Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka DONA
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu M01AX05
ATC Açıklaması Glukozamin
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral IM Ampüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 24,51 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 24,08 TL (4 Eylül 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

6 çift ampullük karton kutularda

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

DONA’nın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

DONA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Etkin maddeye yada yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kalp iletim bozukluğunuz varsa ve kalp dolaşımı yeterince sağlanamıyorsa,
 • Kabuklu deniz ürünlerine alerjiniz varsa kullanmayınız.
 • DONA ampul doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.

DONA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

 

 • Ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Diyabet (şeker) hastası iseniz (DONA kullanımında, kan glukoz düzeyleri izlenmelidir. DONA’nın, pankreas’dan insülin salgılayan hücrelerin fonksiyonları üzerine uzun dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Özellikle diyabetli veya bozulmuş glukoz toleranslı hastalarda zararlı etkileri olabilir.)

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

 

DONA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi bulunmamaktadır.

 

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz bu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı
DONA’nın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

DONA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün her dozunda 40.3 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

DONA lidokain içermektedir. Lidokaine karşı hassas olduğunuz doktorunuz tarafından size söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce hekiminize danışınız.

DONA, lidokain içeriği nedeniyle doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DONA’nın yapısı, ilaç özellikleri, klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimlerinin olmadığını düşündürmektedir. Klinik çalışmalar DONA ve eşlik eden hastalıklarda kullanılan ilaçlar arasında etkileşim olmadığını göstermektedir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise  lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında  bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi DONA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, DONA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

 

 • Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme,
 • Ani kan basıncı düşmesi, 
 • Yaygın ve şiddetli kızarıklık,
 • Kaşıntı, kurdeşen (ürtiker),

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DONA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

 

‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Deri, ağız ve enjeksiyon bölgesinde kızarıklık,
 • Su kabarcıkları oluşması,
 • Yüksek ateş ve eklemlerde ağrı,

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 

 • Sersemlik, baş ağrısı,
 • Şişkinlik, kabızlık,
 • İshal, kusma

Bunlar DONA’nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

DONA,  günde 1-2 kez ve haftada 3 gün olmak üzere 4-6 hafta boyunca uygulanır.

 

Uygulama yolu ve metodu:

Kahverengi (A) ve şeffaf (B) ampullerin içeriği aynı enjektöre çekilerek karıştırılır. Oluşan hafif sarımsı renkteki karışım kas içine uygulanır.

 

Doğrudan damar içine uygulanmamalıdır.

 

Değişik yaş grupları

 

Çocuklarda kullanımı:

DONA 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda kullanımı:

DONA’nın yaşlılarda kullanımı sırasında doz ayarlamasına gerek duyulduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.

 

Özel kullanım durumları:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

DONA’nın toksikolojik ve farmakolojik profili, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için sınırlama göstermemektedir. Bununla birlikte ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

 

Eğer DONA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla DONA kullandıysanız

DONA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

DONA’yı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 

DONA ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

DONA ile tedavi sonlandırıldığında harhangi bir etki oluştuğuna dair bilgi bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

DONA, kutuda 6 adet 2 ml’lik kahverengi ampul (A) ve 6 adet 1 ml’lik şeffaf ampul (B)’den oluşmaktadır.

DONA’nın etken maddesi glukozamin sülfattır. Glukozamin sülfat insan vücudunda fizyolojik olarak bulunan doğal bir amino-monosakkarit glukozamin tuzudur.

DONA, osteoartrit (kemik ve eklem iltihabı) ve diğer eklem hastalıklarında kullanılır.

DONA’nın içinde bulunan glukozamin, eklem sıvısı ve kıkırdak yapısı normal bileşimi içine girdiği için kıkırdak biyokimyasında önemli bir rol oynamaktadır. DONA’nın kıkırdak yapımını arttırıcı etkileri yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir.

DONA, eklemi kayganlaştırıcı özelliğe ve kıkırdak üzerinde besleyici etkilere sahip olduğundan, eklem sıvısındaki hücreler tarafından da kullanılır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

DONA’yı çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DONA’yı kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

DONA ampul 400 mg

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Glukozamin sülfatın yapısı, farmakokinetik özellikleri ve farmakodinamik profili klinik olarak anlamlı ilaç etkileşimlerinin yokluğunu düşündürmektedir. Klinik çalışmalar glukozamin sülfat ve eşlik eden hastalıkların ilaçları arasında etkileşim olmadığını göstermektedir.

