Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka DYNABAC
Etken Madde Kodu SGKEYA-DIRITHROMISIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA13
ATC Açıklaması Diritromisin
NFC Kodu BD
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Enterik Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02589
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 46,63 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 41,61 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Dynabac, böbrek bozukluğu ya da hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlanmasına ihtiyaç kalmadan kullanılabilir.
Karaciğer Yetmezliği
Dynabac vücuttan öncelikle karaciğer yoluyla uzaklaştırılır. Dynabac, böbrek bozukluğu ya da hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlanmasına ihtiyaç kalmadan kullanılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya da doz aralığının uzatılması bir önlem olarak düşünülebilir.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
PVC/Al blister.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

DYNABAC'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Diritromisine veya DYNABAC’ın bileşenlerine karşı alerjiniz var ise ilacı kullanmayınız.

DYNABAC'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Psödomembranöz kolit adı verilen ve kanlı-mukuslu ishal ile kendini belli eden hastalık, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebilir. Bu nedenle uzun süredir antibiyotik kullanıyorsanız ve ishaliniz varsa, psödomembranöz kolit gelişme olasılığını unutmayınız. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelirken, orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedaviniz sırasında hastalığın şiddetlenmesi gelişebilir.
DYNABAC kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira DYNABAC derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttırnız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DYNABAC'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır.Günde 2-3 L su ve içecek tüketilmelidir.

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
DYNABAC’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur.

DYNABAC’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir..

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
DYNABAC’ın etken maddesi olan diritromisin ile yapıca benzerlik gösteren eritromisin adlı antibiyotiğin, kanı sulandırıcı ilaçlar (varfarin), kalp kasını güçlendirici ilaçlar (digoksin), migren tedavisinde kullanılan ilaçlar (ergotamin), sakinleştirici ilaçlar (triazolam), bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar (siklosporin), uyku ilaçları (heksobartital), sara ilaçları (karbamazepin), anestezi ilaçları (alfentanil), kalp ritmini düzenleyici ilaçlar (dispiramid) ve yükselmiş kan kolesterol düzeyini düşürücü ilaçlar (lovastatin) ile birlikte kullanılması sırasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. DYNABAC’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlı olduğundan, bu tür uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, DYNABAC’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerde biri olursa, DYNABAC’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen )
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DYNABAC’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı-mukuslu ishal
 • Deride geniş bir alana yayılan döküntüler
 • Vajinada mantar enfeksiyonu
 • Deri ve gözlerde sararma, bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi karaciğer hasar belirtileri
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Bulantı-Kusma
 • Hazımsızlık
 • Gaz şikayetleri
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Deride hafif döküntü ve kaşıntı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
Bunlar DYNABAC’ın hafif yan etkileridir.
Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 defa 500 mg (250 mg’lık 2 tablet) şeklinde kullanılır.

Çeşitli enfeksiyonlarda kullanım dozu, sıklığı ve kullanım süresi aşağıda tablo halinde verilmiştir. 

Uygulama yolu ve metodu:
DYNABAC sadece ağızdan kullanım içindir.
DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.

2 tablet aynı anda, 1 bardak su ile alınır.


Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
12 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
Doz günde 1 kez alınan 2 tablet şeklindedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda DYNABAC dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. 

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Hafif-orta derecedeki böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer DYNABAC’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DYNABAC kullandıysanız
DYNABAC’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DYNABAC’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DYNABAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Bulunmamaktadır.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

DYNABAC, 10 ve 14 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulan makrolid grubu bir antibiyotiktir.
DYNABAC etkin madde olarak diritromisin içerir.
Diritromisin, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

DYNABAC’ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı bakterilerin protein sentezini baskılamak yoluyla olduğu düşünülmektedir.

Diritromisin, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae gibi mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlik gösterir.

DYNABAC yukarıda belirtilen bakteriler tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları 

 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
 • Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
 • Toplumda edinilmiş pnömoniler
 • Yutak ve bademcik iltihap olgularında

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

DYNABAC’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
15ºC-30ºC arasındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DYNABAC’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYNABAC’ı kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller “Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği” ve “Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
DYNABAC 250 mg enterik kaplı tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Genelde DYNABAC ile tedavi edilen ve aynı zamanda teofilin kullanmakta olan hemen hiçbir hastada teofilin dozajında ampirik ayarlama yapılması yada teofilin plazma konsantrasyonlarının izlenmesi gerekmez. Optimal akciğer fonksiyonunun sağlanabilmesi için belirli bir teofilin plazma konsantrasyonuna bağımlı olan, daha ağır akciğer hastalığı vakalarında yada teofilin konsantrasyonları terapötik sınırların yüksek olanı dolayında bulunan hastalarda teofilin plazma konsantrasyonları izlenmeli ve gereken dozaj ayarlamaları yapılmalıdır.

