Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka DIANEAL
Etken Madde Kodu SGKFJN-PERITON DIYALIZ SOL (STANDART) periton diyaliz sol
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05D
ATC Açıklaması Periton Dializ Ürünleri
NFC Kodu QS
NFC Açıklaması Topikal Harici Diyaliz, İrrigasyon ve Perfüzyon Solüsyonları
Kamu Kodu A02322
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,72 TL (26 Şubat 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,32 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Endikasyonlar

Dianeal ® 137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu peritoneal diyalizin gerekli olduğu şu durumlarda endikedir:

 

1.    Akut ve kronik böbrek yetmezliği;

2.    Ciddi sıvı retansiyonu;

3.    Elektrolit bozuklukları;

4.    İlaç zehirlenmelerinde, daha etkili alternatif bir tedavi bulunamadığı durumlar.

Endikasyonlar

Dianeal ® 137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu peritoneal diyalizin gerekli olduğu şu durumlarda endikedir:

 

1.    Akut ve kronik böbrek yetmezliği;

2.    Ciddi sıvı retansiyonu;

3.    Elektrolit bozuklukları;

4.    İlaç zehirlenmelerinde, daha etkili alternatif bir tedavi bulunamadığı durumlar.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakodinamik Özellikler

 

Dianeal®137 peritoneal diyaliz solüsyonları, dekstroz ve elektrolitlerin sudaki steril, apirojen solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar bakteriyostatik, antimikrobik ya da tampon özellikte maddeler içermezler. Periton diyalizi hem akut, hem de kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde ve endojen ya da ekzojen zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Periton diyalizinde, normalde böbrekler yoluyla atılan toksik maddelerin ve çeşitli metabolitlerin, dolaşımdan temizlenerek vücuttan uzaklaştırılması amacıyla periton kullanılmaktadır. Böylece periton diyalizi de, hemodiyaliz gibi sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesine yardım edebilir.Peritoneal diyaliz sıvısı, aseptik olarak periton boşluğuna yerleştirilen özel bir kateter aracılığıyla karın boşluğuna verilir. Diyaliz solüsyonu elektrolitler ve genellikle glukoz olmak üzere osmotik açıdan aktif maddelerden oluşur. Böylece periton aracılığıyla, hastanın kanından diyaliz sıvısı yönünde osmoz ve difüzyon gerçekleşir. Diyaliz sıvısının elektrolit yoğunlukları, normal olarak hücre-dışı sıvının elektrolit yoğunluklarına benzer. Bu sıvıya bikarbonat ön-maddesi olarak laktat eklenmiştir. Osmotik fark, diyaliz sıvısındaki glukoz konsantrasyonu tarafından kontrol edilir. Seçilerek kullanılan konsantrasyon, vücuttan uzaklaştırılmak istenen sıvı miktarına göre ayarlanır.

Periton boşluğuna verilen diyaliz sıvısı burada uygun bir süre bırakıldıktan sonra yerçekimi yardımıyla boşaltılır. Bu işlem 24 saat içinde genellikle üç ile beş defa uygulanır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakodinamik Özellikler

 

Dianeal®137 peritoneal diyaliz solüsyonları, dekstroz ve elektrolitlerin sudaki steril, apirojen solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar bakteriyostatik, antimikrobik ya da tampon özellikte maddeler içermezler. Periton diyalizi hem akut, hem de kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde ve endojen ya da ekzojen zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

Periton diyalizinde, normalde böbrekler yoluyla atılan toksik maddelerin ve çeşitli metabolitlerin, dolaşımdan temizlenerek vücuttan uzaklaştırılması amacıyla periton kullanılmaktadır. Böylece periton diyalizi de, hemodiyaliz gibi sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin düzeltilmesine yardım edebilir.Peritoneal diyaliz sıvısı, aseptik olarak periton boşluğuna yerleştirilen özel bir kateter aracılığıyla karın boşluğuna verilir. Diyaliz solüsyonu elektrolitler ve genellikle glukoz olmak üzere osmotik açıdan aktif maddelerden oluşur. Böylece periton aracılığıyla, hastanın kanından diyaliz sıvısı yönünde osmoz ve difüzyon gerçekleşir. Diyaliz sıvısının elektrolit yoğunlukları, normal olarak hücre-dışı sıvının elektrolit yoğunluklarına benzer. Bu sıvıya bikarbonat ön-maddesi olarak laktat eklenmiştir. Osmotik fark, diyaliz sıvısındaki glukoz konsantrasyonu tarafından kontrol edilir. Seçilerek kullanılan konsantrasyon, vücuttan uzaklaştırılmak istenen sıvı miktarına göre ayarlanır.