Analjezikler ve NSAİİ’lar ya hastalığın olası alevlenmeleri sırasında analjezi yardımı için ya da tedavinin başlangıç periyodunda glukozaminin semptomatik etkilerinin 1-2 hafta için gecikebildiği zamanlarda glukozamin sülfatla birlikte kullanılabilir. Aslında glukozamin sülfat tedavisi ile hastalığın alevlenmeleri sırasında analjeziklerin ve NSAİİ’ların aşırı alımı azaltılabilir.

Fizik tedavi ve fizyokinezik programlar osteoartritin tamamen denetiminde glukozamin sülfata eşlik edebilir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

İstemeden veya isteyerek doz aşımına ait vaka bildirilmemiştir. Akut ve kronik toksikolojik çalışmalar toksik etki ve semptomların oldukça aşırı dozlarda bile pek olası olmadığını göstermiştir.

Etkin Maddeler

Her bir 2 ml’lik kahverengi ampulde

kristalin glukozamin sülfat     502.5 mg
(Glukozamin sülfat              400.0 mg
 Sodyum klorür   102.5 mg’a eşdeğer.)

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Non steroid antiinflamatuar ve antiromatik ürünler
ATC kodu : M01AX05

DONA’nın etken maddesi olan glukozamin sülfat, kimyasal olarak iyi tanımlanmış ve saf bir bileşik olup, insan vücudunda fizyolojik olarak bulunan doğal bir amino-monosakkarit glukozamin tuzudur.

Glukozamin sinovyal sıvı ve kıkırdak matriksindeki glukozaminoglikanların normal bileşimi içine girdiği için kıkırdak biyokimyasında önemli bir rol oynamaktadır. Farmakolojik çalışmalar dış kaynaklı proteoglikanların kıkırdak hücreleri (kondrosit) tarafından sentezi için esansiyel substrat olduğunu ve bunların biyosentezini arttırdığını göstermektedir. İn vitro glukozamin sülfat normal polimerik yapılı proteoglikanları sentez etmek için kültüre edilmiş insan kondrositlerini uyarır ve makromoleküller hiyalüronik asite bağlanır. Glukozamin sülfatın kıkırdak anabolizmasını arttırıcı etkileri kortikosteroidler tarafından oluşturulan fonksiyonel ve morfolojik kondrosit hasarı modellerinde de gözlenmiştir.

Glukozamin sülfat, eklemi kayganlaştırıcı özelliğe ve kıkırdak üzerinde besleyici etkilere sahip olduğundan, sinovyal sıvıda hiyalüronik asidin biyosentezi için sinovyal hücreler tarafından da kullanılır.

Glukozamin süfat kollojenaz ve fosfolipaz A2 gibi kıkırdağı hasara uğratan enzimlerin etkinliğini, lizozomal enzimlerin aktivitesini ve süperoksit radikallerinin oluşumunu da azaltmaktadır. Diğer taraftan, glukozamin sülfat nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar’ (NSAİİ)dan farklı olarak prostaglandin sentezini baskılamadığı için daha güvenli bir profile sahiptir.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
DONA oral uygulama sonrasında hızla ve hemen hemen tama yakın olarak emilir. Daha sonraki farmakokinetik ve metabolik modeli intravenöz uygulama sonrasıyla uyumludur.

Dağılım:
İşaretlenerek yapılan çalışmalarda  DONA intravenöz uygulamayı takiben kandan dokulara hızla geçer. DONA’nın karaciğer, böbrek ve eklem kıkırdağı gibi dokularda daha fazla tutulduğu gözlenmiştir.

Biyotransformasyon:
Glukozamin %70’den fazla oranda karaciğerde metabolize olmaktadır. Bu yüksek ilk geçiş etkisine bağlı olarak oral uygulandığında biyoyararlanım %25’dir.
 
