Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DIAZEM
Etken Madde Kodu SGKEXA-DIAZEPAM
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N05BA01
ATC Açıklaması Diazepam
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A02351
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,57 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,12 TL
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E117C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Belirtiler : Yüksek dozda uyuklama, mental konfüzyon, ayakta duramama, konuşmada güçlük, bradikardi, solunum zayıflaması, aşırı halsizlik görülebilir.
 
Tedbirler : Hasta bilinçli ise emesis mekanik olarak veya emetiklerle sağlanır. Hasta bilinçsiz ise gastrik lavaj yapılabilir. Solunum, nabız ve kan basıncı gözlenmelidir. Serum uygulanabilir. Hipotansiyon İ.V. norepinefrin veya metaraminolle kontrol altına alınabilir.
 
Eksitasyon oluşursa barbitüratlar kullanılmamalıdır. Diyalizin pek bir önemi yoktur.
Endikasyonlar
Diazepam, anksiyete bozukluklarında veya anksiyetenin kısa süreli semptomlarının tedavisinde endikedir. Anksiyete veya gerginliğin de eşlik ettiği günlük yaşam stresi anksiyolitik ile tedaviyi gerektirmez. Akut alkol yoksunluğunda ortaya çıkan ajitasyon, tremor, delirium tremens ve halüsinasyonların semptomatik tedavisinde kullanılır.
 
Diazepam iskelet kaslarının lokal patolojiye bağlı refleks spazmlarında (kas veya eklemlerin inflamasyonu ya da sekonder travma gibi), yukarı motor nöronlara bağlı spastisitelerde (serebral felç ve paraplejiler) atetoz ve stiff-man sendromunda ek ilaç olarak kullanılır.
 
Tek başına kullanılabileceği kanıtlanmamış olsa da oral yolla alınan diazepam konvülsif bozuklukların tedavisinde ilave olarak kullanılabilir. Klinisyenler periyodik olarak her bir hasta için ilacın yararını değerlendirmelidir.
Farmakodinamik Özellikler
Diazepam santral sinir sisteminde spesifik benzodiazepin reseptörleriyle etkileşerek GABA’nın çeşitli sinapslardaki pre ve post sinaptik inhibisyonunu maksimize ederek etki ortaya koyar. 5-HT ve noradrenerjik nöronlardaki inhibisyonun anksiyolitik ve sedatif etkilerden sorumlu olabileceğini gösteren çeşitli çalışmalar mevcuttur. Kortikal benzodiazepin reseptörlerinin ise antikonvülsan etkilerden sorumlu olabileceği ileri sürülmektedir.
Farmakokinetik Özellikler
Diazepamın eliminasyon yarı ömrü oldukça uzundur. Karaciğerde biyotransformasyona uğrayarak N-desmetil diazepam, temazepam ve oksazepam gibi aktif metabolitlere dönüşür.
 
Diazepamın eliminasyon yarı ömrü 20-70 saat, N-desmetil diazepamın 30-200 saat, temazepamın 10-20 saat ve oksazepamın 5-15 saat olduğu düşünülürse ilacın kronik kullanımında kısa sürede kümülasyona uğrayacağı gözönüne alınmalıdır. Artık etki bırakabileceğinden iyi bir hipnotik sayılmaz.
Farmasötik Şekli
Kapsül
Formülü
Her Kapsül;
2 mg Diazepam (7-kloro-1,3-dihidro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-on)
Boyar madde olarak :İndigotin, Titanyum dioksid, Tartrazin ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
  • Antasidler ile birlikte kullanım absorpsiyon süresini uzatır.
  • Karbamazepin; her iki ilacın da serum seviyelerini düşürebilir, etkileri azalır.
  • Simetidin; diazepamın mikrozomal oksidasyonunu inhibe eder. Etki şiddetlenebilir.
  • Diğer Santral Sinir Sistemi depresanları ile etkileşebilir. Etki şiddetlenir
  • İzoniazid; birlikte kullanım ile diazepamın eliminasyonu azalabilir.
  • Nöromusküler kavşak blokerleri (kürar benzeri ilaçlar, kas gevşeticiler) ile aditif sinerji görülür.
  • Rifampin; diazepamın eliminasyonunu arttırabilir.
  • Alkol ile birlikte kullanılması uyuklamaya yol açabilir.
  • Kesilme sendromu gelişmesi riski, anksiyolitik veya hipnotik olarak reçete edilen benzodiazepinlerin kombinasyonu ile artar.
Kontraendikasyonlar
Benzodiazepinlere ve preparatın bileşiminde yer alan maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. 6 aylıktan küçüklerde kullanılmaz.
 
Uygun tedavi gören geniş açılı glokom hastalarında kullanılabilir. Akut alkol intoksikasyonu, mental depresyon (benzodiazepinler tek başına kullanıldıklarında depresyonu arttırırlar), miyastenia gravis, dar açılı glokom, psikozlar, ciddi karaciğer yetmezliği, ciddi solunum yetmezliği, uykuda geçici solunum yetmezliği durumlarında kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doz hastaya göre en iyi sonuç alınacak şekilde ayarlanmalıdır. Tedaviye genellikle semptomları kontrol altına alabilecek en düşük dozla başlanır. Anksiyolitik olarak oral yoldan günde 2 veya 4 defa 2-10 mg.
 
Sedatif hipnotik – Akut alkol yoksunluğunda : Oral olarak ilk 24 saatte 2 veya 4 defa 10 mg. Daha sonra gerekirse doz günde 2 veya 4 defa 5 mg’a düşürülebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
DİAZEM Kapsül 5 mg 
DİAZEM Kapsül 10 mg 
DİAZEM Ampul 10 mg
Saklama Koşulları
30°C’in altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
25 ve 50 kapsül ihtiva eden blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
DİKKAT BAĞIMLILIK YAPABİLİR.
 
