Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka DICLOMEC
Etken Madde Kodu SGKEXW-DIKLOFENAK SODYUM
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB05
ATC Açıklaması Diklofenak
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A02364
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,64 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,16 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,05 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E014B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut aşırı dozaj durumunda, mide boşaltılmalıdır.

Diürez teorik olarak yararlı olacaktır. Diyaliz ya da hemoperfüzyonun etkisi kanıtlanmamıştır.

Destek önlemlere ek olarak, oral olarak aktif kömür verilmesi, Diklofenak sodyumun'un absorbsiyon ve reabsorbsiyonunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Endikasyonlar

Diclomec SR Tablet; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, spondilartrit, eklem dışı romatizmal durumlar, vertebral kolona ilişkin ağrılar, travmaya bağlı ağrılar, postoperatif ağrı ve enflamasyon ile primer dismenore ve diğer ağrılı jinekolojik durumlarda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Bir prostaglandin sentetaz inhibitörü olan Diklofenak sodyum; antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Özellikle romatizmal olgularda, ağrı, sabahları görülen katılık ve eklem enflamasyonlarında yarar sağlar.

Yavaş salım amacı ile formüle edilmiş olan Diklofenac SR Tablet, oral yolla alındıktan yaklaşık 5 saat sonra en yüksek plazma düzeyine ulaşır ve uzun süre bu düzeyde kalır.

Aç karnına alındığı zaman absorbsiyon daha kısa sürede olur ancak ilacın absorblanan miktarlarında değişme görülmez. Önerilen doz ve sürelerde kullanıldığında, plazmada birikim yapmaz. Diklofenak sodyum'un % 99'undan fazlası, geri dönüşümlü olarak plazma albuminine bağlanır.

Eliminasyonu karaciğerde metabolize olduktan sonra, metabolitlerinin glukronid veya sülfat konjügatları biçiminde, idrar ya da safra yoluyladır. Terminal yarı ömrü 1-2 saattir.

Molekülün değişmeyen konjügatları ise, çok düşük oranda idrarla atılır.

En yüksek plazma düzeyine ulaşıldıktan 2-4 saat sonra sinoviyal sıvıda da doruk düzeyleri erişilir ve bu konsantrasyonda, plazmadakinden daha yüksek olarak kalır.

Renal veya hepatik fonksiyon bozukluklarında, ilacın farmakokinetiği değişmemektedir. Aynı şekilde, değişik yaşlardaki hastalarda; absorbsiyon metabolizma ve eliminasyonda farklılık gözlenmemiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Bir prostaglandin sentetaz inhibitörü olan Diklofenak sodyum; antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Özellikle romatizmal olgularda, ağrı, sabahları görülen katılık ve eklem enflamasyonlarında yarar sağlar.

Yavaş salım amacı ile formüle edilmiş olan Diklofenac SR Tablet, oral yolla alındıktan yaklaşık 5 saat sonra en yüksek plazma düzeyine ulaşır ve uzun süre bu düzeyde kalır.

Aç karnına alındığı zaman absorbsiyon daha kısa sürede olur ancak ilacın absorblanan miktarlarında değişme görülmez. Önerilen doz ve sürelerde kullanıldığında, plazmada birikim yapmaz. Diklofenak sodyum'un % 99'undan fazlası, geri dönüşümlü olarak plazma albuminine bağlanır.

Eliminasyonu karaciğerde metabolize olduktan sonra, metabolitlerinin glukronid veya sülfat konjügatları biçiminde, idrar ya da safra yoluyladır. Terminal yarı ömrü 1-2 saattir.

Molekülün değişmeyen konjügatları ise, çok düşük oranda idrarla atılır.

En yüksek plazma düzeyine ulaşıldıktan 2-4 saat sonra sinoviyal sıvıda da doruk düzeyleri erişilir ve bu konsantrasyonda, plazmadakinden daha yüksek olarak kalır.