Periton boşluğuna verilen diyaliz sıvısı burada uygun bir süre bırakıldıktan sonra yerçekimi yardımıyla boşaltılır. Bu işlem 24 saat içinde genellikle üç ile beş defa uygulanır.

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik Özellikler

 

İntraperitoneal uygulanan glukoz kana emilir ve normal yollardan metabolize olur.

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik Özellikler

 

İntraperitoneal uygulanan glukoz kana emilir ve normal yollardan metabolize olur.

Formülü

        Her 1 litre solüsyonda:

 

Glukoz anhidroz

38.6  g

Sodyum klorür

5.7  g

Sodyum laktat

3.9  g

Kalsiyum klorür

257  mg

Magnezyum klorür hekzahidrat (diyaliz için)

152  mg

Enjeksiyonluk su

q.s.1000 ml

 

        Osmolarite: Yaklaşık 486 mOsm/litre.

        pH: 5,5

 

        Solüsyondaki elektrolit yoğunlukları (yaklaşık mmoI/litre)

 

        Sodyum

132

        Kalsiyum

1.75

        Magnezyum       

0.75

        Klorür

102

        Laktat

35

Formülü

        Her 1 litre solüsyonda:

 

Glukoz anhidroz

38.6  g

Sodyum klorür

5.7  g

Sodyum laktat

3.9  g

Kalsiyum klorür

257  mg

Magnezyum klorür hekzahidrat (diyaliz için)

152  mg

Enjeksiyonluk su

q.s.1000 ml

 

        Osmolarite: Yaklaşık 486 mOsm/litre.

        pH: 5,5

 

        Solüsyondaki elektrolit yoğunlukları (yaklaşık mmoI/litre)

 

        Sodyum

132

        Kalsiyum

1.75

        Magnezyum       

0.75

        Klorür

102

        Laktat

35

Kontraendikasyonlar

Yakın zamanda geçirilmiş batın içi operasyonlar ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi bazı klinik durumlar kontrendikasyon olarak kabul edilebilir.

Her vakada elde edilecek faydalar, olası komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Kontraendikasyonlar

Yakın zamanda geçirilmiş batın içi operasyonlar ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi bazı klinik durumlar kontrendikasyon olarak kabul edilebilir.

Her vakada elde edilecek faydalar, olası komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu,  hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresi hastanın doktoru tarafından kararlaştırılır.

Ortalama doz olarak günde, 1500-3000 mililitrelik solüsyonların kullanıldığı 3 ile 5 değiştirme işlemine gerek duyulur.

Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemi tehlikesiyle karşılaşmamak ve protein kaybını  en aza indirmek için, kullanılacak sıvının osmolaritesinin hastanın gereksinimine yanıt veren en düşük osmolariteye sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuklar için, dolum hacimlerine adaptasyona uygun özel diyaliz reçetelemesi gerekmektedir.

Not: Diyaliz solüsyonunun 37 C°’ye ısıtılması, hastanın girişim sırasında rahat etmesini sağlayabilir ve ısı kaybını azaltabilir. Kateterin tıkanmasını engellemek amacıyla diyaliz solüsyonlarına hekimin gerek duyduğu durumlarda heparin eklenmesi önerilmektedir.

 

ARALIKLI DİYALİZ

 

Uygulamaya hazırlık: Aseptik teknik kullanılır.

1- En dıştaki koruyucu kılıf, yan taraftaki band çentikten aşağıya ve öne doğru çekilerek açılır. Solüsyonu içeren torba çıkarılır.

2- Diyaliz sıvısının bulunduğu torba sıkılarak solüsyon içinde tanecik ya da bulanıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Sızıntı yapan ya da içinde tanecik veya bulanıklık bulunan diyaliz sıvıları kullanılmamalıdır.

3- Diyaliz sıvısını içeren torba asılır.

4- Çıkış yerindeki mavi koruyucu çıkarılarak hazırlanmış setin bağlantı yeri buraya daldırılır.

5- Sistemin hazırlanması ve uygulama için yardımcı set ve gereçlere ilişkin kullanma talimatına uyulmalıdır.