Antipiren ile klinik önemi olan ilaç etkileşimleri bildirilmemiştir. DYNABAC, bir antasitten ya da H2 reseptör antagonistinden hemen sonra kullanıldığında, DYNABAC’ın emilimi hafifçe artar.

Eritromisinle diğer ilaçların, bu arada varfarin, digoksin, ergotamin, triazolam, siklosporin, terfenadin, heksobartital, karbamazepin, alfentanil, dispiramid ve lovastatinin birlikte kullanılması sırasında ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. DYNABAC’ın bu ilaçlarla birlikte kullanılmasına ait veriler sınırlı olduğundan, bu tür uygulamalar sırasında dikkatli olmak gerekir.
Diğer antibiyotikler ile birlikte kullanımından sakınılmalıdır.

 

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Belirti ve Semptomlar:
Bulantı, kusma, epigastrik sıkıntı hissi ve diyare, aşırı DYNABAC dozajını izleyen semptomlar arasında bulunabilir. Diğer semptomlar varsa, bunların arka plandaki hastalığa, bir alerjik reaksiyona ya da, diğer intoksikasyonların etkilerine bağlı olması mümkündür.

Tedavi:
Aşırı dozaj tedavisinde çok sayıda ilacın yüksek dozda alınmış olması, ilaçlar arası etkileşim ve hastanızdaki ilaç kinetiğinin alışılmadık nitelikte olma olasılıkları akla gelmelidir. Hastanın hava yolunu koruyun ve ventilasyonu ve elektrolitlerini v.s. titizlikle izleyin ve kabul edilebilir sınırlar arasında tutun. Aktif kömür verilmesi, ilaçların gastrointestinal kanaldan emilmesini azaltabilir ve birçok vakada mide yıkanmasından ya da kusmadan daha fazla etkili olabilir; midenin boşaltılması yerine ya da buna ilave olarak karbon medisinal kullanmayı düşünün. Zaman içerisinde tekrarlanan karbon medisinal kullanılması, emilmiş olan bazı ilaçların eliminasyonunu hızlandırabilir. Mide boşaltılırken ya da karbon medisinal kullanırken hastanın hava yolu emniyete alınmalıdır. Zorunlu diürez, periton diyalizi, hemodiyaliz ya da hemoperfüzyon aşırı DYNABAC dozajının tedavisinde yararlı oldukları gösterilmemiş uygulamalardır. Hemodiyalizin, kronik böbrek yetmezliği vakalarında plazmadaki DYNABAC’ın uzaklaştırılmasında etkili olduğu gösterilmiştir.

 

Etkin Maddeler
Her bir enterik kaplı tablette 250 mg diritromisin içerir.
Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik Grup: Makrolidler
ATC Kodu: JO1FA13

DYNABAC’ın etken maddesi diritromisin, birçok gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalar üzerinde etkili, makrolidler grubundan geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
DYNABAC’ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı organizmaların 50S ribozomal subünitelerine bağlanarak protein sentezini inhibe etmek yoluyla olduğu düşünülmektedir.

Antimikrobiyal Spektrum:
Diritromisin/eritromisilamin aşağıdaki mikroorganizmalar üzerinde hem in vitro ortamda hem de ENDİKASYONLAR bölümünde belirtilen klinik enfeksiyonlarda aktif bulunmuştur:

In Vivo Antimikrobiyal Spektrum:

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
Staphylococcus aureus (penisiline duyarlı suşlar)
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Aerobik gram-negatif
mikroorganizmalar
Haemophilus influenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis


Diğer mikroorganizmalar
Mycoplasma pneumoniae

Diritromisin/eritromisilaminin aşağıdaki mikroorganizmalar üzerindeki in vitro etkinliği hakkında veri mevcut olup bunun klinik açıdan önemi bilinmemektedir.