Renal veya hepatik fonksiyon bozukluklarında, ilacın farmakokinetiği değişmemektedir. Aynı şekilde, değişik yaşlardaki hastalarda; absorbsiyon metabolizma ve eliminasyonda farklılık gözlenmemiştir.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir SR Tablet (yavaş salımlı); 100 mg Diklofenak sodyum ve boyar madde olarak da kırmızı demir oksid ile titan dioksid içerir

İlaç Etkileşmeleri

Birlikte kullanıldığında, digoksin ve metotreksat'ın serum düzeyleri yükselebilir; siklosporin'in nefrotoksisitesi artabilir. Diklofenak Sodyum, lityum'un renal klerensini azaltarak lityum plazma düzeyini arttırabilir.

Direkt bir sebep ilişkisi ortaya konmamış olmakla birlikte; ensülin ya da hipoglisemik ajan kullananlarda, bu ilaçların dozunu yeniden ayarlamak gerekebilir.

Diüretiklerin aktivitesini inhibe edebilir; potasyum tutucu diüretikler ile birlikte kullanıldığında, serum potasyum düzeyi izlenmelidir. Yüksek dozlarda (200 mg gibi) kullanıldığında, trombosit agregasyonu geçici olarak inhibe olabilir.

Kontraendikasyonlar

Diklofenak Sodyum'a karşı, önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile, aspirin ve diğer NSAI ilaçların, astım, ürtiker ve diğer tipte allerjik reaksiyonlar oluşturduğu hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe; erişkinler için genelde uygulanan doz aşağıdaki gibidir :
Günde 1 tablet (100 mg) verilir. Bu dozun gece alınması, hastanın geceyi rahat geçirmesini ve sabah rahat olarak uyanmasını sağlayacaktır. Tabletler, mümkün olabildiğinde yemek sırasında alınmalıdır.
Diclomec SR Tablet, çocuklara verilmez. 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

MECOM SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. AŞ. Zincirlikuyu-İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
26.08.1993 - 165/75
Saklama Koşulları

10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Diclomec Ampul. Diclomec Jel.

Diclomec EC Tablet 50 mg.

Uyarılar/Önlemler

Aktif peptik ülser, ülseratif kolit gibi gastroentestinal sisteme ilişkin hastalığı olanlarda özenle kullanılmalıdır.

Yaşlı hastalar, gastroentestinal kanama ve perforasyona karşı daha fazla risk altında bulunduğundan, bu gibi kimselerde tedavi edici en düşük dozlar kullanılmalıdır.

Yine de adı geçen belirtiler görüldüğünde, ilaç kullanımı kesilmelidir. Kardiyak ve renal fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanılırken, renal fonksiyon yakından izlenmeli, gerekirse ilacın kullanımı kesilmelidir.

Diğer NSAI ilaçlarla da olabildiği gibi, Diklofenak sodyum kullanımı sırasında, transaminaz düzeyinde yükselme görülebilir. Özellikle uzun süreli kullanımda, hastanın karaciğer fonksiyonları yakından izlenmelidir; gerekirse tedavi kesilmelidir. Hepatik porfirili hastalarda kullanılmamalıdır.

Diğer NSAI ilaçlarla da olduğu gibi, Diklofenak sodyum bazı duyarlı kişilerde anaflaktik reaksiyonlara neden olabilir. Tedavi sırasında, santral sinir sistemine ilişkin bir bozukluk görüldüğünde, hastaya makinalı araç kullanmaması söylenmelidir.

Hamilelerde, ancak, anneye sağlayacak yararın fetus üzerindeki risk olasılığını aştığı durumlarda ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Diklofenak sodyum, anne sütüne geçer.

Üretim Yeri
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. AŞ. Hadımköy-İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler

En sık görülen yan etkiler, gastroentestinal sisteme ilişkin olanlardır. Bunların içinde bulantı, kusma, diyare, gaz, ender olarak gastroentestinal kanama ve perforasyon sayılabilir.

Daha az sıklıkla görülmek üzere, baş ağrısı ve baş dönmesi, görme bozuklukları, işitme bozuklukları, irritabilite sayılabilir.

Ender olarak ürtiker, ekzema, ışığa duyarlılık, hemaglobinde azalma, lökopeni, hemolitik anemi, ödem, palpitasyon, aşırı duyarlılık reaksiyonları, anaflaktik reaksiyonlar, serum transferaz enzimlerinde yükselme ve renal yetersizlik rapor edilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.