“Alkollü içkilerle kullanmaktan sakınınız, uyuklamaya neden olabilir.

Çapraz Hassasiyet : Benzodiazepinlerden birine karşı hassasiyet mevcutsa diazepam için de söz konusudur.

Genel Uyarılar : İlaç bağımlılığına predispozisyonu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Preparatın bileşiminde tartrazin yer aldığından allerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Epileptik hastalarda diazepamın ani kesilmesi grandmal nöbetlerinin sıklık ve şiddetini arttırabilir. Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Hipoalbüminemide sedatif etkiler artabilir. Kronik obstrüktif pulmoner rahatsızlığı olanlarda solunum güçlüğünü arttırabilirler. Diğer antikonvülzan ilaçlarda olduğu gibi diazepam; konvülzif rahatsızlıklarda ek tedavi olarak kullanıldığında, konvülziyon sıklığı veya grandmal nöbetlerinin artması hallerinde, standart antikonvülzan ilaç dozunun arttırılmasını gerektirebilir.

Hamilelik : Diazepam rahatlıkla plasentaya geçer. Hamileliğin ilk üç ayında kullanımı ile konjenital malformasyon riski artar. Bu yüzden hamilelik süresince risk/yarar oranı dikkatli değerlendirilmelidir. Bu arada benzodiazepin kullanımına nadir olarak acil ihtiyaç duyulduğundan, hamilelik süresinde genel olarak diazepam kullanımından kaçınmak gerekir.

Emziren Kadınlarda : Diazepam ve N-desmetildiazepam anne sütüne rahatlıkla geçtiğinden, emziren kadınların bu dönemde bu ilacı kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

Pediatrik ve Geriatrik Kullanımı : Özellikle küçük hastalar ve yaşlı hastalar benzodiazepinlerin santral sinir sisteminde oluşturdukları etkilere karşı daha fazla hassastırlar. Yeni doğanlarda uzun süreli santral sinir sistemi depresyonu oluşturur.

Fiziksel ve Psikolojik Bağımlılık : Diazepam’ın ani kesilmelerinde, birbitürat ve alkol gibi maddelerin ani kesilmelerine benzer şekilde konvülzyonlar, tremor, karın ve kas krampları, kusma ve terleme gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle her türlü uzun süreli tedavide ilaç yavaş yavaş azaltılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı :

 

Gebelik kategorisi D’dir. Diazepam rahatlıkla plasentaya geçer. Hamileliğin ilk üç ayında kullanımı ile konjenital malformasyon riski artar. Bu yüzden hamilelik süresince risk/yarar oranı dikkatli değerlendirilmelidir. Bu arada benzodiazepin kullanımına nadir olarak acil ihtiyaç duyulduğundan, hamilelik süresinde genel olarak diazepam kullanımından kaçınmak gerekir.

 

Diazepam  ve N-desmetildiazepam anne sütüne rahatlıkla geçtiğinden, emziren kadınların bu dönemde bu ilacı kullanmaktan  kaçınmaları  gerekir.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi :

 

Santral sinir sistemine etki eden birçok ilaç gibi diazepam dikkat ve uyanıklıkta azalmaya yol açabileceği için taşıt sürücüleri ve makine operatörleri için tehlikeli sonuçlar yaratabilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Sıklıkla görülenler : Uyuklama, halsizlik, bitkinlik, sersemlik ve ataksi.
 
Daha az sıklıkla Görülenler : Konfüzyon, konstipasyon, depresyon, çift görme, konuşurken dilin dolaşması (disartri), baş ağrısı, hipotansiyon, inkontinans, sarılık, libidoda değişme, bulantı, tükrük salgılanmasında görülen değişiklikler, deri döküntüleri, tremor, üriner retansiyon, baş dönmesi ve bulanık görme. Akut hipereksitasyon durumları, anksiyete, halüsinasyonlar, kas spastisitesinde artma, uykusuzluk, sinirlilik, uyku rahatsızlıkları ve uyarılma gibi paradoksal reaksiyonlar rapor edilmiştir. Bu etkiler görüldüğü takdirde ilaç kullanımı bırakılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde nötropeni ve sarılık rapor edildiğinden periyodik kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri yapılması önerilir.
 
Uzun süreli kullanım (özellikle yüksek dozlarda) fiziksel bağımlılık gelişmesine yol açabilir ve tedavi kesildiğinde kesilme sendromu görülebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
 
İLAÇ SUİSTİMALİ VE BAĞIMLILIĞI :
 
Diazepamın aniden bırakılmasını takiben beliren yoksunluk semptomları, barbitüratlar ve alkol ile görülenlerle (konvülsiyonlar, tremor, abdominal ve kas krampları, kusma ve terleme) benzer karakterdedir. Uzun süre aşırı dozda diazepam kullanan hastalarda yoksunluk semptomları daha ciddi seyreder. Aylar boyunca devamlı olarak terapötik dozlarda alınan benzodiazepinlerin bırakılması ile genellikle daha hafif seyreden yoksunluk semptomları (disfori ve uykusuzluk) görülür. Sonuç olarak uzun süreli bir tedaviden sonra ilacın aniden bırakılmasından kaçınılmalı ve doz kademeli olarak azaltılmalıdır. İlaç bağımlılığına yatkın bireyler (madde bağımlıları veya alkolikler), diazepam veya diğer psikotropik ajanları kullanırken dikkatle izlenmelidir.