In Vitro Antimikrobiyal Spektrum:

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
Listeria monocytogenes
C, F ve G grubu Streptokoklar
Streptococcus agalactiae
Viridans grubu Streptokoklar

Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar
Bordetella pertussis

Anaerobik mikroorganizmalar
Propionibacterium acnes

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim – Dağılım:
DYNABAC tabletleri, enterik kaplı olup bu sayede etken maddenin gastrik asidden zarar görmemesi ve ince barsaklardan absorbe edilmesi sağlanmıştır. Diritromisin oral yolla alındıktan sonra hızla absorbe edilir ve non-enzimatik yolla hidroliz olarak mikrobiyolojik olarak aktif olan eritromisilamin'e dönüşür. Oluşan eritromisilamin, DYNABAC'ın antibakteriyel aktivitesini güçlü bir şekilde destekler.

Oral yoldan aç karnına 500 mg DYNABAC (2 tablet) kullanıldıktan yaklaşık 4 saat sonra, eritromisilamine ait ortalama maksimum serum konsantrasyonları (0.41 µg/mL) oluşur. Eritromisilamin proteinlere % 15-30 oranında bağlanır ve vücutta çok geniş bir alana yayılır (dağılım hacmi ortalama 800 L). Dağılımı sırasında çeşitli dokularda plazma veya serumdaki konsantrasyonlarının çok üzerinde bulunur.

Metabolizma:
Diritromisin (eritromisilamin) karaciğerde çok düşük oranda metabolize edilir.

Atılım:
Verilen dozun %81-97 si feçes yoluyla, % 2 si ise idrar yoluyla elimine edilmektedir. Ortalama plazma yarılanma ömrü 8 saat iken, üriner terminal yarılanma ömrü ortalama 44 saate yakındır.

 

Farmasötik Form
Enterik kaplı tablet
Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Bildirilmemiştir.

Gebelik dönemi
Diritromisin gebelerde sadece, açıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi
Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatli olmak gerekir.

Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme yeteneği üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

 

Geçimsizlikler
Bildirilmemiştir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk Ruhsat Tarihi:17.10.2000
Ruhsat Yenileme Tarihi: -
İstenmeyen Etkiler

Klinik deneylerden ve pazarlama sonrası yapılan araştırmalardan elde edilen istenmeyen etkiler:
Klinik çalışmalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler DYNABAC ile ilgili muhtemel ya da olası olarak gözlenmiştir.
Bunlar, çok yaygın (≥ 1/10), yaygın (≥ 1/100, < 1/10), yaygın olmayan (≥ 1/1.000 , < 1/100), nadir (≥ 1/10.000 , < 1/1.000), çok nadir (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor), olarak sınıflandırılır.

Kardiyak hastalıkları
Yaygın: Göğüs ağrısı

Gastrointestinal hastalıkları
Çok yaygın: Abdominal ağrı, diyare,
Yaygın: Bulantı, kusma, dispepsi

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Asteni

Sinir sistemi hastaıkları
Yaygın: Başğarısı, vertigo, uykusuzluk, sersemlik

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Dispne, astım benzeri semptomlar, rinit, farenjit, öksürük

Böbrek ve idrar hastalıkları
Yaygın: Serum kreatinin veya kan üre nitrojeni değerinde artış

Hepato-bilier hastalıkları
Yaygın: Karaciğer fonksiyon testlerinde asemptomatik artışlar

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın: Cilt döküntüsü, ürtiker, kaşıntı

Araştırmalar
Yaygın Olmayan: Eozinofili
Yaygın: Geçici trombositoz, platelet sayısında artış,kan potasyum, kreatinin kinaz seviyelerinde artış, bikarbonat seviyesinde azalma

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Diritromisin 250.0 mg

Yardımcı maddeler:
Kroskarmelloz sodyum 10.0 mg
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Hayvanlarda DYNABAC’ın karsijonik potansiyelini belirlemek amacıyla yapılmış hayat boyu çalışma mevcut değildir.
DYNABAC’ın in vitro ve in vivo memelilerde genotoksitik standart test uygulamalarında mutajenik bir etkisi gösterilmemiştir.
Tavşanlarda insanlara mg/m2 olaark önerilen maksimum dozun 21 katına kadar verilen DYNABAC dozu uygulaması sonucu fertilite ve üreme sisteminde bir etkilenme gözlenmemiştir.