6- Uygulama tamamlandıktan sonra bütün torba ve gereçler atılmalıdır; kısmen kullanılmış diyaliz sıvısı torbaları saklanmamalıdır.

 

ALETLİ PERİTON DİYALİZİ

 

Bu metod bir makina yardımı ile uygulanır. Diyaliz ya bir hastanede ya da hastanın evinde gece boyunca uygulanabilir. Makina başlangıçta uzman kişilerce programlanır. Bu tedavi biçiminde hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinasına yerleştirir ve makinasını, kullandığı solüsyonun, setin ve makinanın kullanım talimatlarında  önerildiği şekilde programlar. Makina hasta uykudayken gece boyunca (8-10 saat) periton boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletir ve boşaltır ve böylece periton diyalizi işlemini gerçekleştirir.

 

AYAKTAN UYGULANAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD)  TORBA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

 

UYARI: Bulaşma ve enfeksiyon olasılığını azaltmak için, bütün girişim boyunca asepsi kurallarına uyulmalıdır. Açıkta kalan bağlantı bölümlerinin bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

1- Yeni solüsyon ısıtılmak isteniyorsa bu, kuru ısı kullanılarak ve en dıştaki koruyucu kılıfı çıkarılmadan yapılmalıdır. Solüsyon torbası suya daldırılmamalıdır.

2- Değiştirme işleminde kullanılacaklar biraraya getirilerek, temiz bir yere yerleştirilmelidir. Bunlar sivri uçlu (spike) bağlantı sisteminde, yeni solüsyon torbası, solüsyon çıkış kapısı klempi, povidon-iyotlu tampon, 10 x10 cm steril gaz petler, bant ve maske şeklindedir.Vidalı bağlantı sisteminde ise, yeni solüsyon torbası (tekli ya da çiftli), koruma kilitli bağlantı takımı, maske, tüp klempi (çift torbalı sistemde iki adet) ve yeni bir mini kapaktan ibarettir. Solüsyona ilaç eklenmesi düşünülüyorsa, iki 19 - 22 ga iğne ve enjektöre, 2 povidon - iyotlu tampona ve ilaçlara gereksinim vardır. Örnek alınması düşünülüyorsa 19 - 22 ga iğne ve enjektörle, povidon - iyotlu tamponlar kullanılır.

3- Maske takılır.

4- Eller iyice yıkanır.

5- Kullanılmış ve hastanın vücudunda saklanan torba açılarak drenaj pozisyonuna yerleştirilir. Klemp açılarak drenaj tamamlanır.

Not: Çiftli torba sisteminde, kullanılmış torba hastanın vücudunda saklanmadığı için drenaj işlemi bu şekilde yapılmaz. Bu sistemdeki drenaj işlemi, ilgili bölümde anlatılmaktadır.

6- Yeni torba dış kılıfından çıkarılır. Dış kılıfın iç yüzünün nemlenmesi normaldir. Etiket ve solüsyonun berrak olup olmadığı kontrol edilmeli; torba sıkılarak, sızıntı olup olmadığına bakılmalıdır. Solüsyon berrak değilse ya da torba zedelenmişse; solüsyon kullanılmamalıdır. Çıkış konnektörü üzerindeki mavi koruyucu gevşekse, yoksa veya ucu kapalı değilse, solüsyon kullanılmamalıdır.

7- Gerekiyorsa, yeni torbaya ilaç eklenir. İlaç uygulama yerinin hazırlanması ve ilacın uygulanması hekim talimatına uygun şekilde yapılmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra, uygulama yeri sıkıştırılır ve torba sallanarak ilaçla solüsyonun iyice karışması sağlanır.

 

A-Sivri (Spike) Tipte Konnektör Kullanılması (TEKLİ TORBA)

8- Yeni solüsyon torbası, temiz bir çalışma yerine konulur. Bu torbanın çıkış yerleri yukarıya doğru bakar durumda olmalıdır. Torbanın üzerindeki ilaç uygulama bölümü, torbaya bantla tespit edilir. Çıkış deliğine klemp konulur.

9- Periton içindeki sıvının drenajı tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Bu kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu arada sivri konnektörle torba bağlantısının, kenardan dışarı taşıyor olmasına dikkat edilir.

10- Eski pansuman, kullanılmış torbanın konnektör-torba bağlantı yerinden alınır ve solüsyon çıkış deliğine bir klemp konulur.

