Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Umut İlaç Tic. ve San. Ltd. Şti.
Marka DILOPIN
Etken Madde Kodu SGKEQE-AMLODIPIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08CA01
ATC Açıklaması Amlodipin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A11080
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 38,94 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 38,94 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 7,69 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E002B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Amlodipin’in doz aşımı konusunda yeterli klinik deneyim yoktur. Yavaş absorbe olduğundan dolayı bazı durumlarda mide yıkanması yararlı olabilmektedir. Aşırı dozun, kuvvetli bir periferik vazodilatasyon ve belirgin, uzun süreli sistemik bir hipotansiyona yol açabileceği düşünülmektedir. Aşırı doz nedeniyle ortaya çıkan hipotansiyon durumunda, solunum ve kalp fonksiyonlarının, kan basıncının izlenmesi, bacakların kaldırılması dolaşım ve çıkan idrar hacminin kontrolü gereklidir. Vasküler tonusu arttırmak ve kan basıncını yükseltmek için, eğer bir kontrendikasyon söz konusu değilse, bir vazokonstriktör ajan uygulanması yararlı olabilir. Amlodipin plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, dializ yararlı görülmemektedir.

Endikasyonlar
Hipertansiyon :Amlodipin hipertansiyon tedavisinde monoterapi olarak veya başka bir antihipertansif ajanla birlikte kullanılabilir. Tiazid grubu diüretikler, betablokerler veya ACE inhibitörleri ile kombine olarak kullanılmıştır.
Angina pectoris :Amlodipin hem stabil anjinada, hem de koroner vazokonstriksiyon veya vazospazma bağlı anjina pektoris tedavisinde endikedir. Klinik tablonun muhtemel bir vazospastik / vazokonstriksiyon komponenti düşündürdüğü ancak kanıtlanamadığı durumlarda kullanılabilir. Nitratlara ve/veya yeterli dozda uygulanan beta-blokerlere cevap vermeyen anjina pektorisi olan hastalarda monoterapi olarak veya diğer antianjinal ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler

Amlodipin, miyokardial hücrelere ve düz kaslara kalsiyum iyonlarının transmembran akışını inhibe ederek etki gösteren bir kalsiyum antagonistidir. Amlodipin’in antihipertansif etki mekanizması vasküler düz kas sistemi üzerindeki gevşetici etkisine bağlıdır. Antianginal etkisi ise şu temel mekanizmalar ile açıklanabilir.

-Amlodipin, periferik arteriyolleri dilate ederek kalbin karşı karşıya olduğu total periferik rezistansı azaltır. Birlikte refleks taşikardi olmaması nedeniyle, kardiyak yükün azalması, miyokard enerji ihtiyacını ve oksijen tüketimini azaltır. Bu da Amlodipin’in kardiyak iskemideki etkinliğini açıklar.

-Amlodipin normal ve iskemik alanlarda ana koroner arterlerin ve koroner arteriyollerin dilatasyonu ile ilgilidir. Bu dilitasyon özellikle koroner arter spazm durumlarında miyokarda oksijen sağlamayı arttırır.

Farmakokinetik Özellikler

Amlodipin iyi absorbe olur. Oral uygulamadan sonra 6-12 saatler arasında yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Dağılım hacmi takriben 20 L/kg’dır. Terminal plazma eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 35-50 saattir. Bu özellik günde tek doz uygulanmasına olanak sağlar. 7-8 gün süreyle her gün tek doz uygulamayı takiben plazma kararlı durum seviyelerine ulaşır. Amlodipin’e büyük ölçüde karaciğerde inaktif metabolitlere dönüşür ve ilacın %10’u ile metabolitlerin %60’ı idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet;

10 mg. Amlodipin’ e eşdeğer Amlodipin besilat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Amlodipin, digoxin ile birlikte alındığında digoxinin serum konsantrasyonunda hiçbir değişme gözlenmemiştir. Yine Amlodipin’nin Simetidin ile birlikte alımından sonra Amlodipin’in farmakokinetiğinde değişme olmamıştır. Amlodipin; tiazid diüretikleri, beta blokerler, ACE inhibitörleri, uzun etkili nitratlar, dil altı nitrogliserinleri digoxin, warfarin, nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar, antibiyotikler ve oral hipoglisemik ilaçlarla birlikte emniyetle kullanılır.

Kontraendikasyonlar

Amlodipin, dihidropiridinlere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. Stabl olmayan anjinada, akut miyokard infarktüsünde ve bunu takip eden 4 hafta içinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmemişse; Hem hipertansiyon hem de Angina pektoris için başlangıç dozu; günde bir kez 5 mg’ dır. Bu doz alınan bireysel cevaba göre 10 mg/gün’ e çıkartılabilir. Tiazid diüretikerler, beta-blokerler veya konversiyon enzim inhibitörleri ile birlikte alındığında dozajın ayarlanmasına gerek yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

5 mg tablet - 20 tablet blister ambalajda,

5 mg tablet - 30 tablet blister ambalajda,

10 mg tablet - 20 tablet blister ambalajda.

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 mg tablet - 30 tablet blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım: Amlodipin’ in hamilelik ve emzirme döneminde güvenirliliği kanıtlanamadığından kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanım: Amlodipin yaşlılarda ve gençlerde benzer dozlarda uygulandığında eşit olarak iyi tolere edilmiştir. Yaşlılarda normal dozun aşılmaması tavsiye edilir.
Çocuklarda kullanım: Çocuklarda emniyet ve kullanımı hakkında yeterli klinik çalışma olmadığından kullanılmamalıdır.
Böbrek yetmezliği olanlarda kullanım: Amlodipin’in plazma konsantrasyonları renal bozukluk derecesi ile orantılı değildir. Bu nedenle böbrek hastalarında normal dozlarda uygulanabilir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda kullanım: Amlodipin’in yarı ömrü karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uzamaktadır. Bu nedenle bu hastalarda dikkatle kullanılması tavsiye edilmektedir. Tüm kalsiyum kanal blokörlerinde olduğu gibi kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Amlodipin genellikle iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkiler; baş ağrısı, baş dönmesi, palpitasyon, ödem, yorgunluk hissi, karında ağrı, bulantı ve yüz kızarmasıdır. Nadiren görülen yan etkiler şunlardır;
Kardiovasküler: Aritmi, göğüs ağrıları, hipotansiyon, taşikardi, postural baş dönmesi, postural hipotansiyon
Merkezi ve periferik sinir sistemi: Hipoestezi, parastezi, titreme, baş dönmesi
Gastrointestinal : Anoreksiya, konstipasyon, dispepsiya, diyare, flatulens
Genel etkiler: Asteni, sırt ağrıları, kilo artışı
Muskulo-skeletal sistemi: Artralji, adale krampları, miyalji
Psikiyatrik etkiler: Seksüel disfonksiyon, sinirlilik, depresyon, abnormal rüyalar uykusuzluk, huzursuzluk
Solunum sistemi: Dispne, epistaksi
Cilt : Pruritus, rash
Ayrıca abnormal vision, konjuktivit, mikturisyon sıklığı ve düzensizliği, purpura, hazımsızlık, gingival hiperplazi, eritema ve multiforme nadir olarak görülebilen yan etkilerdendir. Angina pectoris teşhisi konmuş bazı hastalarda özellikle tedavinin başında anjina pectoris ataklarının sıklığında, süresinde ve şiddetinde artma görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.