Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka DUOVEL
Etken Madde Kodu SGKF0Y-FAMOTIDIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BA03
ATC Açıklaması Famotidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02571
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,06 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,06 TL (11 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Famotidinle insanlarda aşırı doza bağlı problemler görülmemiştir. Yanlışlıkla alınan ileri derecede yüksek dozlarda hastaya genel destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanmalı, gerekiyorsa Famotidin plazmadan hemodiyaliz ile elimine edilmelidir.

Endikasyonlar

Duodenum ülseri ve nükslerinden korunma

Selim tabiatlı mide ülseri ve nükslerinden korunma

Gastroözofajeal reflü hastalığı (GERD) ve buna bağlı reflü özofajit tedavisinde

"Zollinger Ellison" sendromu ve midede aşırı salgılanma ile oluşan diğer hastalıklar

Farmakodinamik Özellikler

Famotidin, mide ve duodenum ülser  tedavisinde uzun etkili ve güçlü  bir H2 reseptör  antagonistidir. Etkisini mide asit  salgılanmasını inhibe ederek gösterir.

 

Famotidin, sağlıklı kişilerde ve peptik ülserli hastalarda gıda ve pentagastrinle uyarılan salgılanmayı olduğu kadar bazal ve gece oluşan mide asiti salgılanmasını da inhibe eder.

 

Famotidin’in etkisi oral yolla alındıktan sonra 1 saat içinde başlar ve doza bağlı olarak 1-3 saatte maksimum düzeye ulaşır. 20 ve 40 mg’lık  dozlarla elde edilen etki 10 ve 12 saat sürer.

 

Famotidin tedavisiyle serum gastrin seviyeleri, mide boşaltma hızı, ekzokrin pankreatik fonksiyon ve serum prolaktin seviyelerinde değişim gözlenmemiştir. Merkezi sinir, solunum, kardiovasküler ve endokrin sistemleri üzerinde sistemik ve antiandrojenik etkileri yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Famotidin, oral dozlardan sonra 1-3 saat içinde tepe plazma seviyelerine ulaşır. Tek dozlardan sonra ulaşılan plazma seviyeleri çoklu dozlardan sonraki plazma seviyelerine benzemektedir. Sağlıklı kişilerde tetragastrinle uyarılan mide asiti salgılanmasını % 50 oranında inhibe etmek için plazmada 13 ng/ml'lik bir Famotidin konsantrasyonu yeterlidir.

 

Famotidin % 15-20 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Biyoyararlanım oranı % 40-45'dir. Famotidin 2.5 - 4 saatlik bir eliminasyon yarılanma ömrüne ve 1.1-1.4 lt/kg'lık bir dağılma hacmine sahiptir. Bir oral dozun % 25-30'u değişmeden idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet 40 mg famotidin içerir.

 

Yardımcı maddeler : Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, laktoz monohidrat.

İlaç Etkileşmeleri

Famotidin’le diğer ilaçlar arasında herhangi bir olumsuz etkileşim tespit edilmemiştir. Gerektiği takdirde antasitlerle birlikte uygulanabilir.

Kontraendikasyonlar

Bilinen bir kontrendikasyonu olmamasına rağmen bütün ilaçlarda olduğu gibi Famotidin'e aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Duodenum Ülseri

Başlangıç Dozu : Öngörülen doz, akşamları yatmadan önce 40 mg'dır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Ancak bu süre endoskopik bulgulara göre kısaltılabilir. Duodenum ülserlerinin çoğunda tedavisinin ilk 4 haftasında iyileşme görülür. Bu ilk 4 hafta sonunda iyileşme görülmezse tedaviye 4 hafta daha devam edilmelidir.

 

İdame tedavisi : Duodenum  ülser nükslerinin önlenmesi için akşam yatmadan önce 20 mg'lık doz ile tedavi önerilir.

                                                                

Selim Tabiatlı Mide Ülseri

Önerilen doz günde bir defa, yatmadan önce 40 mg'dır. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Endoskopik bulgulara göre tedavi süresi kısaltılabilir.

 

Gastroözofajeal Reflü Hastalığı (GERD) ve buna bağlı reflü özofajit tedavisinde

Günde 2 defa 20 mg famotidin alınır. Tedavi 6 haftaya kadar sürdürülebilir. Gastroözofajeal Reflü Hastalığı (GERD)’na bağlı erozyon, ülserasyon ve reflü özofajitin diğer semptomlarının tedavisinde günde 2 defa 20 – 40 mg famotidin verilmesi ve tedavinin 12 haftaya kadar sürdürülmesi tavsiye edilir.

 
“Zollinger Ellison” Sendromu

Daha önce mide asidi salgılanmasını önleyici tedavi görmemiş hastalarda tedaviye her 6 saatte bir 20 mg'lık dozla başlanmalıdır.

Dozaj hastanın durumuna göre ayarlanmalı tedavi süresi ise klinik bulgulara göre uzatılmalıdır. Şiddetli Zollinger – Ellison sendromu durumunda 6 saatte bir 160 mg’a kadar famotidin verilen vakalar mevcuttur.

 

Böbrek Yetmezliğinde Dozaj

Famotidin başlıca böbrekler yoluyla atılmaktadır.

Kreatin klerensinin 10 ml/dak. altına indiği yetmezliklerde ilacın eliminasyon yarı ömrü 20 saate kadar çıkmaktadır. Bu nedenle ya doz 20 mg'a indirilmeli ya da doz intervalleri alınan klinik cevaba göre 36-48 saate çıkarılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Duovel 20 mg, 60 Film tablet

Ruhsat Sahibi

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

 

Büyükdere Cad. 34398 maslak - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.04.1991  - 155/68  

Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 40 mg famotidin içeren 30 ve 60 film tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Famotidinle mide ülseri tedavisine başlamadan önce ülserin habis tabiatlı olup olmadığı belirlenmiş olmalıdır. Aksi takdirde mide kanseri semptomları maskelenebileceğinden teşhiste geç kalınabilir.

Famotidinin çocuklardaki emniyet ve etkinliği henüz tesbit edilememiştir.

Yaşa göre dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

 

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

-

Gebelik ve laktasyonda kullanımı

Gebelik kategorisi B’dir. Diğer ilaçlarda olduğu gibi Famotidin gebelik ve emzirmede gerekli görüldüğü durumlarda doktor tavsiyesi ve kontrolü altında kullanılmalıdır.

 

Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği yada glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Üretim Yeri

Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri – İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yapılan klinik çalışmalarda Duovel’in iyi tolere edildiği saptanmıştır. Baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık ve bulantı gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Daha nadir olarak ağız kuruluğu, ciltte kızarıklıklar, abdominal rahatsızlıklar görülebilir.

Ayrıca ender olarak serum transaminazlarını az da olsa yükseltebilir, oryantasyon bozukluğu ve halüsinasyon yapabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.