Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka DETICENE
Etken Madde Kodu SGKEVE-DAKARBAZIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01AX04
ATC Açıklaması Dakarbazin
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A02261
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 196,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 176,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E644B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Dakarbazin dozaşımının yan etkileri güçlendirmesi beklenmektedir. Semptomatik tedavi, her gün yapılacak kan sayımı sonuçlarına göre yapılmalıdır.

Endikasyonlar
Malin melanomun tedavisinde monoterapi olarak Deticene kullanıldığında % 22-25 oranında remisyon oranı görülmüştür.
 
Deticene başka ilaçlarla kombinasyon halinde başka hastalıkların, örneğin Hodgkin hastalığı ve non Hodgkin lenfomanın tedavisinde kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Dakarbazin, pürin bazlarının sentezinde öncü molekül olan 5-aminoimidazol-4-karbokzamid yapısında bir sitostatik antineoplastik ilaçtır.
 
İkili bir etki mekanizması vardır. Antimetabolit ilaçlar gibi DNA sentezini inhibe eder ve alkilleyici ajanlar gibi daha önceden sentezlenmiş DNA'lar ile reaksiyona girer.
Farmakokinetik Özellikler

Dakarbazin kendisi inaktiftir. Karaciğer mikrozomlarında N-metilasyon ile bir metilkarbonyum iyonu olan diazometan ki bu bir alkilleyici ajandır ve ana metaboliti olan AIC (5-amino imidazol - 4 - karboksamid ) oluşur.

Dakarbazinin intravenöz bolus uygulamasından sonra, plazmada maksimum seviyesi 4 mcg/ml 'dir ve konsantrasyonu hızla düşer. Dağılım yarı ömrü 3 dakika, eliminasyon yarı ömrü ise 40 dakikadır.

Dağılım hacmi 0.632 I / kg'dır.

Total klirensi 15,4 ml / kg / dakika ve renal klirensi 7/ml/kg/dk'dır.

Eğri altında kalan alanlar uygulama şemasından bağımsız olarak aynıdır.

AIC metaboliti plazmada bolus enjeksiyondan hemen sonra tespit edilebilir. En yüksek seviyesi olan 5 mcg/ml'ye 15 dakikada ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 75 dakikadır ve renal klirensi yaklaşık 4 ml/kg/dk'dır.

Uygulamadan 6 saat sonra, verilen dozun %50'si dakarbazin olarak, % 14'ü ise metabolitler halinde idrarda tespit edilir.

Farmasötik Şekli

Flakon

Formülü
Her liyofilize flakonda;
Dakarbazin                                                                200 mg
Sitrik asit monohidrat                                                  218 mg
Mannitol                                                                   100 mg
 
Çözücü :
Enjeksiyonluk su                                                            20 ml
İlaç Etkileşmeleri

İlaç etkileşimleri diğer sitotoksik ajanlarla görülenin aynıdır. Şu kombinasyonlar kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  • Siklosporin: immunodepresyon riski artar ve beraberinde psödolenfoma görülebilir.
  • Atenüe canlı aşılar: ölümcül sistemik hastalık riski vardır. Bu risk, altta yatan hastalıkları nedeniyle bağışıklık sistemi deprese hastalarda daha da artmıştır.
  • Fotemustin: Aynı günde dakarbazin ardından fotemustin uygulandığında pulmoner toksisite (ARDS) riski rapor edilmiştir.

Geçimsizlik: Dakarbazin hidrokortizon sodyum suksinat ile geçimsizdir. Yüksek konsantrasyonda (25 mg/ml) dakarbazinin heparin ile geçimsiz olduğu bildirilmiştir.

Kontraendikasyonlar

Dakarbazin hamile ve emziren kadınlarda kontrendikedir. Bkz. Gebelik ve laktasyon.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Deticene intravenöz infüzyon yoluyla veya bazı tümör bölgeleri için intraarteriyel infüzyon yoluyla kullanılmalıdır. Hastalar infüzyon sırasında mümkün olduğunca ışıktan uzak tutulmalıdır.

Doz şeması ilacın tek başına veya kombinasyon halinde verilişine göre değişir.

  • Monoterapi: 4-5 gün süreyle 150-250 mg/m2/gün kürler halinde, bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde verilir.
  • Kombinasyon tedavisi: genellikle 4-5 gün süreyle 100 mg/m2/gün kürler halinde, bir sonraki kür bir önceki kürün bitiminden 21 gün sonra başlayacak şekilde verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Preparatın ayrıca, Deticene 100 mg Flakon isimli formuda mevcuttur.
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.

Solüsyon uygulamadan hemen önce hazırlanmalı ve 20°C’de saklanıyorsa 8 saat, 4°C’de saklanıyorsa 24 saat içinde kullanılmalıdır.

İnfüzyon sırasında şişeyi ısı ve ışıktan koruyun.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her kutuda 10 flakon ve 10 çözücü ampul ve 1flakon+1 çözücü ampul bulunur.

Uyarılar/Önlemler
Hematolojik parametrelerin (tam kan sayımı) tetkiki hematotoksik manifestasyonların etkili şekilde kontrol edilebilmesi için gereklidir.
 
Gebelik ve Laktasyon:
Gebelik Kategorisi: X
Gebelik ve Laktasyonda dakarbazin kontrendikedir.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi: Bilinen bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Başlangış toksisitesi:
Bulantı, kusma, influenza benzeri rahatsızlık, fasiyal parestezi, yüzde kızarıklık, eozinofili, alerjik reaksiyonlar.
 
Ekstravazasyon var ise, enjeksiyon yerinde ağrı ve doku hasar riski.
 
Enjeksiyondan sonra üç gün boyunca fotosensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir.
 
Gecikmiş toksisite:
Lökopeni ve trombositopeni, eozinofili, böbrek veya karaciğer toksisitesi, epileptik nöbetler veya bunama (dakarbazinin yüksek dozları ile), alopesi, venöz-tıkanma (dakarbazinin çok yüksek dozları ile), amenore, azospermi.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.