11- Yeni torbadaki konnektörün ardından sıkıca tutularak çıkış deliği üzerindeki mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

12-  Sol el ile kullanılmış torba klempi tutulur, diğer el ile de sivri bağlantı yeri çıkış yerinden ayrılır. Bu sivri bağlantı yeri elden bırakılmadan yeni torbanın solüsyon çıkış bölümünden içeri sokulur. Bu arada açıkta kalan kısımların bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

13- Yeni torbanın solüsyon çıkış yerindeki klemp kaldırılır. Sivri konnektörle torbanın bağlantı yeri, yeni bir povidon-iyotlu tamponla sarılır. Bunun çevresine steril bir pet sarılır ve bantla tespit edilir.

14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır. Daha sonra B 17’den itibaren söylenenler uygulanmalıdır.

 

B- Kilitli Konnektör Parçasının Kullanımı (TEKLİ TORBA)

8- Yeni  torba, solüsyon çıkışları yukarıda kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir. Torbanın çıkış bağlantı parçasının, masa kenarından dışarıya taşıyor olmasına dikkat edilmelidir.

9- Periton içindeki sıvının drenajı tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu kullanılmış torbanın bağlantı bölümünün de, masanın kenarından dışarı taşıyor durumunda olmasına dikkat edilir. Kullanılmış torbanın çıkışına klemp konulur.

10- Yeni torba, bağlantı yerinden tutularak mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz.Şekil 1) Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.

  

11- Kullanılmış torbanın bağlantı bölümündeki bağlantı kilidi çıkarılır ve atılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

12- Sol el ile kullanılmış torba tutulur, diğer el ile de set bağlantı parçası tutularak, ikisi birbirinden ayrılır (vidayı yuvasından söker gibi hareketlerle). Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası alınır ve ikisi birbirine tespit edilir. Bu iki parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir. (Bkz. Şekil 2). Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

  

 

13-Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu  paket açılır ve bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilerek bu kilit bağlantı yeri çevresine geçirilir. Povidon-iyot çözeltisinin gereken şekilde dağılması için kilit bağlantı yeri çevresinde birkaç defa döndürülür.

14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır.

15- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, öbür yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır. (Bkz. Şekil 3).

 16- Güvenlik kapsülü, torbaya doğru en az 3 mm. kaydırılır.

17- Klemp açılarak diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna akmasına izin verilir. Torba boşaldığında klemp kapatılır, ancak daha sonra kolay drenaj sağlayabilmek için torbada az miktarda sıvı bırakılması iyi olur.

18-Torba askıdan alınarak, bağlantı bölümü içeride kalacak şekilde kendi üzerine katlanır. Katlanmış torba bir cebe yerleştirilir, bu arada setin ya da kateterin dirsek yapmamasına dikkat edilir.

19- Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir, gerekirse örnek alınır.

20- Kullanılmış solüsyon tuvalete boşaltılır ve boş torba gereken şekilde atılır.

 

C- Kilitli Konnektör Parçasının Kullanımı (ÇİFTLİ TORBA)

8- Yeni çiftli torba sistemi, bu torbaları birbirine birleştiren “Y-Set”in ucu masanın kenarında kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir.

9- Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılır.

10- “Y-Set” üzerindeki çentikli bölüm bir elle tutulur. Diğer el ile set ucundaki koruyucu çıkartılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir (Bkz. Şekil 4). Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.

11-Transfer setinin ucundaki mini kapak setten ayrılarak atılır.

12- Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası, çentikli bölümünden tutulur ve ikisi birbirine tespit edilir.

Bu parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir (Bkz. Şekil 5). Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.Kullanım Şekli Ve Dozu

Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu,  hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresi hastanın doktoru tarafından kararlaştırılır.

Ortalama doz olarak günde, 1500-3000 mililitrelik solüsyonların kullanıldığı 3 ile 5 değiştirme işlemine gerek duyulur.

Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemi tehlikesiyle karşılaşmamak ve protein kaybını  en aza indirmek için, kullanılacak sıvının osmolaritesinin hastanın gereksinimine yanıt veren en düşük osmolariteye sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Çocuklar için, dolum hacimlerine adaptasyona uygun özel diyaliz reçetelemesi gerekmektedir.

Not: Diyaliz solüsyonunun 37 C°’ye ısıtılması, hastanın girişim sırasında rahat etmesini sağlayabilir ve ısı kaybını azaltabilir. Kateterin tıkanmasını engellemek amacıyla diyaliz solüsyonlarına hekimin gerek duyduğu durumlarda heparin eklenmesi önerilmektedir.

