Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Trıpharma İlaç Sanayi Ve   Ticaret A.Ş.
Marka DOLINE-
Etken Madde Kodu SGKF0O-ETOFENAMAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M01AG
ATC Açıklaması Fenamatlar
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu A02471
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,19 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,31 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,78 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E142C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Sınırlı karaciğer veya böbrek fonksiyonu varlığında kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Sınırlı karaciğer veya böbrek fonksiyonu varlığında kontrendikedir.
Doz Aşımı

Doz aşımında, diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların aşırı dozda kullanımı ile ortaya çıkan gastrointestinal sistem (bulantı, kusma, meteorizm, abdominal ağrı, diyare) ve santral sinir sistemine (baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, baş dönmesi, görme bozukluğu, konfüzyon) ait semptomlar görülür.

Tedavi semptomatiktir.

Endikasyonlar

Akut şiddetli ağrılarda

  • Kas - iskelet sisteminin romatizmal hastalıklarında; örneğin kronik romatoid artrit, ankilozan spondilit, kas romatizması, ağrılı omuz tutulması (periarthritis humeroscapularis), lumbago, siyatik, tenosinovit, bursit, omurga ve eklemlerin mekanik ve dejeneratif harabiyetine bağlı oluşan iltihabi hastalıklar (aktive olmuş spondiloartrit veya artroz),
  • Künt yaralanmalar (örneğin spor yaralanmaları); ezilme, burkulma, incinme,
  • Post operatif ödem veya iltihaplar.
Farmakodinamik Özellikler

Etken madde olan etofenamat analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik özelliklere sahip bir nonsteroidal antienflamatuardır.

Etofenamat antienflamatuvar etkisini; prostaglandinlerin, beraberinde histamin, bradikinin ve lizozomal enzimlerin salımını; hiyaluronidazı ve anaflaktik reaksiyonları da inhibe ederek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Ampul içeriği yağlı bir formülasyondur ve etki süresi suda eriyen formülasyonlara göre daha uzundur. Yağlı formülasyon içindeki aktif maddenin salınım süresi uzun olduğundan, ilacın etkisi 24 saate kadar uzayabilir.

İntramüsküler olarak uygulanan etofenamatın farmakokinetiği yaşa bağımlı olarak değişiklik göstermez. Gençlerde ve yaşlılarda gözlenen plazma düzeyleri hemen hemen aynıdır. Etofenamat proteinlere % 98 - 99 oranında bağlanır. Eliminasyonu, metabolitler ve konjugatları şeklinde, idrar (% 35) ve yüksek oranda safra yolu ile olur.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Her bir ampul 2 ml enjeksiyon solüsyonu içinde 1 g etofenamat ve 1.160 g hindistan cevizi yağı fraksiyonu içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Çeşitli diüretiklerin (örn. furosemid, tiazid) ve antihipertansif (örn. betablokerler) ilaçların etkisi Doline IM ile azalabilir. Probenesid ve sülfinpirazon gibi ürikozürik ilaçlar ile birlikte kullanımı etofenamatın renal atılımını yavaşlatabilir. Doline IM (etofenamat) ile digoksin, fenitoin, lityum, metotreksat veya oral antidiyabetiklerin beraber kullanımı hakkında çalışmalar olmamakla birlikte, benzer maddelerle elde edilen veriler bu aktif maddelerin etkinlik ve toksisitesinin kuvvetlenebileceğini telkin etmektedir.

Kortikosteroidlerin, diğer nonsteroidal antiromatizmal ilaçların veya alkolün aynı anda alınması gastrointestinal yan etkilerin insidansında artışa neden olabilir.

Kontraendikasyonlar
  • Allerjik reaksiyonlara karşı eğilim, özellikle etofenamata ve diğer nonsteroidal antienflamatuarlara karşı aşırı duyarlık,
  • Astım , kronik obstrüktif solunum yolları hastalıkları, saman nezlesi veya kronik burun mukozası ödemi ( Bu tip hastaların nonsteroidal antienflamatuar ilaçlara karşı diğer hastalara nazaran daha sık reaksiyon göstermesi sonucu astma krizleri, lokal deri ve mukoza ödemleri (Quincke ödemi) veya ürtiker oluşabilir),
  • Hematopoetik bozukluklar,
  • Antikoagülanlar veya trombosit agregasyon inhibitörleriyle tedavi gören veya pıhtılaşma bozukluğu,
  • Sınırlı karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonları,
  • Gastrik veya duodenal ülser veya bununla ilgili bir özgeçmişi olan hastalarda kullanılmamaktadır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinlerde derin intramüsküler uygulanan 1 ampul Doline IM (1 g / 2 ml etofenamat) genellikle yeterlidir.
Doz gerektiğinde 24 saat sonra tekrarlanabilir.
OPC (one-point-cut=tek noktadan kırılmalı) ampullerin kullanımı
Ampulü kesmeye gerek yoktur.
 
 
 
Nokta yukarı bakacak şekilde ampul başında bulunan çözeltiyi sallayarak veya hafifçe vurarak aşağı doğru akıtınız.Nokta yukarı bakacak şekilde ampul başını aşağı doğru kırınız.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Doline Jel
Doline Sprey
Ruhsat Sahibi
TRIPHARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Zincirlikuyu / İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
06.12.2000-196/19
Saklama Koşulları

30° C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Doline IM Ampul 2 ml'lik enjeksiyon solüsyonu içinde 1 g Etofenamat içeren 1 ampullük kutularda.

Uyarılar/Önlemler
Akut intermitant porfirilerde Doline IM fayda/zarar oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Barsak iltihabı (kolitis ülseroza, Crohn hastalığı) hikayesi olanlarda, hipertansif hastalarda, büyük cerrahi girişimlerin akabinde özellikle dikkatli bir tıbbi kontrol gerekmektedir.
Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının oluşması durumunda; kortikosteroidler, antihistaminikler ve gerektiğinde adrenalin uygulanması gibi klasik yöntemler uygulanmalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı
Gebelik kategorisi B'dir. Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar uterus kontraksiyonlarının inhibisyonuna ve kanama eğiliminin artmasına yol açabileceğinden Doline IM gebelik süresince ve laktasyonda kullanılmamalıdır.
 
Çocuklarda Kullanımı
Doline IM bebek ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Tedavi, araç ve makine kullanma yeteneğini azaltacak ölçüde reaksiyon hızını etkileyebilir. Bu etki özellikle etofenamatla birlikte alkol alındığında belirginleşir.
Üretim Yeri
İDOL İLAÇ DOLUM SAN. VE TİC. A.Ş.
Topkapı - İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadir vakalarda enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik, kızarıklık, şişlik ve kaşıntı bildirilmiştir.

Ender olarak baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, görme bozuklukları, deride döküntü ve allerjik ödemler, dokuda su toplaması, gastrointestinal rahatsızlıklar (örn. epigastrik şikayetler, sindirim bozuklukları, bulantı veya kusma), miksiyon esnasında ağrı görülebilir.

Doline IM uygulamalarında şimdiye kadar gözlenmemesine rağmen, diğer nonsteroidal antiromatizmal ilaçlar için nadir olarak tarif edilen gaita ile yağ atılımının artması, pankreatit, hematopoetik bozukluklar (lökosit, eritrosit veya trombositleri etkileyen), karaciğer fonksiyon bozuklukları, böbrek yetersizliği, depresyon gibi yan etkilerin görülebileceği ya da aşırı duyarlılık reaksiyonlarının oluşabileceği dikkate alınmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.