 

Kontrendikasyonlar

Diritromisine ve diğer makrolid antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde DYNABAC kullanılması kontrendikedir.

Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı
DYNABAC 250 mg enterik kaplı tablet
Onay Tarihi
04.Kasım.2011
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Antibiyotikler ve bu arada DYNABAC, daha önce herhangi bir alerji ve özellikle de ilaç alerjisi gelişmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Aşırı duyarlık reaksiyonları klinikte gereken şekilde epinefrin (adrenalin) ve diğer acil önlemler, bu arada oksijen, intravenöz sıvılar, intravenöz antihistaminler, kortikosteroidler, pressör aminler uygulanmasına ve açık bir hava yolunun sağlanmasına ihtiyaç doğurabilir.

Psödomembranöz kolitin, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, yarı sentetik penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebildiği bildirilmiştir, bu nedenle uzun süreli antibiyotik kullanımında diyare gelişen hastalarda bu olasılığın akılda tutulması yerinde olur. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelir. Orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Diritromisinin bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.
DYNABAC kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira DYNABAC derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttırınız

Diritromisin gebelerde sadece, açıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatli olmak gerekir.

Genel Önlemler:
Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı, akılda tutulmalıdır. Hastanın dikkatle gözlem altında tutulması şarttır. Tedavi sırasında süper enfeksiyon gelişecek olursa, gerekli önlemler alınmalıdır.

DYNABAC vücuttan öncelikle karaciğer yoluyla uzaklaştırılır. DYNABAC, böbrek bozukluğu ya da hafif karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlanmasına ihtiyaç kalmadan kullanılabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya da doz aralığının uzatılması bir önlem olarak düşünülebilir.

Hastanın günde 2-3 Litre sıvı alması yararlı olmaktadır.

 

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

 

Pozoloji:
DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır.
Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 defa 500 mg (250 mg’lık 2 tablet) şeklinde kullanılır.
Çeşitli enfeksiyonlarda kullanım dozu, sıklığı ve kullanım süresi aşağıda tablo halinde verilmiştir.


 

Enfeksiyon

Doz

Veriliş sıklığı

Veriliş süresi

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

500 mg

Günde 1 kez

5-7 gün

Akut bronşitte sekonder enfeksiyon

500 mg

Günde 1 kez

7 gün

Toplumda edinilmiş pnömoni

500 mg

Günde 1 kez

14  gün

Farenjit/Tonsillit

500 mg

Günde 1 kez

10 gün

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

500 mg

Günde 1 kez

5-7 gün


Uygulama sıklığı ve süresi:
Tedavi süresi endikasyonlara göre 5 ila 14 gün arasında değişmektedir.

Uygulama şekli:
Sadece ağızdan kullanım içindir.
Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak, 1 bardak su ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Hafif-orta böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında; doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya da doz aralığının uzatılması bir önlem olarak düşünülebilir.

Pediyatrik popülasyon:
12 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.
Doz günde 1 kez alınan 2 tablet şeklindedir.

Geriyatrik popülasyon:
Erişkin dozu uygulanır.

Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
195/77
Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4
Maslak/Sarıyer/İstanbul
Tel:   (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20
Ruhsat Sahibi
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4
34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
Kontrollü oda sıcaklığında (15-30ºC arasında) saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

DYNABAC belirtilen organizmaların duyarlı suşları tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları

 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri
 • Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar
 • Toplumda edinilmiş pnömoniler
 • Farenjit ve tonsillit olguları

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Üretici Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Esenyurt/İstanbul
Yardımcı Maddeler

Magnezyum karbonat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, metil hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, propilen glikol, metaakrilik asit kopolimeri, renk karışımı beyaz T3166-WE, trietil asetat

Yardımcı Maddelerin Listesi

 

 • Magnezyum karbonat
 • Mikrokristalin selüloz
 • Sodyum nişasta glikolat*
 • Hidroksipropil selüloz
 • Kroskarmeloz sodyum
 • Magnezyum stearat
 • Metil hidroksipropil selüloz
 • Polietilen glikol
 • Propilen glikol
 • Metakrilik asit kopolimeri
 • Renk karışımı beyaz T3166-WE
 • Trietil sitrat

* Nişasta içeriği mısır nişastası olduğundan uyarı gerektirmemektedir.