 

ARALIKLI DİYALİZ

 

Uygulamaya hazırlık: Aseptik teknik kullanılır.

1- En dıştaki koruyucu kılıf, yan taraftaki band çentikten aşağıya ve öne doğru çekilerek açılır. Solüsyonu içeren torba çıkarılır.

2- Diyaliz sıvısının bulunduğu torba sıkılarak solüsyon içinde tanecik ya da bulanıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Sızıntı yapan ya da içinde tanecik veya bulanıklık bulunan diyaliz sıvıları kullanılmamalıdır.

3- Diyaliz sıvısını içeren torba asılır.

4- Çıkış yerindeki mavi koruyucu çıkarılarak hazırlanmış setin bağlantı yeri buraya daldırılır.

5- Sistemin hazırlanması ve uygulama için yardımcı set ve gereçlere ilişkin kullanma talimatına uyulmalıdır.

6- Uygulama tamamlandıktan sonra bütün torba ve gereçler atılmalıdır; kısmen kullanılmış diyaliz sıvısı torbaları saklanmamalıdır.

 

ALETLİ PERİTON DİYALİZİ

 

Bu metod bir makina yardımı ile uygulanır. Diyaliz ya bir hastanede ya da hastanın evinde gece boyunca uygulanabilir. Makina başlangıçta uzman kişilerce programlanır. Bu tedavi biçiminde hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinasına yerleştirir ve makinasını, kullandığı solüsyonun, setin ve makinanın kullanım talimatlarında  önerildiği şekilde programlar. Makina hasta uykudayken gece boyunca (8-10 saat) periton boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletir ve boşaltır ve böylece periton diyalizi işlemini gerçekleştirir.

 

AYAKTAN UYGULANAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD)  TORBA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

 

UYARI: Bulaşma ve enfeksiyon olasılığını azaltmak için, bütün girişim boyunca asepsi kurallarına uyulmalıdır. Açıkta kalan bağlantı bölümlerinin bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

1- Yeni solüsyon ısıtılmak isteniyorsa bu, kuru ısı kullanılarak ve en dıştaki koruyucu kılıfı çıkarılmadan yapılmalıdır. Solüsyon torbası suya daldırılmamalıdır.

2- Değiştirme işleminde kullanılacaklar biraraya getirilerek, temiz bir yere yerleştirilmelidir. Bunlar sivri uçlu (spike) bağlantı sisteminde, yeni solüsyon torbası, solüsyon çıkış kapısı klempi, povidon-iyotlu tampon, 10 x10 cm steril gaz petler, bant ve maske şeklindedir.Vidalı bağlantı sisteminde ise, yeni solüsyon torbası (tekli ya da çiftli), koruma kilitli bağlantı takımı, maske, tüp klempi (çift torbalı sistemde iki adet) ve yeni bir mini kapaktan ibarettir. Solüsyona ilaç eklenmesi düşünülüyorsa, iki 19 - 22 ga iğne ve enjektöre, 2 povidon - iyotlu tampona ve ilaçlara gereksinim vardır. Örnek alınması düşünülüyorsa 19 - 22 ga iğne ve enjektörle, povidon - iyotlu tamponlar kullanılır.

3- Maske takılır.

4- Eller iyice yıkanır.

5- Kullanılmış ve hastanın vücudunda saklanan torba açılarak drenaj pozisyonuna yerleştirilir. Klemp açılarak drenaj tamamlanır.

Not: Çiftli torba sisteminde, kullanılmış torba hastanın vücudunda saklanmadığı için drenaj işlemi bu şekilde yapılmaz. Bu sistemdeki drenaj işlemi, ilgili bölümde anlatılmaktadır.

6- Yeni torba dış kılıfından çıkarılır. Dış kılıfın iç yüzünün nemlenmesi normaldir. Etiket ve solüsyonun berrak olup olmadığı kontrol edilmeli; torba sıkılarak, sızıntı olup olmadığına bakılmalıdır. Solüsyon berrak değilse ya da torba zedelenmişse; solüsyon kullanılmamalıdır. Çıkış konnektörü üzerindeki mavi koruyucu gevşekse, yoksa veya ucu kapalı değilse, solüsyon kullanılmamalıdır.

7- Gerekiyorsa, yeni torbaya ilaç eklenir. İlaç uygulama yerinin hazırlanması ve ilacın uygulanması hekim talimatına uygun şekilde yapılmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra, uygulama yeri sıkıştırılır ve torba sallanarak ilaçla solüsyonun iyice karışması sağlanır.

