Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Turgut İlaçları A.Ş.
Marka DRISTAN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02520
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,23 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,45 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,13 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Nasıl Kullanılır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Doz Aşımı

Aşırı dozaj alındığında derhal bir doktora danışınız. Herhangi bir belirti veya semptom görülmese bile çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de medikal tedbir önemlidir.

Aşırı doz alan olgularda aktif karbon uygulaması, sıvı ve elektrolit dengesinin sağlanması, solunum ve kalp fonksiyonlarının izlenmesi ve idamesinin sağlanması, yapılması gereken başlıca girişimlerdir. İlk sekiz saat içinde klinik açıdan yeterli düzelme sağlanamazsa asetaminofen serum konsantrasyonlarına bakılarak asetilsistein uygulamasına karar verilmelidir. Eğer serumda asetaminofenin toksik konsantrasyonları devam ediyorsa ya da serum konsantrasyonlarına bakılamıyorsa, başlangıç yükleme dozu olarak 140mg/kg asetilsistein oral olarak hemen uygulanmalıdır. Daha sonra her 4 saatte bir 70mg/kg olmak üzere toplam 17 doz oral yoldan uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Dristan® soğuk algınlığı, grip, sinüzit, saman nezlesi ve diğer üst solunum yolu alerjilerinde görülen burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı ve hafif şiddette seyreden ağrılar gibi rahatsızlıkların semptomatik olarak giderilmesinde endikedir.

Etkin Maddeler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Farmakodinamik Özellikler

Dristan® Film Tabletin bileşiminde bulunan asetaminofen, antipiretik ve analjezik etkili bir ilaçtır. Asetaminofen analjezik etkisini, ağrı eşiğini yükselterek gösterirken, antipiretik etkisini ise hipotalamusta bulunan termoregülatör merkezi etkileyerek gösterir.

Dristan® Film Tabletin bileşiminde bulunan fenilefrin, alfa-adrenerjik reseptörler üzerine sempatomimetik etki gösteren ve dolayısıyla nazal dekonjestan etkili bir ilaçtır.

Dristan® Film Tabletin bileşiminde bulunan klorfeniramin maleat, antihistaminik etkisini, gastrointestinal sistem, kan damarları ve solunum sistemindeki histamin H1-reseptörlerine bağlanarak gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Asetaminofen oral yolla uygulandıktan sonra mide-barsak kanalından hızla ve hemen tamamen absorbe edilir. Tüm vücut doku ve sıvılarına dağılır ve esas olarak karaciğerde metabolize edilir. Asetaminofenin plazma eliminasyon yarı-ömrü 1,25 – 3 saat arasında değişir. Az miktarda değişime uğramadan ve büyük oranda da metabolitleri halinde, 24 saat içinde %85 oranında idrarla atılır.

Fenilefrin, oral yolla uygulandıktan 15 – 20 dakika sonra nazal dekonjestan etkisini gösterir ve bu etkisi 2 – 4 saat devam eder. Fenilefrin karaciğerde ve barsaklarda monoamin oksidaz enzimi ile metabolize edilir. Metabolitleri, atılış yolları ve hızları belirlenmemiştir.

Klorfeniramin oral olarak uygulandıktan sonra mide-barsak kanalından iyi emilir. Fakat emilim sırasında mide-barsak mukozasında ve karaciğerden ilk geçiş anında metabolize edilir. Alınan dozun yaklaşık olarak %25 – 45’i değişmemiş ilaç olarak sistemik dolaşıma geçer. Klorfeniraminin plazma eliminasyon yarı-ömrü 12 – 43 saat arasında değişir. Karaciğerde metabolize edildikten sonra klorfeniramin ve metabolitleri halinde tümüyle idrarla atılır. Ancak %1’i ilk 48 saat içinde dışkıda saptanmıştır.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet; 5 mg fenilefrin hidroklorür, 2 mg klorfeniramin maleat, 325 mg asetaminofen içerir.

Dristan film tablet boyar madde olarak FD&C Sarı No.6 ve FD&C Sarı No.10 içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Dristan® Film Tabletin bileşiminde bulunan klorfeniramin maleat, sedatif ve trankilizan ilaçların etkilerini potansiyalize edebileceğinden, bu grup ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Dristan® Film Tabletin bileşiminde bulunan asetaminofen, alkollü içecekler ile birlikte alındığında nadiren karaciğer toksisitesine yol açabileceğinden birlikte kullanılmamalıdırlar. Ayrıca fenitoin, barbitüratlar ve karbamazepin gibi antikonvülsan ilaçlarla birlikte, asetaminofenin yüksek dozlarda kullanımına bağlı olarak gelişen hepatotoksisite olguları bildirilmiştir. Asetaminofenin isoniazid ile birlikte kullanımı karaciğer toksisite riskini artırır.

