Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka DICETEL
Etken Madde Kodu SGKFK1-PINAVERYUM BROMUR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 40
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03AX04
ATC Açıklaması Pinaveryum
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02358
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 49,19 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 43,9 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E733A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımına bağlı advers reaksiyonlara ilişkin spesifik bir bilgi şu an için mevcut değildir. Spesifik bir antidot bilinmemektedir; semptomatik tedavi tavsiye edilmektedir.

Endikasyonlar
  • İrritabl kolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların semptomları, karın ağrısı, spazm ve fonksiyonel gastrointestinal şikayetlerde, rahatsız edici hareketlilikte,
  • Barsak rahatsızlıklarının ve düzensizliklerinin semptomatik tedavisinde,
  • Safra kesesi diskinezisinde ve teknik gastrointestinal araştırmalarda; baryum geçişi, endoskopik safra kanalı pankreotografisine hazırlık olarak, baryum lavmanı ve kolonoskopi esnasında spazm, hareketlerde rahatsızlık ve ağrıyı önlemek üzere kullanılır.
  •  

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Fonksiyonel Barsak Bozuklarında Kullanılan Diğer İlaçlar

ATC kodu: A03AX04

 

Pinaveryum bromür, gastrointestinal kanal üzerine selektif olarak etki yapan antispazmodik bir maddedir. Kalsiyum antogonisti özellikleri vardır, bu şekilde kalsiyumun intestinal düz kas hücrelerine akışını engeller. Hayvan çalışmalarında, duyarlı afferent uyarıların sitimulasyonuna bağlı etkileri  doğrudan veya dolaylı yollardan azalttığı görülmüştür. Dicetel®in antikolinerjik tipte etkileri yoktur. Kardiyovasküler sistem üzerinde de herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Pinaveryum bromürün 10 %’dan daha düşük bir miktarı gastrointestinal sistemden emilir.

 

Dağılım: En yüksek serum konsantrasyonuna 1 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine %97 oranında bağlanır. Hayvanlarda yapılan otoradyografik çalışmalar, gastrointestinal kanalda yüksek radyoaktivite düzeyleri göstermiştir.

 

Metabolizma: Büyük ölçüde karaciğer yoluyla metabolize olur.

 

Atılım: Atılımı büyük ölçüde karaciğer yoluyla gerçekleşir. Eliminasyon yarılanma ömrü 1.5 saattir.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir film tablet;

Aktif madde: 50 mg Pinaveryum Bromür

Yardımcı madde: Sunset Yellow, titandioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Dicetel®’in diğer ürünlerle birlikte kullanımına dair çalışma yapılmamıştır.

Bu nedenle, Dicetel®’in diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi veya diğer etkileşim şekilleri bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Gastrointestinal bölgede obstrüktif rahatsızlıklar (akalazya, pilor stenozu), paralitik ileus, yaşlı veya zeka geriliği olan hastalarda intestinal stenoz, ciddi ülseratif kolitis, ülseratif kolitise neden olan toksik megakolon, myestenia gravis ve, etkin madde veya içeriğindeki herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetersizliği veya glukoz- galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir olarak görülen kalıtsal problemleri olan hastalar, bu ilacı kullanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

Genellikle günlük doz 3 kez alınan birer tablettir.

Doz doktor tavsiyesi ile hastanın ihtiyacına göre ayarlanabilir.

 

Uygulama şekli:

Tabletler, yemek esnasında bir bardak su ile bütün olarak yutulmalıdır. Tabletler çiğnenmemeli veya emilmemelidir. 

Yatar vaziyette ve uykudan hemen önce alınmamalıdır. 

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olanlarda kullanımı

Dicetel®’in bu hasta grubunda kullanımına ilişkin özel bir veri bulunmamaktadır.

 

Çocuklarda kullanımı

Dicetel®’in bu yaş grubunda kullanımının etkinliği ve güvenilirliği bilinmediğinden bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

 

Yaşlılarda kullanımı

Doz yetişkinlerde olduğu gibidir.

Ruhsat Sahibi
Adı: Abbott Laboratories Europe Lisansı ile
Abbott İlaç ve Ecza Ticaret Ltd. Şti.
Adresi:Bostancı Kocayol Cad. No: 58 (34744) Kadıköy/ İSTANBUL
Telefon: 0 216 380 22 33
Faks: 0 216 380 22 88
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

20.05.2009-219/2

Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

40 film tablet içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Dicetel®’in çocuklarda kullanımıyla ilgili çok kısıtlı sayıda deneyim söz konusudur. Bu nedenle Dicetel®, açıkca belirtilmediği taktirde çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Bu ilaç gebelik ve laktasyonda açıkca belirtilmediği taktirde genellikle kullanılmamalıdır (bkz. Gebelik ve laktasyon bölümü)
 
Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetersizliği veya glukoz- galaktoz malabsorbsiyonu gibi nadir olarak görülen kalıtsal rahatsızlığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Sadece erişkinler kullanabilir. Tabletler yatmış vaziyette ve uykudan hemen önce alınmamalıdır
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
 

Gebelik kategorisi: C

 

Dicetel’in, çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanımına ilişkin özel bir öneri veya, tedavi sırasında veya sonrasında doğum kontrolünün gerekli olduğuna dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir.

 

İlacın üreme yeteneği/ fertilite üzerine etkisi bilinmemektedir.

 

Gebelik dönemi

Pinaveryum bromürün gebe kadınlarda kullanılmasına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hamilelik ve/ veya embriyonal/ fetus gelişimi ve/veya parturisyon ve/veya post-natal gelişim açısından yeterli değildir. İnsanlar için olası risk bilinmemektedir. Dicetel®, mutlaka gerekli olmadığı sürece, gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

 

Ayrıca bromin varlığı dikkate alınmalıdır. Gebeliğin sonunda pinaveryum bromürün uygulanması, yeni doğanı nörolojik açıdan etkileyebilir (hipotoni, sedasyon).

 

Laktasyon dönemi

Pinaveryum bromürün insanlarda veya hayvanlarda anne sütüne geçmesine ilişkin veriler yetersizdir. anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Fiziko-kimyasal ve mevcut farmakodinamik/toksikolojik veriler pinaveryum bromürün anne sütüne geçtiğini işaret etmektedir ve bu açıdan, anne sütü ile beslenen çocuklarda söz konusu risk göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle Dicetel®, emziren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi

Dicetel®’in araç ve makine kullanımı üzerindeki etkilerine dair çalışma yapılmamıştır.

 

Üretim Yeri

Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

Esenyurt - İstanbul.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İmmün sistem rahatsızlıkları

Aşırı duyarlılık

 

Gastrointestinal  bozukluklar

Minör gastro-intestinal rahatsızlıklar gözlenmiştir.

 

Deri ve deri altı dokusu rahatsızlıkları

Bazıları alerjik tipte olan deri rahatsızlıkları gözlenmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.