Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka DILTIZEM
Etken Madde Kodu SGKEY1-DILTIAZEM HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C08DB01
ATC Açıklaması Diltiazem
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A02412
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,03 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E015F
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Diltiazem karaciğerde metabolize edilerek safra ve idrar ile atıldığından, her yeni ilacın kullanımında olduğu gibi DİLTİZEM tablet de karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalı ve hastalar yakinen izlenmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Diltiazem karaciğerde metabolize edilerek safra ve idrar ile atıldığından, her yeni ilacın kullanımında olduğu gibi DİLTİZEM tablet de karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalı ve hastalar yakinen izlenmelidir.
Doz Aşımı

DİLTİZEM SR tablet ile yüksek doz uygulamalarında ortaya çıkabilecek şikayetlerde gerekirse gastrik lavaj ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Bradikardi oluşursa atropin (0.60 mg - 1 mg), cevap alınmazsa isoproterenol dikkatle uygulanmalıdır. AV blok da aynı yöntemle tedavi edilebilir; sabit bloklarda ise kardiyak pace-maker kullanılmalıdır. Tedavi sırasında kalp yetmezliği görülürse inotropik ajanlar (isoproterenol, dopamin, dobutamin) ve diüretikler uygulanmalıdır. Hipotansiyon ise vasopressör ajanlarla (dopamin, leverterenol bitartarat) tedavi edilebilir.

Endikasyonlar

DİLTİZEM SR tablet, aşağıda belirtilen endikasyonlarda kullanılır:

  • Koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris,
  • Efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris,
  • Hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyon.
Farmakodinamik Özellikler

Diltiazemin kalp ve damar düz kas hücre membranlarının depolarizasyonu süresinde kalsiyum iyonunun “yavaş kanal” dan hücre içine geçmesini önleyerek etki yaptığı öne sürülmektedir. Kalsiyum akımı ise düz kas liflerinin uyarılabilme ve kontraksiyonu için önemlidir; bunun önlenmesi ile vazodilatasyon ve adalelerde gevşeme oluşur. Miyokardiyal iskemiye yol açan koroner dolaşım bozukluklarının nedeni olan koroner arter spazmı, koroner arteriyoler yapı uygunsuzluğu ve trombosit agregasyonu gözönüne alınarak istirahat halinde (rest, prinzmetal, varyant) anjina pektoris ile efor sonucunda oluşan anjina pektoris tedavisinde çeşitli kliniklerde diltiazem ile çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Son senelerde diltiazemin periferik damar düz kaslarında gevşeme sağlayarak arteriyoler vazodilatasyon oluşturduğu ve renal arteriyoler akımı hızlandırarak ve tübüler reabsorbsiyonu etkileyerek diürez sağladığı görülmüştür. Buna dayanarak diltiazemin antihipertansif etkisi yönünden çeşitli deneysel ve klinik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan alınan sonuçlar çok olumlu olup, düşük konsantrasyonlarda bize renal, serebral, koroner ve mezanterik arterlerde düz adaleleri gevşetme ve böylece periferik arteriyel direnci azaltarak arteriyel tansiyonu dengeleme özelliği kanıtlanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Diltiazem sindirim kanalından çabuk ve kolayca absorbe edilir; absorbsiyon oranı %80 in üzerindedir. Alınan dozun çok küçük bir kısmı (%2-4) değişmeden idrarda bulunur. Tek doz uygulanan 30 mg - 120 mg diltiazem 30-60 dakika içinde kanda ölçülebilir ve 2-3 saat içinde en yüksek düzeye erişir. Karaciğerde metabolize edildikten sonra diltiazem kısa bir sürede feçesle atılır; kan proteinlerine bağlanma oranı %70-80 dir.

DİLTİZEM SR 240 mg tablet 24 saatlik salım mekanizmasına göre hazırlanmıştır.

Farmasötik Şekli

DİLTİZEM  SR  240 mg Tablet

Formülü

Her tablette 240 mg diltiazem HCl bulunmaktadır. Ayrıca laktoz içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

DİLTİZEM SR tabletin beta-blokerler ya da dijital preparatları ile birlikte kullanımı ilacın  kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırabilir. Simetidin ile aynı zamanda kullanıldığında ilk geçiş metabolizması inhibe edildiğinden kanda diltiazem konsantrasyonunun artması söz konusu olabilir. Karbamazepin ile birlikte kullanıldığında, karbamazepinin metabolizmasını inhibe edebilir ve böylece nörotoksisite riskini artırabilir.

Diltiazem ile birlikte alındığı zaman siklosporin A plazma düzeyleri yükselebilir. Lityum ile kalsiyum kanal blokerlerinin birlikte kullanımı nörotoksisite oluşturabilir.

Kalsiyum kanal blokerleri ile nitratlar birlikte kullanıldığında etkileşebilirler. Kalsiyum kanal blokerlerinin anestezikler ile birlikte kullanımı hipotansif  etkide artışa neden olabilir.

Diğer kalsiyum kanal blokerleri ile birlikte kullanımı additif bir etki oluşturabilir.

