Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Celtis İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
Marka DOXOMAX
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R03DA11
ATC Açıklaması Doksofilin
NFC Kodu AH
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Efervesan Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,32 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
20 efervesan tablet, strip ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
DOXOMAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Doksofilin veya DOXOMAX içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa,
 • Kalp krizi geçirdiyseniz
 • Tansiyonunuz düşükse
 • Bebeğinizi emziriyorsanız DOXOMAX'ı kullanmayınız.
Eğer yukarıdaki durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

DOXOMAX'ı, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Kalp hastalığı, kalp yetmezliği
 • Hipoksemi (kanda oksijen seviyesinin düşük olması)
 • Hipertiroidi (tiroid bezinin aşırı çalışması)
 • Karaciğer hastalığı
 • Böbrek hastalığı
 • Mide ülseri
 • Eş zamanlı enfeksiyon varlığında
 • Sigara kullananlarda
 • Yaşlılarda
 • Efedrin alanlarda
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DOXOMAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
DOXOMAX aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
Hamilelikte açıkça gerekli olmadıkça DOXOMAX kullanılmamalıdır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DOXOMAX süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

DOXOMAX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
DOXOMAX her dozunda 12,73 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olanlarda göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
DOXOMAX diğer ksantin türevleri ve efedrinle birlikte kullanılmamalıdır.
Aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında kandaki DOXOMAX seviyeleri artabilir, birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır:
 • Eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin gibi makrolid ve linkozamid grubundan antibiyotikler
 • Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
 • Ranitidin (mide ülseri tedavisinde kullanılır)
 • Propranolol (yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarında kullanılır)
 • Grip aşısı
 • Efedrin
 • Sarı kantaron (St. John's wort) olarak bilinen bitkisel ilaç
 • Beta bloker
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, DOXOMAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DOXOMAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişlik, yutma ve nefes almada zorluk, ciltte şiddetli kaşıntı (şişliklerle birlikte) ).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hiperglisemi (yüksek kan şekeri)
 • Taşikardi (kalp atımının hızlanması)
 • Takipne (solunumun hızlanması)
 • Kalp ritminde bozukluk
 • Albüminüri (idrarda albümin bulunması)
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrısı
 • Mide ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (irritabilite)
Bunlar DOXOMAX'ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
DOXOMAX'I her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Erişkinlerde günde iki defa iki adet DOXOMAX 200 mg Efervesan Tablet alınması önerilmektedir.
Doktorunuz gerekli gördüğünde DOXOMAX dozunu arttırabilir veya azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
DOXOMAX sadece ağızdan kullanım içindir.
DOXOMAX, bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir. DOXOMAX, aç veya tok karnına alınabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
6 yaş üzerindeki çocuklarda iki doza bölünmüş halde günde 12 mg/kg doksofilin alınması önerilmektedir. Doz hekim tarafından gerekli görüldüğünde 18 mg/kg/gün'e kadar arttırılabilir.

Yaşlılarda kullanımı:
Eş zamanlı kalp-damar, karaciğer, böbrek ve mide hastalıkları olan çok yaşlı hastalarda doksofilin dozu günde iki kere 200 mg'a azaltılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
DOXOMAX'ın böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.

Karaciğer yetmezliği:
DOXOMAX'ın karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatli kullanılması önerilir.
DOXOMAX dozunun azaltılması gerekebilir.
Eğer DOXOMAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DOXOMAX kullandıysanız:
DOXOMAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DOXOMAX'ı kullanmayı unutursanız:
İlacınızı almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DOXOMAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. DOXOMAX almayı bırakırsanız, hastalığınız daha kötüye gidebilir.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

 

 • DOXOMAX, ksantinler denilen bir ilaç grubunun üyesi olan ve bronşları gevşetici özelliğe sahip doksofilin içermektedir.
 • DOXOMAX, beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletlerdir. 20 efervesan tablet strip
 • ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.
 • DOXOMAX astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
DOXOMAX'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DOXOMAX'ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, DOXOMAX'ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikler"ine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
DOXOMAX 400 mg efervesan tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

DOXOMAX diğer ksantin türevleri ile birlikte kullanılmamalıdır. Efedrinle toksik sinerjizm belgelenmiştir. Diğer ksantinler gibi eritromisin, troleandomisin, linkomisin, klindamisin, allopurinol, simetidin, ranitidin, propranolol ve grip aşısı ile eş zamanlı tedavi ksantinlerin hepatik klerensini azaltarak kan seviyelerinde artışa yol açabilir. Eş zamanlı olarak St John's Wort (hiperikum perforatum) bitkisel ürününün kullanımı teofilinin serum konsantrasyonlarını düşürebilir. Doksofilin ile eş zamanlı olarak beta bloker kullanımı doksofilinin ve beta blokerin etkisini azaltabilmektedir. Sigara kullanımı da doksofilinin klerensini arttırıp yarı ömrünü kısaltabilir. Doksofilin serum konsantrasyonları ve bildirilen toksik olaylar arasında bir ilişki olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doksofilin ile majör aritmi bildirilmemiştir, fakat ksantin bileşikleriyle doz aşımında majör kalp ritmi bozuklukları görülme olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Oral doz aşımı vuku bulması halinde hastalarda nöbetler görülebilir ve bunlar intoksikasyonun ilk belirtileri olabilir. Advers reaksiyonlar tedavinin kesilmesine neden olabilir. Ancak hekim tarafından uygun görülürse daha düşük dozda tekrar uygulanabilir.

