Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Opakim Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Marka E.Z.CAT
Etken Madde Kodu SGKESZ-BARYUM SULFAT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu V08BA01
ATC Açıklaması Baryum sülfat, süspanse edici ajan içeren
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Süspansiyonlar
Kamu Kodu A09424
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,93 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,33 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,95 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Gastro-intestinal sistemin Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) opak görüntü sağlamak için.
Farmakodinamik Özellikler

Baryum sülfat yüksek yoğunluğu nedeniyle x-ışınlarına opaktır ve bu nedenle radyografik incelemelerde pozitif kontrast madde olarak etki eder.

Farmakokinetik Özellikler

Biyolojik olarak inert olduğundan vücut tarafından absorbe ve metabolize olmaz. Vücuttan değişmeden elimine olur.

Farmasötik Şekli

Süspansiyon

Formülü

Baryum Sülfat (%4.9 a/h, %4.6 a/a).
Ayrıca sorbitol, pektin,simetikon emülsiyon, ksanten zamkı, potasyum sorbat, sakkarin sodyum, metil para-hidroksibenzoat, anhidr sitrik asit, sodyum sitrat dihidrat, polioksietilen gliseril monooleat, suni portakal tat maddesi, sodyum karragenan ve su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

BT prosedürleri için baryum ülfat ürünleri, GI sisteminde bilinen veya şüphelenilen perforasyonu veya obstrüksiyonu olan hastalarda ve baryum sülfat formülasyonlarına hipersensitivitesi olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
E-Z-CAT® oral kullanım içindir. Kullanılacak hacmi ve konsantrasyonu, tetkik altındaki bölge(ler)de gerekli kontrastlık derecesi ve yayılması ile kullanılacak ekipman ve tekniğe bağlıdır.
 
Dozaj ve uygulama:
İçeriği 1 lt’lik bir kaba dökün. Su ile hacmi total 900 ml’e tamamlayın. İyice çalkalayın. Elde edilen ürün 900 ml %1.2 a/a BaSO4 süspansiyonudur.
E-Z-CAT® baryum süspansiyon, dönüşümlü olarak, farklı dansitede ürün için karıştırılabilir. Şöyle ki;
  • İçeriği bir karıştırma kabına dökün, 700 ml’e kadar su ekleyin, ürün %1.5 a/a süspansiyodur.
  • 600 ml’e kadar su ekleyin, ürün %1.7 a/a süspansiyondur.
  • 500 ml’e kadar su ekleyin, ürün %2.1 a/a süspansiyondur.
Karın incelemeleri için önerilen 30 dakika baryum kullanma protokolü; 300 ml süspansiyon tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır.
 
Karın/Pelvis incelemeleri için önerilen 30 dakika baryum kullanma protokolü; 300 ml süspansiyon tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır. Daha sonra bir baryum eneması yapılır veya hekimin öngördüğü şekilde kullanılır.
 
Karın/Pelvis incelemeleri için önerilen 90 dakika baryum kullanma protokolü; 450 ml süspansiyon tetkikten 90 dk., diğer 300 ml süspansiyon tetkikten 30 dk. ve 150 ml tetkikten hemen önce alınır.
 
Diğer doz rejimleri uygulanabildiğince oluşturulabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi
Opakim Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tophanelioğlu Cad., 70 1/A
Altunizade 34662 İstanbul
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Reçete ile satılır.
Ruhsat tarih ve numarası: 01.09.2005 - 118/42
Saklama Koşulları
25oC’nin altında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerde ve ambalajında saklayınız.
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Fiyat küpürü bulunmayan ambalajları satın almayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
225 ml PE şişede.
Uyarılar/Önlemler
Kontrast maddeye daha önceden olan reaksiyon hikayesinde, geriatrik hastalar ve belirgin hipertansiyonu veya ilerlemiş kalp hastalığı olanlarda, özel dikkat gösterilmelidir.
 
Gebeler ve laktasyonda kullanımı:
(Gebelik kategorisi: C)
Baryum sülfat inerttir, toksik değildir ve gastrointestinal sistemden absorbe edilmez, ancak gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Ve hekim ilacın gebe kadına sağlıyacağı faydanın, fötüs üzerindeki potansiyel riski haklı göstereceğine inanıyorsa kullanmalıdır. Bununla birlikte, X-ışınlarına maruz kalınması bebeğe zarar verebileceğinden hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez. Süt veren annelerde emniyetle kullanılabilir.
 
Araç ve makina kullanımına etkisi:
Bilinen etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Özellikle yaşlılarda bulantı, kusma, karın krampı ve diyare gibi önemsiz advers reaksiyonlar olabilir.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.