Kontraendikasyonlar
DİLTİZEM SR tablet,
  • Diltiazeme karşı aşırı duyarlı olan hastalarda
  • Ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinus sendromu olan hastalarda
  • Ventriküler pace-maker kullanılmayan II ve III.derece atrio-ventriküler bloku olan hastalarda
  • Sistolik kan basıncı 90 mmHg altında olan hipotansif hastalarda
  • Akut miyokart infarktüsü tanısı konmuş olgular ile kadyolojik olarak kanıtlanmış akciğer konjesyonu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

DİLTİZEM SR 240 mg tablet oral yoldan uygulanır.

DİLTİZEM SR 240 mg tablet sabahları aç karnına alınmalı; kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır.

Hipertansiyon tedavisinde: Antihipertansif tedavilerde DİLTİZEM SR tabletle önerilen günlük doz hastanın ve hastalığın durumuna göre 120-180-240-360 mg arasında değişmektedir ve bu doz iki eşit miktara ayrılarak iki kerede uygulanmalıdır. Kronik tedavilerde maksimum antihipertansif etki genellikle 14 gün içinde görüldüğünden tedaviye düşük dozla başlanmalı ve gereken doz ayarlamaları bu süre dikkate alınarak yapılmalıdır. Bazı hastalarda düşük dozlarla tedaviye cevap alınmakla beraber klinik çalışmalarda uygulanan optimum günlük doz 240-360 mg arasında değişmektedir. Diğer antihipertansif ajanlarla kullanıldığında DİLTİZEM SR tabletin antihipertansif etkisi arttığından doz ayarlaması bu konu dikkate alınarak yapılmalıdır.

Anjina pektoris tedavisinde: Antianjinal tedaviye DİLTİZEM SR tablet ile başlanabilir. Genelde başlangıç dozu olarak 30 mg tablet günde 3 kez eşit aralıklarla aç karnına verilir. Gerektiğinde bu doz tedricen 1 ya da 2 günlük aralıklarla optimum cevap alınana kadar artırılabilir.

DİLTİZEM SR 240 mg tablet 24 saat sürekli salım sağladığından antianjinal tedavide kullanıldığında 24 saat ara ile sabahları aç karnına uygulanmalıdır.

DİLTİZEM SR tablet kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak aç karnına yutulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

DİLTİZEM 30  mg Tablet

DİLTİZEM 60 mg  Tablet

DİLTİZEM SR 90 mg  Tablet

DİLTİZEM SR 120 mg  Tablet

DİLTİZEM 25 mg Enjektabl

Ruhsat Sahibi

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

19.08.1998-188/32

Saklama Koşulları

DİLTİZEM SR tablet çocukların erişemiyeceği yerlerde, oda sıcaklığında 25 o C nin altında ve ambalajında saklanmalı. Aşırı ışıktan korunmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

DİLTİZEM SR 240 mg Tablet, 24 saat sürekli salım sağlayan tablet, 16 ve 32 tabletlik blister ambalajlarda, kutuda prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Diltiazem hasta sinüs sendromu vakaları dışında sinüs nodül uyarı süresini belirgin bir şekilde uzatmadan atrio-ventriküler nodül refraksiyon süresini uzatabilir. Oldukça ender görülebilen bu etki sonunda kalp atımında bir yavaşlama veya II., III.derece AV blok izlenebilir. DİLTİZEM SR tabletin beta-blokerler veya dijital preparatları ile birlikte kullanımı, ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp yetmezliği bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır. Tedavi sırasında hipotansiyon oluşabilmesi ihtimali de göz  önünde bulundurulmalıdır.

Diltiazem karaciğerde metabolize edilerek safra ve idrar ile atıldığından, her yeni ilacın kullanımında olduğu gibi DİLTİZEM SR tablet de karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalı ve hastalar yakından izlenmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebelik kategorisi C’dir. Diltiazemin hamilelerde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır. Endikasyon durumuna göre bu risk faktörü daima gözönünde bulundurulmalıdır.

Diltiazem anne sütüne geçer. Emziren annelerde kullanımı önerilmez. Eğer kullanılması gerekliyse bebeğin beslenmesi için başka bir yöntem belirlenmelidir.

Diltiazemin çocuklarda kullanılma emniyeti de kanıtlanmamıştır.

Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi : Diltiazemin araç ve makine kullanmaya etkisi olup olmadığına dair veri bulunmamaktadır.

Üretim Yeri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Diltiazem ile; > % 10 ödem ve başağrısı görülebilir.

Kardiyovasküler sistem: AV blok (birinci derece), alt ekstremitede ödem, ağrı, bradikardi, hipotansiyon, vazodilatasyon, ekstrasistoller, yüz kızarması, palpitasyon..

Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi, sinirlilik.

Dermatolojik: Kızarıklık.

Gastrointestinal sistem: Dispepsi, konstipasyon, bulantı, diyare.

Nöromüsküler & İskelet sistemi: Halsizlik, miyalji.

Solunum sistemi: Rinit, farenjit, dispne, bronşit, sinus konjesyonu.

Diğer: Alkalen fosfataz artışı, alerjik reaksiyon, ambliyopi, amnezi, aritmi, AV blok (ikinci veya üçüncü derece), dal blok, KKY, depresyon, disgesi, ekstrapiramidal semptomlar, gingival hiperplazi, hemolitik anemi, peteşi, fotosensitivite, SGOT artışı, SGPT artışı, Stevens-Johnson sendromu, senkop, taşikardi, trombositopeni, tremor, toksik epidermal nekroliz.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.