Spesifik bir antidotu yoktur. Kardiyosirkülatör şok semptomlarının giderilmesine yönelik tedavi uygulanmalıdır.

Etkin Maddeler
Her bir efervesan tablet 400 mg doksofilin içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar, ksantinler
ATC Kodu: R03DA11

Doksofilin teofilinden yedinci pozisyonda bir dioksalan grubunun varlığıyla ayrılan yeni bir bronkodilatör ksantindir. Teofilin gibi doksofilinin de etki mekanizması fosfodiesteraz aktivitesinin inhibisyonuyla ilişkilidir. Bununla birlikte teofilinden farklı olarak, doksofilinin adenozin A1 ve A2 reseptörlerine affinitesi azalmış, bu da ilacın daha iyi güvenlik profiline sahip olmasını sağlamıştır. Doksofilinin bronkodilatör etkileri hem bronşiyal astım hem de kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda gösterilmiştir. Diğer bronkodilatörlerin aksine, deneysel ve klinik araştırmalar doksofilinin direkt stimülatör etkileri olmadığını göstermiştir. Bu, bronkodilatörlerin aritmojenik etkilerinin solunum yolu hastalığı olan hastalardaki sağkalım üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkiler bakımından önemli olabilir.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
Oral uygulamadan 1 saat sonra maksimum plazma seviyelerine ulaşır. Mutlak biyoyararlanımı pH 7,4'te yaklaşık %62,6'dır.
Tekrarlı uygulama sonrasında doksofilin yaklaşık dört gün içerisinde kararlı duruma ulaşır.

Dağılım ve proteinlere bağlanma:
Beş sağlıklı gönüllüye intravenöz yoldan 100 mg doksofilin verildiğinde ilaç dağılımının iki kompartımanlı modele uyduğu görülmüştür. Dağılım fazı süresince plazma eğrisi altında kalan alan (EAA) total EAA'nın sadece ufak bir kısmını oluşturmuş, plazma klerensi biraz artmış ve 444 ml/dk ila 806 mg/dk arasında değişmiştir. Görünen dağılım hacmi yaklaşık 1 l/kg olarak bulunmuştur.

Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık %48'dir.

Biyotransformasyon:
Doksofilin neredeyse tamamen karaciğerde metabolize olur (total ilaç klerensinin %90'ı).
Hidroksietilteofilin doksofilinin dolaşımda saptanabilen tek metabolitidir.

Eliminasyon:
Doksofilinin yarılanma ömrü 6 saatten uzundur, bu da günde üç kere dozlamanın etkin plazma konsantrasyonlarının sürekliliğini sağlamasına izin vermektedir.
Uzun süreli tedavi sırasında eliminasyon yarı ömrü 8-10 saattir, bu da dozun günde iki kere uygulanmasına olanak sağlar.
İ.V. uygulanmasından sonra ortalama yarı ömrü yaklaşık 65 dakikadır (40-96 dakika).
Oral yoldan verilen dozun %4'ünden azı değişmemiş halde idrarla atılır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Veri mevcut değildir.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Yaş:
Doksofilinin serum konsantrasyonları ile vücut ağırlığı, kreatinin klerensi ve yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Böbrek yetmezliği:
Doksofilinin serum konsantrasyonları ile vücut ağırlığı, kreatinin klerensi ve yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer hastalığı olanlarda doksofillin yarı ömrünün uzayabileceği bildirilmiştir.
Farmasötik Form

Efervesan Tablet.
Beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletler.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C'dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

DOXOMAX gerekli olmadıkça (bunun koşulları belirtilmelidir) gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi
Hayvan üreme çalışmalarında gebe hayvanlara uygulanan doksofilinin fetüs üzerine zararlı etkisinin bulunmadığı ve üreme yeteneğini etkilemediği belirlenmiştir. Bununla birlikte insanlarda gebelik döneminde deneyimin kısıtlı olması nedeniyle ksantinler gebe kadınlara sadece açıkça gerekli ise verilmelidir.

Laktasyon dönemi
DOXOMAX emziren kadınlarda kontrendikedir.

Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Geçimsizlikler
Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 19.04.2012
Ruhsat yenileme tarihi:-
İstenmeyen Etkiler

Ksantin uygulamasıyla görülen istenmeyen etkiler sıklığa göre aşağıda sunulmuştur.
Çok yaygın (>1/10); yaygın £1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100) seyrek (>1/10000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Gastrointestinal bozukluklar:
Bilinmiyor: Bulantı, kusma, epigastrik ağrı

Sinir sistemi bozuklukları:
Bilinmiyor: Sefalji (baş ağrısı), insomnia, irritabilite

Kardiyovasküler bozukluklar:
Bilinmiyor: Taşikardi, ekstrasistol

Solunum sistemi bozuklukları:
Bilinmiyor: Takipne

Metabolizma ve beslenme bozuklukları:
Bilinmiyor: Hiperglisemi

Ürogenital bozukluklar:
Bilinmiyor: Albuminüri

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Doksofilin 400,00 mg

Yardımcı maddeler:
Sodyum hidrojen karbonat 1070,00 mg

Yardımcı maddeler için bölüm bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Doksofilin serum konsantrasyonu ve toksik olgular arasında ilişki olduğuna dair kanıt bildirilmemiştir.

