Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka DERMATOP
Etken Madde Kodu SGKFLA-PREDNIKARBAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC18
ATC Açıklaması Prednikarbat
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A02230
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Eğer önerilen dozlar önemli oranda aşılırsa, glukokortikoidlerin lokal yan etkileri (örn. çizgi oluşması, deri atrofisi) gelişebilir. Ayrıca, karakteristik sistemik kortikoid etkiler gözardı edilemez

Endikasyonlar

Haricen kortikosteroid tedavisi gerektiren bütün deri hastalıkları. Bu tür deri hastalıklarında Dermatop merhem duyarlı deri bölgelerine dahi sürülebilir. Küçük çocukların deri hastalıklarında da kullanılabilir. Geniş alanlara uygulanabildiği gibi tekrarlayan uygulamalara da elverişlidir.

Farmakodinamik Özellikler
Prednikarbat, enflamatuar deri hastalıklarının tedavisine uygun yeni geliştirilmiş bir kortikosteroiddir. Prednikarbat, antienflamatuar, antialerjik, antieksüdatif, antiproliferatif ve kaşıntı giderici özelliğe sahiptir.
 
Derisi nemli, normal ve kuru olan hastalardaki akut ve kronik deri hastalıklarının tedavisi için uygundur.
Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli

Merhem

Formülü

1 gram merhem su/yağ emülsiyonunda 2.5 mg prednikarbat ve koruyucu madde benzil alkol, içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Şimdiye kadar böyle bir etkileşim bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar
Dermatop merhem göze uygulanmamalıdır.
 
Aşılar, frengi, tüberküloz, mantar hastalıkları veya bakteri ve virüslerden ( ör: su çiçeği ) ileri gelen enfeksiyonlar, perioral dermatit, rosacea sözkonusu ise kullanılmamalıdır, zira bu gibi durumlarda Dermatop merhem uygulanması hastalık tablosunun kötüleşmesine neden olabilir.

İçerdiği oktildodekanol, gliserin ester, edetin asidi, magnezyum sülfat, benzil alkol ve prednikarbat gibi maddelere karşı aşırı duyarlığı olan kimselerde kontrendikedir.

Gebelik ve emzirme:
Gebeliğin ilk üç ayında sistemik glukokortikoid etki gözardı edilemeyeceğinden Dermatop merhem geniş deri alanlarına ( vücut yüzeyinin %30’undan fazla ) uygulanmamalıdır. Ancak zorunlu kalındığı takdirde küçük deri alanlarına uygulanabilir.
 
Emzirme dönemindeki kullanımına dair yeterli klinik deneyim yoktur.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Dermatop merhem, akut ve kronik deri hastalıklarının tedavisine uygundur ve derisi nemli, normal ve kuru olan hastalarda kullanılabilir.
 
Kullanım süresi ve sıklığı bakımından doktorun önerisine tam olarak uyulmalıdır. Doktorun başka bir önerisi yoksa, derinin hasta olan kısmına Dermatop merhem günde 1defa ince bir tabaka halinde ve mümkünse hafifçe ovuşturularak sürülür. Gerektiği takdirde, günde iki defa kullanılabilir.
 
Uzun süreli devam tedavisi 4 haftayı geçmemelidir.
 
Doz hataları:
Doz şemasından kısa süreli sapmalar (çok geniş alanlara veya artan miktarlarda uygulama, çok sık kullanım veya unutulan tek bir doz) zararlı etkilere yol açmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Dermatop 2,5 mg/g  krem, 30 gramlık alü-tüp içeren ambalajda

Dermatop 2,5 mg/g topikal solüsyon, 20 ml solüsyon içeren şişede

Saklama Koşulları
25oC' nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Dermatop 2,5 mg/g merhem, 30 gramlık alü-tüp içeren ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Yüze sürülürken Dermatop merhemin göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

Topikal kortikoidler ( özellikle potent olanlar ) ciltte geniş alanlara uygulanırsa, aşırı miktarda tüketilirse veya uzun süre kullanılırsa emilimleri artarak sistemik yan etkilere neden olabilirler. Cildin zedeli olması veya kapalı tedavi şeklinin (oklüzyon) uygulanması emilimi artırıcı faktörlerdir. Kortikosteroid emilimine bağlı sistemik etki riski gözardı edilemeyeceğinden, bebekler ve küçük çocuklarda ancak zorunlu kalındığı takdirde kullanılmalıdır. Kullanımı gerektiğinde dozaj etkili olan asgari miktarda tutulmalı ve uzun süre kullanımdan kaçınılmalıdır.

 

Kortikosteroidlerin gebe deney hayvanlarına topikal uygulanması fetal gelişmede anormalliklere yol açmıştır (teratojenite).

 

Zamanla, düşük dozda uygulanan topikal kortikosteroidler konjunktiva kesesi ile tekrar tekrar temas ederse, göziçi basıncı artabilir. Bu nedenle, göz çevresine uzun süreli Dermatop merhem uygulaması dikkatli risk-yarar tayini yapılarak ve sadece doktor gözetiminde gerçekleştirilmelidir.

 

Genito-üriner bölgelerde kullanım durumunda, içerdiği mineral yağ prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzden Dermatop merhem ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır.

 

Bakteri ve/veya mantar enfeksiyonlarının semptomatik tedavisinde antibakteriyel veya antimikotik tedaviyle birlikte kombine olarak kullanılmalıdır.

 

TIBBİ ZORUNLULUK OLMADIKÇA GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.

Kullanılması gerektiğinde fazla miktarda veya uzun süre kullanımdan kaçınılmalıdır. Özellikle gebelerde, bebek ve küçük çocuklarda aralıksız olarak 4 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Dermatop merhem tedavisi sırasında hastaların %2-3’ünde yanma hissine neden olabilir. Nadiren kaşıntı, kızarıklık, sızıntı, yanma, sivilce gibi lokal deri lezyonları, kıl foliküllerinin iltihabı görülebilir. Deride yeni bazı değişiklikler görülürse doktora danışılmalıdır. Edinilen tecrübeler, Dermatop merhemin usulüne uygun kullanıldığında, 4 haftalık bir tedaviden sonra bile, atrofi, küçük yüzeysel damarların genişlemesi (teleanjiektazi), çizgi oluşması gibi yan etkilere rastlanmadığını göstermektedir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.