 

A-Sivri (Spike) Tipte Konnektör Kullanılması (TEKLİ TORBA)

8- Yeni solüsyon torbası, temiz bir çalışma yerine konulur. Bu torbanın çıkış yerleri yukarıya doğru bakar durumda olmalıdır. Torbanın üzerindeki ilaç uygulama bölümü, torbaya bantla tespit edilir. Çıkış deliğine klemp konulur.

9- Periton içindeki sıvının drenajı tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Bu kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu arada sivri konnektörle torba bağlantısının, kenardan dışarı taşıyor olmasına dikkat edilir.

10- Eski pansuman, kullanılmış torbanın konnektör-torba bağlantı yerinden alınır ve solüsyon çıkış deliğine bir klemp konulur.

11- Yeni torbadaki konnektörün ardından sıkıca tutularak çıkış deliği üzerindeki mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

12-  Sol el ile kullanılmış torba klempi tutulur, diğer el ile de sivri bağlantı yeri çıkış yerinden ayrılır. Bu sivri bağlantı yeri elden bırakılmadan yeni torbanın solüsyon çıkış bölümünden içeri sokulur. Bu arada açıkta kalan kısımların bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.

13- Yeni torbanın solüsyon çıkış yerindeki klemp kaldırılır. Sivri konnektörle torbanın bağlantı yeri, yeni bir povidon-iyotlu tamponla sarılır. Bunun çevresine steril bir pet sarılır ve bantla tespit edilir.

14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır. Daha sonra B 17’den itibaren söylenenler uygulanmalıdır.

 

B- Kilitli Konnektör Parçasının Kullanımı (TEKLİ TORBA)

8- Yeni  torba, solüsyon çıkışları yukarıda kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir. Torbanın çıkış bağlantı parçasının, masa kenarından dışarıya taşıyor olmasına dikkat edilmelidir.

9- Periton içindeki sıvının drenajı tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu kullanılmış torbanın bağlantı bölümünün de, masanın kenarından dışarı taşıyor durumunda olmasına dikkat edilir. Kullanılmış torbanın çıkışına klemp konulur.

10- Yeni torba, bağlantı yerinden tutularak mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz.Şekil 1) Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.

  

11- Kullanılmış torbanın bağlantı bölümündeki bağlantı kilidi çıkarılır ve atılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

12- Sol el ile kullanılmış torba tutulur, diğer el ile de set bağlantı parçası tutularak, ikisi birbirinden ayrılır (vidayı yuvasından söker gibi hareketlerle). Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası alınır ve ikisi birbirine tespit edilir. Bu iki parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir. (Bkz. Şekil 2). Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.

  

 

13-Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu  paket açılır ve bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilerek bu kilit bağlantı yeri çevresine geçirilir. Povidon-iyot çözeltisinin gereken şekilde dağılması için kilit bağlantı yeri çevresinde birkaç defa döndürülür.

14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır.

15- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, öbür yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır. (Bkz. Şekil 3).

 16- Güvenlik kapsülü, torbaya doğru en az 3 mm. kaydırılır.

17- Klemp açılarak diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna akmasına izin verilir. Torba boşaldığında klemp kapatılır, ancak daha sonra kolay drenaj sağlayabilmek için torbada az miktarda sıvı bırakılması iyi olur.

18-Torba askıdan alınarak, bağlantı bölümü içeride kalacak şekilde kendi üzerine katlanır. Katlanmış torba bir cebe yerleştirilir, bu arada setin ya da kateterin dirsek yapmamasına dikkat edilir.

19- Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir, gerekirse örnek alınır.

20- Kullanılmış solüsyon tuvalete boşaltılır ve boş torba gereken şekilde atılır.

 

C- Kilitli Konnektör Parçasının Kullanımı (ÇİFTLİ TORBA)

8- Yeni çiftli torba sistemi, bu torbaları birbirine birleştiren “Y-Set”in ucu masanın kenarında kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir.

9- Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılır.

10- “Y-Set” üzerindeki çentikli bölüm bir elle tutulur. Diğer el ile set ucundaki koruyucu çıkartılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir (Bkz. Şekil 4). Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.

11-Transfer setinin ucundaki mini kapak setten ayrılarak atılır.

12- Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası, çentikli bölümünden tutulur ve ikisi birbirine tespit edilir.

