Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DEVALJIN
Etken Madde Kodu SGKFDB-METAMIZOL SODYUM
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02BB02
ATC Açıklaması Metamizol sodyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02271
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 1,54 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,54 TL (1 Mart 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Metamizol’ün spesifik antidotu yoktur. Doz aşımı halinde semptomatik ve supportif tedavi uygulanır. Hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Solunum yolları açık tutulur. Hipotansiyon ve şok var ise intravenöz sıvılar ve noradrenalin verilir.
Konvülsyonlara karşı intravenöz diazepam ve çabuk etkili barbitüratların verilmesi, diürezin arttırılması ve hemodialize başvurulması tavsiye edilir. Bu mümkün olmazsa diüretik ve sıvılarla (forced diüresis) ilacın eliminasyonu hızlandırılabilir.
Endikasyonlar
DEVALJİN Tablet;
  • Şiddetli akut ve kronik ağrılarda (Ör: Romatizmal ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, postoperatif ağrılar),
  • Böbrek ve alt idrar yolları; safra kesesi ve gastrointestinal sistemin şiddetli ağrılarında,
  • Başka şekilde düşürülemeyen (Ör: Soğuk, nemli kompresle) yüksek ateşte,endikedir.
Hafif ağrılı durumlarda Metamizol kullanımı tavsiye edilmez.
Farmakodinamik Özellikler

DEVALJİN Tablet´in etkin maddesi olan Metamizol, analjezik, antipiretik ve antienflamatuar etkili bir maddedir. Hem santral hem de periferik etkiye sahip olduğu sanılmaktadır.Analjezik etkisi subkortikal merkezlerde ağrı persepsiyonunun ve periferik reseptörlerin ağrı uyarılarına karşı hassasiyetin inhibisyonu ile olur. Antipiretik etkisi merkezi sinir sistemindeki termoregülasyon merkezi ile ilgilidir.

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulamayı takiben süratle absorbe olur ve 1-2 saat içinde plazmada maksimum konsantrasyonlara ulaşır. Mide sıvısında hızla hidrolize olarak aktif bir metabolit olan 4-metil aminoantipirine dönüşür. Verilen dozun % 90’ı idrarla, % 6’sı safra ile itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü
Her tablet;
Metamizol sodyum 500 mg ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
DEVALJİN Tablet Siklosporin ile birlikte kullanıldığında Siklosporin´in kan düzeyinde bir düşme olabileceğinden, sürekli olarak gerekli kontroller yapılmalıdır.
Alkol ve DEVALJİN Tablet´in birbirinin etkisini arttırdığı unutulmamalıdır.
Metamizol ve klorpromazinin birlikte alınması şiddetli hipotermiye neden olabilir.
Kontraendikasyonlar

Metamizol, allerjisi ve entoleransı olduğu bilinen hastalarda, hepatik porfiride, konjenital glikoz-6-fosfat dehidrogenaz noksanlığında ve kan diskrazilerinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
15 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde:
Doktor tavsiyesi ile günde 3-4 defa 1-2 tablet verilir. Günlük maksimum doz  4 g ( 8 tablet )’ dir.
6-15 yaş arası çocuklarda:
Günde 3-4 defa 1/2 - 1 tablet   (250 mg - 500 mg)   verilir. Günlük maksimum doz 2 g ( 4 tablet)’dir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
5 ml’ lik 5 ampul ihtiva eden kutular.
2 ml’ lik 5 ampul ihtiva eden kutula.
2 ml’ lik 10 ampul ihtiva eden kutular.
Saklama Koşulları

30°C´nin altında (oda sıcaklığında) ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tablet ihtiva eden ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Metamizol başka uygun bir alternatif analjezik ve antipiretik olmayan ciddi durumlarda, ancak doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.
Metamizol kullanımına bağlı olarak şok, ciddi kan tablosu bozuklukları (agranülositoz, lökopeni, trombositopeni) görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda sıklıkla kan kontrolleri yapılmalıdır.
Agranülositoz; yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız-burun-boğaz-genital ve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Lenf nodları veya dalakta şişme ya çok hafiftir ya da görülmez. Eritrosit sedimentasyon hızı çok artmıştır. Granülosit sayısı ya çok azalmıştır ya da tamamen kaybolmuştur. Buna karşın vakaların çoğunda hemoglobin ve eritrosit sayısı normal bulunmuştur. İlaca hemen son verildiğinde belirtiler tekrar normale döner. Bu nedenle genel durumlarda beklenmedik bir bozukluk olursa özellikle ağız, burun, boğazda ağrılı mukoza değişiklikleri görülür veya ateş düşmez, aksine yükselirse laboratuar sonuçları beklenmeden ilacın kullanımına derhal son verilmelidir. Trombositopeni, kendini kanama eğiliminde artış ve/veya deri ve mukozalarda peteşi şeklinde kanamalar ile belli eder. Nadir olgularda özellikle anamnezinde böbrek hastalığı olanlarda veya doz aşımında, idrar yapımının azalması (Oligüri), tamamen durması (Anüri) ve protein itrahında artış (Proteinüri); böbrek dokusunda iltihap (enterstisyel nefrit ) gibi geçici böbrek bozuklukları gözlenmiştir.
Kronik ürtiker, polipöz rinosinüzit ve tekrarlayan konjonktivit gibi hastalıkları olanlar, bronşiyal astımı olanlar ve buna eğilim gösterenler ile diğer analjezik ilaçlara entoleransı bulunanlarda, özellikle parenteral yoldan kullanılması halinde anaflaktik şok ihtimali dikkate alınmalıdır. Aynı durum az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzde şiddetli kızarmadan şikayet eden veya besin maddelerine, kürklere, saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonu, kaşıntı, ürtiker gibi duyarlılık reaksiyonu gösteren hastalar için de geçerlidir.
Gebelik süresinde, özellikle hamileliğin ilk 3 ayında ve son 6 haftası içinde kesin bir endikasyon yoksa kullanılmamalıdır. Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Çocuklarda Kullanım: 3 aylıktan küçük veya 5 kg’ dan az vücut ağırlığına sahip bebeklere verilmemelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
DEVALJİN Tablet kullanımı ile ortaya çıkabilecek yan etkiler genellikle aşırı duyarlılık reaksiyonlarından kaynaklanır. Bunlar şok ve agranülositoz, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. (Uyarılar/Önlemler bölümünü okuyunuz.)
Daha önce böbrek hastalığı geçirmiş olanlarda veya önerilenden yüksek dozlar alındığında çok ender olarak enterstisyel nefrit gibi böbrek bozuklukları görülebilir.
Astımlı kişiler, astma nöbeti riski nedeni ile dikkatle takip edilmelidir.
Diğer istenmeyen yan etkiler konjonktivit, burun ve boğaz mukozalarında enflamasyon, allerjik deri döküntüleri, ürtiker nadiren mukozaları da kapsayan bülloz deri reaksiyonlarıdır (Stevens-Johnson sendromu ve Lyell sendromu). Bu tür reaksiyonlarla karşılaşıldığında ilaç derhal kesilmeli ve bir doktora başvurulmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.