Farelerde, aminofilin (6-24 mg/kg, ip) ile lokomotor aktivitede doza bağlı artışlar gözlenirken, doksofilinin (6-24 mg/kg, ip) davranışlara etkisi olmamıştır. Anestezi yapılan kobaylarda aminofilin ile karşılaştırıldığında, 10 ve 30 mg/ml olmak üzere sürekli doksofilin intravenöz infüzyonu (0,5 ml/dk) ile daha az toksik etki gözlenmiştir.

Hayvanlarda yürütülen üreme çalışmalarında gebe hayvanlara doksofilin uygulanmasının fetüse zarar vermediği veya üreme yeteneğini etkilemediği görülmüştür.

Teofilinin aksine doksofilin in vitro veya in vivo olarak gastrik asit sekresyonunu etkilememektedir. Doksofilinin yan etkilerinin daha az olmasından dolayı obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde güvenilir olduğu bildirilmiştir.

Kontrendikasyonlar
DOXOMAX, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • Doksofilin ya da ilacın içerdiği herhangi bir maddeye karşı bilinen duyarlılığı olanlarda
 • Akut miyokardiyal enfarktüs
 • Hipotansiyon
 • Emziren annelerde
Kullanım Yolu
Ağız yolu ile alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
DOXOMAX 400 mg efervesan tablet
Onay Tarihi
19.04.2012
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Hipertansiyonu, kalp hastalığı, hipoksemisi, hipertiroidi, sağ ventrikül yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, peptik ülser öyküsü olanlarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sıklıkla, konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda ilacın kesilmesinden sonra plazmada ilaç önemli derecede daha uzun süre kalır.

Ksantin türevlerinin yarı ömrü, bilinen bir dizi değişkenden etkilenir. Karaciğer hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, KOAH'ı olan veya eş zamanlı enfeksiyon geçiren ve diğer belirli ilaçları alan (eritromisin, troleandomisin, linkomisin ve aynı gruptan diğer antibiyotikler, allopurinol, simetidin, propranolol ve grip aşısı) hastalarda yarı ömrü uzayabilir. Bu vakalarda DOXOMAX dozunun azaltılması gerekebilir.

Fenitoin, diğer antikonvülsanlar ve sigara kullanımı klerensini arttırıp yarı ömrünü kısaltabilir. Bu vakalarda DOXOMAX dozunun arttırılması gerekebilir.
Yukarıdaki durumlarda doksofilinin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi önerilmektedir.

Sodyum uyarısı
Bu tıbbi ürün her dozunda 12,73 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
Yetişkinlerde günde iki kere 400 mg doksofilin alınması önerilmektedir. Hekim tarafından uygun görülmesi halinde günde üç kere alınabilir.

Uygulama şekli:
DOXOMAX bir bardak suda eritildikten sonra bekletilmeden içilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Doksofilin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer hastalığı olanlarda yarı ömrü uzayabileceğinden DOXOMAX dozunun azaltılması gerekebilir.

Pediyatrik popülasyon:
6 yaşın üzerindeki çocuk hastalarda iki doza bölünmüş halde günde 12/mg/kg doksofilin alınması önerilmektedir. Gerekli görüldüğünde doz hekim tarafından 18/mg/kg/gün'e kadar arttırılabilir.

Geriyatrik popülasyon:
Eş zamanlı kardiyovasküler, karaciğer, böbrek ve mide hastalıkları olan çok yaşlı hastalarda doz (800 mg/gün), günde iki kere 200 mg'a azaltılabilir.
Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
241/75
Ruhsat Sahibi

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti
General Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/12
Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 83 05
Faks: 0 212 481 83 05
e-mail:
info@salutisilac.com.tr

Ruhsat Sahibi
Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Genereal Ali Rıza Gürcan Cad.
Merter İş Merkezi, Bağımsız bölüm No: 2/12
Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon: 0 212 481 83 05
Faks:     0 212 481 83 05
e-mail: info@salutisilac.com.tr
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
DOXOMAX bronşiyal astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tedavisinde endikedir.
Üretici Bilgileri
Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA
Yardımcı Maddeler
Polietilenglikol, polivinilpirolidon, sukraloz (E 955), sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, böğürtlen aroması ve kayısı aroması içermektedir.
Yardımcı Maddelerin Listesi
 • PEG 6000
 • PVPK-30
 • Sukraloz (E 955)
 • Sitrik asit anhidrus
 • Sodyum hidrojen karbonat
 • Böğürtlen aroması
 • Kayısı aroması