Bu parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir (Bkz. Şekil 5). Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 1.36 Glukozlu) tek ve çift torbalı ambalajlarda.

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 2.27 Glükozlu) tek ve çift torbalı ambalajlarda.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 1.36 Glukozlu) tek ve çift torbalı ambalajlarda.

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 2.27 Glükozlu) tek ve çift torbalı ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa – İstanbul

Ruhsat Sahibi

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa – İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ VE NO: 25.11.1994 - 170/97

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ VE NO: 25.11.1994 - 170/97

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız.

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, doğrudan ışık almayan bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 3.86Glukozlu)

 

Tek Torbalı

 

* 2 litrelik Medifleks® torbada, 1 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 2 litrelik Medifleks®torbada, 2 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 5 litrelik Medifleks®torbada, 5 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 6 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren Medifleks® torba (HomeChoice Set ile birlikte)

 

Çift Torbalı

 

* 1 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 2 litrelik Medifleks® torba ve 2 litrelik boş Medifleks® torba içeren  ambalajlarda.

* 2 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 2 litrelik Medifleks® torba ve 3 litrelik boş Medifleks® torba + mini kapak içeren ambalajlarda.

* 2.5 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 3 litrelik Medifleks® torba ve 3 litrelik boş Medifleks® torba + mini kapak içeren ambalajlarda.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Dianeal®137 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 3.86Glukozlu)

 

Tek Torbalı

 

* 2 litrelik Medifleks® torbada, 1 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 2 litrelik Medifleks®torbada, 2 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 5 litrelik Medifleks®torbada, 5 litre Dianeal®137 (% 3.86 glukozlu) içeren ambalajlarda.

* 6 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren Medifleks® torba (HomeChoice Set ile birlikte)

 

Çift Torbalı

 

* 1 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 2 litrelik Medifleks® torba ve 2 litrelik boş Medifleks® torba içeren  ambalajlarda.

* 2 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 2 litrelik Medifleks® torba ve 3 litrelik boş Medifleks® torba + mini kapak içeren ambalajlarda.

* 2.5 litre Dianeal® 137 (% 3.86 glukozlu) içeren 3 litrelik Medifleks® torba ve 3 litrelik boş Medifleks® torba + mini kapak içeren ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

a)    Aşırı ya da yetersiz hidrasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak için hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı ve vücut ağırlığı yakından izlenmelidir.

 

b)    Periton diyalizi sırasında % 3.86’lik Dianeal®137 solüsyonlarının aşırı kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir.

 

c)    Akut böbrek yetmezliği vakalarında, girişim sırasında plazma elektrolit yoğunlukları periyodik olarak izlenmelidir. Tedavinin devamlı olarak uygulandığı hastalarda hematolojik parametrelerle, hastanın durumuna ilişkin diğer parametreler, periyodik olarak değerlendirilmelidir.

 

d)    Bu tedavideki hastalarda serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin takip edilmesi önerilmektedir.

 

e)    Periton diyalizi sırasında önemli miktarlarda protein, amino asit ve suda eriyen vitamin kaybı olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır.

 

f)     Enfeksiyon olasılığının azaltılması açısından girişim boyunca ve sonunda aseptik teknik uygulanmalıdır.

 

g)    Dianeal tedavisine başlarken veya uygulanırken hipokalemi durumu Dianeal solüsyonuna potasyum ilavesi yapılarak düzeltilmelidir.

 

h)    Kardiyak glikozidlerle tedavi edilen hastalarda serum potasyum düzeyleri dikkatlice takip edilmelidir.

 

i)      Diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyleri dikkatli olarak takip edilmeli ve insülin dozu veya hiperglisemi için diğer tedaviler ayarlanmalıdır.

 

j)      Peritonit varlığında, uygun tedavi yöntemi doktor tarafından düzenlenmelidir.

 

k)    Etiket uyarıları       

                        -    Solüsyon berrak değilse kullanmayınız.

-          Solüsyonun kullanılmayan kısmını atınız.

-          İntravenöz infüzyon için değildir.

-          İntraperitoneal infüzyon içindir.

 

Gebelik Kategorisi B:

İleri gebelik döneminde peritoneal diyaliz yöntemi tercih edilecekse elde edilecek faydalar, olası komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra tedaviye karar verilmelidir.

 

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:                                                          

 

Bildirilen bir etkisi yoktur.