Eliminasyon:
Bu çalışmalarda uygulanan radyoaktivitenin yaklaşık %50’si uygulamayı takiben 6 gün boyunca CO2 olarak solunumla, %30-40’ı idrarla ve %2’si feçesle itrah edilmiştir.

 

Farmasötik Form
Ampul
 
Ampul A: Süspansiyonlu parçalar barındırmayan 2 mL renksiz veya soluk sarı berrak sıvı içeren kahverengi saydam cam ampul.
Ampul B: Süspansiyonlu parçacıklar barındırmayan 1 mL berrak renksiz sıvı içeren renksiz saydam cam ampul.
 
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

DONA gerekli olmadıkça (hasta için tedavinin potansiyel faydasının olası risklerden fazla olduğu düşünülüyorsa) çocuk doğurma potansiyeli bulunan ve doğum kontrolü uygulamayan kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

DONA gerekli olmadıkça (hasta için tedavinin potansiyel faydasının olası risklerden fazla olduğu düşünülüyorsa) gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayı esnasında uygulamadan kaçınılmalıdır.

 

Laktasyon dönemi

Glukozamin sülfat’ın insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Glukozamin sülfat’ın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da DONA tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve DONA tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

 

Üreme yeteneği /Fertilite

Hayvan çalışmalarında kullanılan dozlar, insanlarda tedavide geçerli olarak kullanılan 20-25 mg/kg civarındaki günlük dozun çok üzerindedir.

 

Sıçanda ve tavşanda 2500 mg/kg’a kadar oral yoldan verilerek gerçekleştirilen embriyotoksikolojik ve sıçanda 2149 mg/kg’a kadar oral yoldan verilen fertilite çalışmaları sonuçlarına göre glukozamin sülfat üreme fonksiyonlarını etkilemez ya da çok az etkilemektedir.

 

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 28.12.2005  

Ruhsat yenileme tarihi:

İstenmeyen Etkiler

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilmiyor).

 

Santral sinir sistemi
Yaygın: Sersemlik ve baş ağrısı 
 
Gastrointestinal sistem
Yaygın:  Meteorizm, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık, karın ağrısı

 

İmmün sistem
Seyrek: Aşırı duyarlılığa bağlı olarak kaşıntı ve kızarıklık

 

Deri ve subkutan doku
Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve iltihabi reaksiyonlar
Bilinmiyor: Kilo kaybı

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde:

Kristalize glukozamin sülfat  502.5 mg

Glukozamin sülfat              400.0 mg

Sodyum klorür                  102.5 mg’a eşdeğerdir.

 

Yardımcı maddeler:

Her 2 ml' lik kahverengi ampul 10 mg lidokain hidroklorür ve enjeksiyonluk su içerir.

Her 1 ml' lik şeffaf ampul dilüsyon için 24 mg dietanolamin ve enjeksiyonluk su içerir.

 

Yardımcı  maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Glukozamin sülfat ile gerçekleştirilen toksikolojik çalışmalar, geniş güvenlilik aralığı olan bir ilaç olduğunu göstermektedir.
 
Bu pakette aşağıdaki çalışmalar yer almaktadır; aşağıda bildirilen ve test edilmiş maksimum dozların hiçbir toksik etkisi olmadığı ya da minimum toksik etkide bulunduğu görülmektedir.
 • Oral, i.v ve i.m. yoldan fare ve sıçanlarda gerçekleştirilen akut toksisite çalışmaları; oral yoldan 5000mg/kg’a kadar verilmiştir.
 • Tavşanlarda i.v. yoldan 80 mg/kg’a kadar ve sıçanlarda oral yoldan 240 mg/kg’a kadar 4 hafta ve köpeklerde i.v. yoldan 300 mg/kg’a kadar 13 hafta süren subkronik toksisite çalışmaları;
 • Sıçanlarda 2700 mg/kg’a kadar oral dozlarda 52 hafta ve köpekte 2149 mg/kg’a kadar oral dozlarda 26 hafta süren kronik toksisite çalışmaları;
 • Sıçanda ve tavşanda 2500 mg/kg’a kadar oral yoldan verilerek gerçekleştirilen embriyotoksikolojik ve sıçanda 2149 mg/kg’a kadar oral yoldan verilen fertilite çalışmaları;
 • 5000 µ/ml konsantrasyona kadar in vivo olarak oral yoldan verilen dozlardaki mutajenik potansiyel çalışmaları;
Kullanılan dozlar, insanlarda tedavide geçerli olarak kullanılan 20-25 mg/kg civarındaki günlük dozun çok fazla katını göstermektedir. Bu çalışmalar, glukozamin sülfatın klinik, biyolojik veya anatomikopatolojik olarak bulunduğu seviyelerde pratik olarak toksisiteden bağımsız bir ürün olduğunu göstermektedir. Çok yüksek dozlarda gözlenen birkaç yan etki aslında hafif veya orta şiddette kalmaktadır ve bunlar tam olarak reversibl olup saptanan bir hedef organ yoktur. Ayrıca, tedavi bitimini takip eden dönemde yan etkileri yoktur. Üreme fonksiyonalrını etkilemez ya da çok az etkilemektedir ve sonuç olarak bileşik mutajenik değildir.
Kontrendikasyonlar

