Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka DIANORM
Etken Madde Kodu SGKF3T-GLIBENKLAMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BB01
ATC Açıklaması Glibenklamid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02325
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,65 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,29 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda başlangıç ve idame dozları hipoglisemik reaksiyona yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda başlangıç ve idame dozları hipoglisemik reaksiyona yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda hipoglisemik reaksiyonlar görülebilir. Bu durumda İ.V. dekstroz veya oral glukoz uygulanmalıdır. Hipoglisemik koma şüphesi varsa yada teşhis edilmişse % 50 lik dekstroz solüsyonu İ.V. uygulanır. Daha sonra % 10 luk dekstroz ile tedaviye devam edilir. Hasta 24-48 saat yakından izlenmelidir.

Endikasyonlar

DİANORM tablet insüline bağımlı olmayan diyabetin tedavisinde (Tip II diyabet) tek başına diyetin yeterli olmadığı hallerde diyet ile birlikte kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Glibenklamid, sülfonilüre grubundan bir oral antidiyabetik olup, diğer sülfonilüre bileşikleri gibi pankreas beta hücrelerinden endojen insülin salgısını stimüle ederek etki gösterir. Beta hücrelerinde insülin sentezinden ziyade, sentez edilerek veziküller içinde depolanmış insülinin salıverilmesini arttırırlar. Tip II diyabetli hastalarda uzun süreli glibenklamid uygulamalarında insülin salıverici etkisinin azalmasına rağmen ilacın kan glukozunu düşürücü etkisi devam eder. Sülfonilüre grubu hipoglisemik ilaçların bu etkileri ekstra-pankreatik etkileri ile açıklanabilir. Glibenklamid, renal klirensi arttırarak hafif diüretik etki gösterebilir.

Farmakokinetik Özellikler

Ağızdan alındıktan sonra bir saat içinde kana geçer ve 4 saat içinde en yüksek serum seviyesine ulaşır. Eliminasyon yarı ömrü 10 saattir. Günde tek doz olarak kullanıldığında 24 saat süreyle kanda tespit edildiği belirtilmiştir. Doz ile serum seviyeleri arasında tam bir korelasyon bulunmamaktadır. Serum proteinlerine yaygın olarak bağlanır. Safra ve idrar yoluyla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 5 mg Glibenklamid içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Siklofosfamid, dikumarol grubu antikoagülanlar, MAO inhibitörü ilaçlar, probenesid, fenilbutazon, salisilatlar, propanolol ve diğer beta-adrenerjik blokörler, kloramfenikol ve bazı sülfonamid grubu ilaçlarla beraber alındığında DİANORM un hipoglisemik etkisi artar.

 

Adrenalin, kortikosteroidler, tiazid grubu diüretik, tiroid hormonu, yüksek dozda nikotinamid gibi ilaçlarla beraber alındığında ise DİANORM un hipoglisemik etkisi azalır. DİANORM kullanıldığı dönemde alkol alınmamalıdır.  

Kontraendikasyonlar

Glibenklamide hassasiyeti olanlarda ve koma ile birlikte olan veya olmayan diyabetik keto asidoz durumlarında kullanılmamalıdır. Diyabetik keto asidoz insülinle tedavi edilmelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Diyabetli hastaların tedavisinde sabit bir doz yoktur. Genel olarak günde 2,5 mg. (1/2 tablet)-5 mg. (1 tablet) kahvaltı ve ilk yemekten sonra alınarak tedaviye başlanır. Kan şekeri kontrol altına alınıncaya kadar her gün 2,5 – 5 mg. (1/2-1 tablet) arttırılarak günlük doz saptanır. Genellikle 10 mg. a kadar dozlarla kan şekeri kontrol altına alınabilir. Günlük 10 mg. a kadar olan dozlar bir defada verilir. Daha yüksek dozlara ihtiyaç gösteren hastalarda günlük doz ikiye bölünerek verilebilir. Günlük maksimum doz 20 mg. ı (4 tablet) aşmamalıdır.

 

Yaşlı hastalarda ve zayıf düşmüş malnütrisyonlu hastalarda, böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda başlangıç ve idame dozları hipoglisemik reaksiyona yol açmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Klorpropamid hariç diğer hipoglisemik ajanlardan DİANORM tablet tedavisine geçişte, geçiş süresine veya başlangıç dozuna gerek yoktur. Klorpropamid kullanan hastalar DİANORM tablet tedavisine geçtiklerinde klorpropamidin etkileri uzayabileceğinden ve hipoglisemiye neden olabileceğinden hasta ilk 2 hafta boyunca yakından izlenmelidir.

 

İnsülin tedavisi gören hastalarda kullanımı : İnsülin tedavisi gören bazı Tip II diyabetli hastalarda DİANORM tablet tedavisi ile olumlu cevap alınabilir.

  • Günde 20 üniteden az insülin alanlarda, insülin kesilerek DİANORM tedavisine 2,5-5 mg. lık dozlarda başlanabilir.
  • Günde 20-40 ünite insülin kullananlarda, insülin dozu 1/3 oranında azaltılarak DİANORM tedavisine geçilebilir. Daha sonra insülin dozu giderek azaltılarak tamamen kesilir. DİANORM tedavisine ise 5 mg. ile başlanıp, 2,5-5 mg lık dozlar halinde arttırılarak uygun doz ayarlaması yapılır. 
Ruhsat Sahibi

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11. 09. 1997 – 184/55

Saklama Koşulları

25oC nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Beher tablette 5 mg. glibenklamid ihtiva eden 100 tabletlik cam şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Juvenil (Tip I diyabet) diyabetlilerde kullanılmaz. Ateş, travma, gangren, ağır yaralanma gibi komplike durumu olan diyabetlilerde, cerrahi müdahelelerde, ciddi tiroid ve adrenal fonksiyon bozukluklarında, akut şiddetli infeksiyon geçiren hastalarda DİANORM tedavisi kesilmelidir. Tavsiye edilen dozlardan daha fazla (20 mg./gün) kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı : Teratojenik etkisi olmamasına rağmen insanlar üzerinde yeterli çalışma olmadığından gebelikte kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak bebekte hipoglisemiye neden olma ihtimalinden dolayı kullanılmamalıdır

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yüksek dozlarda kullanımı hipoglisemiye neden olabilir. Nadir olarak bulantı, kusma, epigastrik ağrı, kolestatik sarılık, hepatit, yorgunluk, zayıflama ve başağrısı olabilir. Hassasiye bağlı olarak ateş, cilt döküntüleri ve kan tablosunda değişiklikler (eosinofili, lökopeni, agranülositoz gibi) disülfram benzeri reaksiyonlar nadiren görülebilir. Ancak ilaç kesildiğinde bu etkiler ortadan kaybolur. Hiponatremi özellikle hiponatremi yapan diğer ilaçlarla ve ADH salınımı arttıran ilaçlarla alındığında ortaya çıkar.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.