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Uyarılar/Önlemler

a)    Aşırı ya da yetersiz hidrasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak için hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı ve vücut ağırlığı yakından izlenmelidir.

 

b)    Periton diyalizi sırasında % 3.86’lik Dianeal®137 solüsyonlarının aşırı kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir.

 

c)    Akut böbrek yetmezliği vakalarında, girişim sırasında plazma elektrolit yoğunlukları periyodik olarak izlenmelidir. Tedavinin devamlı olarak uygulandığı hastalarda hematolojik parametrelerle, hastanın durumuna ilişkin diğer parametreler, periyodik olarak değerlendirilmelidir.

 

d)    Bu tedavideki hastalarda serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin takip edilmesi önerilmektedir.

 

e)    Periton diyalizi sırasında önemli miktarlarda protein, amino asit ve suda eriyen vitamin kaybı olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır.

 

f)     Enfeksiyon olasılığının azaltılması açısından girişim boyunca ve sonunda aseptik teknik uygulanmalıdır.

 

g)    Dianeal tedavisine başlarken veya uygulanırken hipokalemi durumu Dianeal solüsyonuna potasyum ilavesi yapılarak düzeltilmelidir.

 

h)    Kardiyak glikozidlerle tedavi edilen hastalarda serum potasyum düzeyleri dikkatlice takip edilmelidir.

 

i)      Diyabetik hastalarda kan glukoz düzeyleri dikkatli olarak takip edilmeli ve insülin dozu veya hiperglisemi için diğer tedaviler ayarlanmalıdır.

 

j)      Peritonit varlığında, uygun tedavi yöntemi doktor tarafından düzenlenmelidir.

 

k)    Etiket uyarıları       

                        -    Solüsyon berrak değilse kullanmayınız.

-          Solüsyonun kullanılmayan kısmını atınız.

-          İntravenöz infüzyon için değildir.

-          İntraperitoneal infüzyon içindir.

 

Gebelik Kategorisi B:

İleri gebelik döneminde peritoneal diyaliz yöntemi tercih edilecekse elde edilecek faydalar, olası komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra tedaviye karar verilmelidir.

 

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:                                                          

 

Bildirilen bir etkisi yoktur.

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Üretim Yeri

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa – İstanbul

Üretim Yeri

Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ayazağa – İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama yöntemi ya da solüsyonla ilgili sorunlar, periton diyalizi sırasında olumsuz reaksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Karın ağrısı, kanama, peritonit, kateter çevresinde enfeksiyon, kateterin tıkanması ve ileus, uygulama tekniğine ve girişime bağlı olarak görülebilecek olumsuz reaksiyonlardır.

 

Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları, hipovolemi ya da hipervolemi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kas krampları ve disekilibrium sendromu diyalizde kullanılan solüsyonla ilgili karşılaşılabilecek olumsuz reaksiyonlardır.

 

Solüsyon bazı ilaçları vücuttan uzaklaştırabilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekir. Periton diyalizinin etkili olabilmesi, peritondaki kan damarlarının dilatasyonu sayesinde mümkündür ve bu dilatasyon, çeşitli ilaçlardan etkilenebilir. Ayakta uygulanan devamlı periton diyalizi yöntemiyle vücuttan elektrolitlerin uzaklaştırması, digitalis tedavisi altındaki hastaların elektrolit gereksinmelerine ters düşebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama yöntemi ya da solüsyonla ilgili sorunlar, periton diyalizi sırasında olumsuz reaksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Karın ağrısı, kanama, peritonit, kateter çevresinde enfeksiyon, kateterin tıkanması ve ileus, uygulama tekniğine ve girişime bağlı olarak görülebilecek olumsuz reaksiyonlardır.

 

Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları, hipovolemi ya da hipervolemi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kas krampları ve disekilibrium sendromu diyalizde kullanılan solüsyonla ilgili karşılaşılabilecek olumsuz reaksiyonlardır.

 

Solüsyon bazı ilaçları vücuttan uzaklaştırabilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekir. Periton diyalizinin etkili olabilmesi, peritondaki kan damarlarının dilatasyonu sayesinde mümkündür ve bu dilatasyon, çeşitli ilaçlardan etkilenebilir. Ayakta uygulanan devamlı periton diyalizi yöntemiyle vücuttan elektrolitlerin uzaklaştırması, digitalis tedavisi altındaki hastaların elektrolit gereksinmelerine ters düşebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.