamalarda erişilmektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda; Fluoksetin'in atılım yarılanma süresi 7.6 gün; Norfluoksetin'inki ise 12 güne kadar çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda; böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde Fluoksetin farmakokinetiğinin etkilenmediği, ancak sürekli kullanımda birikim görülebileceği gösterilmiştir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü

Bir DEPREKS kapsül 20 mg Fluoksetin'e eşdeğer Fluoksetin Hidroklorür içerir. Kapsül boyası olarak FDC Blue No:1, Demir Oksit ve Titanyum Dioksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Birlikte kullanıldığında ajitasyon, tedirginlik ve gastrointestinal rahatsızlıklar oluşturabilir. Bazı kişilerde diazepamın yarılanma süresini uzatabilir. Birlikte kullanılması durumunda lityum düzeyini değiştirebilir. Diğer antidepresanlarla aynı zamanda kullanımı, bu ajanların stabil kan düzeyini iki katına çıkarabilir. Antikoagülan ve dijital gibi yüksek oranda proteine bağlanan ilaçlarla birlikte kullanılacak ise dikkatli olunmalıdır. Santral sinir sistemini aktive eden ilaçlarla birlikte kullanımı sistematik olarak araştırılmamıştır.

Kontraendikasyonlar

DEPREKS kapsülün bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Önerilen doz günde bir kez aç veya tok karnına alınan (tercihen sabah veya öğlen) bir kapsüldür.

Diğer antidepresanlarla da olduğu gibi tedaviye cevap en az 4 hafta sonra alınır. 20 mg/gün'ü aşan dozlar kullanılacak ise, 80 mg/gün'ü aşmayacak biçimde ve ikiye bölünerek kullanılması önerilir.

 

Karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk hastalar veya yaşlı kimselerde doz azaltılmalı ya da alım intervalleri uzatılmalıdır.

Akut hastalığın iyileşmesinin ardından, tedaviye uzunca bir süre devam edilmesi gerektiğinden, elde edilen iyileşmeyi idame ettirebilecek daha düşük dozlar uygulanabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Hadımköy-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

5.11.1993 - 166/41

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 ve 24 kapsüllük blister ambalajlarda. Reçete ile satılır.

Uyarılar/Önlemler

Fluoksetin, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı ve MAO inhibitörü bırakıldıktan en az 2 hafta sonra Fluoksetin kullanımına başlanmalıdır. Keza Fluoksetin'in kesilmesinden en az 5 hafta sonra MAO inhibitörü kullanımına geçilmelidir. Fluoksetin kullanımı sırasında, döküntü ya da benzer alerjik durumların görülmesi halinde, ilaç kesilmelidir.

 

Fluoksetin ile tedavi gören hastaların % 10-15'inde anksiyete ve sinirsel gerilim görülmüş olup bu semptomlar, hastaların % 5'inde tedavinin kesilmesini gerektirmiştir. Fluoksetin ile tedavi gören ve özellikle normal kilonun altındaki hastalarda belirgin kilo kaybı görülebilir.

 

Fluoksetin, alkolle birlikte kullanılmamalı; nöbet hikayesi olan hastalarla, intihar girişimi olasılığı bulunan ağır depresif hastalar tedavi sırasında dikkatle izlenmelidir. Metabolizma değişikliklerine yol açabilen veya kardiyak, renal ve hepatik rahatsızlıklar gibi hemodinamik cevapları değiştirebilen hastalıklarda özenle kullanılmalı ve diyabetli hastalarda antidiyabetik ajan dozu yeniden ayarlanmalıdır. Merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olanlar ile bu rahatsızlığa karşı diğer ilaçların kullanıldığı durumlarda,

Fluoksetin kullanan hastalar yakından izlenmelidir.

 

Diğer psikoaktif ilaçlar gibi; yargılama, düşünme veya motor kapasiteyi etkileyebileceği unutulmamalı ve hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

 

Hamileler ve emzikli annelerde, kesin olarak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Fluoksetin'in çocuklarda güvenli kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.

Üretim Yeri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Hadımköy-İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Fluoksetin kullanımı ile ilgili olarak en çok ortaya çıkan yan etkiler şunlardır: Sinirsel problemler, gerilim ve uykusuzluğu içine alan anksiyete; uyku hali ve bitkinlik veya asteni; tremor, terleme; deri döküntüleri, ateş basması, sık idrara çıkma, seksüel disfonksiyon, farenjit, nazal konjesyon, görme bozukluğu, gastrointestinal rahatsızlıklar, anoreksi (bulantı ve kusma dahil) ve baş dönmesi.