Asetaminofenin kumarin ve indandion grubu antikoagülanlar ile kronik olarak yüksek dozlarda birlikte kullanımı, bu grup ilaçların etkisini potansiyalize eder.

Dristan® Film Tablet, monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında bileşiminde bulunan fenilefrin HCl’nin metabolizması yavaşlar. Bu nedenle bu iki ilacın alımları arasında en az 14 günlük bir süre olmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Dristan® antihistaminiklere, asetaminofen veya fenilefrine ya da tablet bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Dristan® hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve hipertiroidisi olanlarda kontrendikedir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri gibi bazı antidepresanların bırakılmasının üzerinden 14 gün geçmeden Dristan® kullanılmamalıdır. (UYARILAR / ÖNLEMLER bölümüne bakınız.)

Dristan® alkollü içecekler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Yetişkinlerde: Her 4 – 6 saatte bir, 1-2 tablet önerilir. 24 saatte maksimum 12 tablet aşılmamalıdır.

6 – 12 yaş arası çocuklarda: Her 4 – 6 saatte bir, ½ - 1 tablet önerilir. 24 saatte maksimum 5 tablet aşılmamalıdır.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Yolu
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamakta olup onaylı prospektüste bu başlık altında bir bilgi yer almamaktadır.

Ruhsat Sahibi
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her bir film tablette 5 mg fenilefrin hidroklorür, 2 mg klorfeniramin maleat, 325 mg asetaminofen içeren 20 film tabletlik blister ambalajlarda sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Dristan® Film Tablet kullanımı süresince, alkollü içecekler almaktan, motorlu araçlar veya ağır makineler kullanımından kaçınılmalıdır. Özellikle çocuklarda uyku hali ya da eksitabiliteye neden olabilir. Alkol, sedatif ve trankilizan ilaçlar uyku hali etkisini artırabiIirler.

Astım, glokom, amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, nefes darlığı, solunum zorluğu, hipertansiyon, diyabet, kalp ya da tiroid hastaları, prostat bezinin büyümesi nedeni ile idrara çıkmada zorluk çeken, antidepresif veya yüksek tansiyon için ilaç, antikonvülsanlar veya monoamin oksidaz inhibitörü kullanan hastalar bu ilacı mutlaka doktorlarının önerilerine göre kullanmalıdırlar.

Yüksek dozlarda sinirlilik hali, baş dönmesi ve uykusuzluk oluşabileceği için önerilen doz aşılmamalıdır.

Dristan® ateş düşürücü etkisi için 3 günden, diğer belirtilerin giderilmesi için 7 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer ağrı ya da ateş devam eder veya kötüye giderse ya da ödem oluşursa, bu durumların ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabileceği düşünülerek bir doktora danışılmalıdır.

Dristan® 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım

Gebelik:

Gebelik Kategorisi: C. Gebelik süresinde kullanımı ile ilgili yeterli sayıda ve iyi kontrol edilmiş klinik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle Dristan® gebelikte bir doktora danışılarak ve sadece gerçekten gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Laktasyon:

Dristan®, emziren annelerde kesin olarak gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Dristan®‘ın bileşiminde bulunan klorfeniramin maleat, baş dönmesi, uyku hali, sersemlik hissi gibi yan etkilere sebep olabileceğinden, kullanımı süresince taşıt araçları ve iş makineleri kullanımından kaçınılmalıdır.

Üretici Bilgileri
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Dristan'ın bileşiminde bulunan asetaminofen, tedavi dozlarında düşük yan etki potansiyeline sahiptir.

Bildirilen yan etkiler şu şekilde sıralanabilir:

Kaşıntılı makülopapüler deri döküntüleri, ürtiker, larenks ödemi, anjiyo-ödem ve anaflaktik reaksiyonlar gibi aşırı duyarlık reaksiyonları nadiren bildirilmiştir.

Trombositopeni, lökopeni ve pansitopeni, uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanım sonucunda nadiren bildirilmiştir.

Dristan‘ın bileşiminde bulunan asetaminofen sebebiyle, bir seferde çok yüksek doz (1 ya da 2 gün süreyle 7,5 – 10 g; 23 – 30 film tablet /gün) alımına bağlı veya uzun süre günlük maksimum doz olan 4 gramın üzerindeki dozların kullanımı sonucu hepatotoksisite olguları nadiren bildirilmiştir. Dristan‘ın bileşiminde bulunan fenilefrine ve klorfeniramin maleata bağlı olarak; baş dönmesi, halsizlik, uyku hali, sinirlilik hali gibi yan etkiler bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Yardımcı Maddeler
Ürün için önerilen Kullanma Talimatı değerlendirme aşamasındadır. Henüz onaylanmamıştır.