DONA aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

 • Glukozamine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
 • Lidokaine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda
 • Akut kardiyak dekompensasyon, kalp ileti bozuklukları olan hastalarda
 • Enjeksiyonluk solüsyonun lidokain içeriğine bağlı olarak intravenöz uygulanması
Kullanım Yolu

Kas içine uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

---

Müstahzar Adı

DONA 400 mg ampul

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olanlar kullanmamalıdır.

Enjeksiyonluk solüsyon yalnızca miadı içerisinde kullanılmalıdır. Kahverengi ampul (A) (glukozamin sülfat içeren) ve şeffaf ampul (B) (seyreltici solüsyon içeren) içerikleri kullanım öncesinde aynı enjektöre çekilerek karıştırılır.

DONA’nın toksikolojik ve farmakolojik profili, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için sınırlama endikasyonu göstermemektedir. Bununla birlikte ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.

Diyabetli hastalarda kullanımında, kan glukoz düzeyleri izlenmelidir. Glukozamin sülfatın, pankreas beta hücrelerinin sekretuar fonksiyonları üzerine uzun dönemdeki etkileri bilinmemektedir. Özellikle diyabetli veya bozulmuş glukoz toleranslı hastalarda zararlı etkileri olabilir.

Çocuklarda kullanımına ait herhangi bir bilgi yoktur.

Bu tıbbi ürün her dozunda 40.3 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi :
İntramüsküler yolla günde 1-2 kez ve haftada 3 gün olmak üzere 4-6 hafta boyunca uygulanır.
 
Uygulama şekli:
Kahverengi ve şeffaf ampullerin içeriği aynı enjektöre çekilerek karıştırılır. Oluşan hafif sarımsı renk ilacın etkinlik ve tolerabilitesini etkilemez. Bu karışım intramüsküler yolla uygulanır.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
DONA’nın toksikolojik ve farmakolojik profili, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için sınırlama endikasyonu göstermemektedir. Bununla birlikte ciddi karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Emniyeti ve etkililiği 18 yaş altı çocuklarda belirlenmediğinden çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Geriyatrik popülasyon:
DONA’nın yaşlılarda kullanımı sırasında doz ayarlamasına gerek duyulduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.
Raf Ömrü

24 ay.

Ruhsat Numarası(Ları)

118/100

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa mahallesi,

Eski Büyükdere Cad. No:4  34467

Maslak /Sarıyer/ İstanbul

0212 366 84 00

0212 276 20 20

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa mahallesi, Eski Büyükdere Cad.
No:4 34467 Maslak /Sarıyer/ İstanbul
Tel: 0212 366 84 00
Faks: 0212 276 20 20

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar

Osteoartrit ve diğer eklem hastalıklarında antiartritik olarak kullanılır.

Üretici Bilgileri
Rottapharm S.p.A. lisansıyla
Biologici İtalia Laboratories S.r.l. - İTALYA
Yardımcı Maddeler
Lidokain hidroklorür, dietanolamin ve enjeksiyonluk su.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Lidokain hidroklorür
 • Dietanolamin
 • Enjeksiyonluk su