Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka ECOPIRIN
Etken Madde Kodu SGKERW-ASETILSALISILIK ASIT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu B01AC06
ATC Açıklaması Asetilsalisilik asit
NFC Kodu BD
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Enterik Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02605
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 1,89 TL (3 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,83 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği 0,44 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli karaciğer ve böbrek harabiyeti olanlar ile heparin tedavisi görenlerde kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.Şiddetli karaciğer ve böbrek harabiyeti olanlar ile heparin tedavisi görenlerde kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

---

Endikasyonlar

Ecopirin 300 mg Enterik Tablet, tromboembolik hastalıklardan korunmada veya bunların tedavisinde; örneğin serebrovasküler hastalıklar, koroner arter hastalıkları, periferik dolaşım bozuklukları, tromboemboliye meyli olan veya bu hastalıkları geçirmiş olan hastalar ile arteriosklerozda kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Ecopirin 300 mg Enterik Tablet barsakta çözünmek üzere geliştirilmiştir. Böylece, asetilsalisilik asitin mide mukozası üzerindeki direkt tahriş etkisinin giderilmesine yardımcı olunmuştur. Asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik, antienflamatuar, antiagregan ve antitrombotik etkilerinden yararlanmak için hazırlanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Ecopirin 300 mg Enterik Tablet barsakta çözünmek üzere geliştirilmiştir. Böylece, asetilsalisilik asitin mide mukozası üzerindeki direkt tahriş etkisinin giderilmesine yardımcı olunmuştur. Asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik, antienflamatuar, antiagregan ve antitrombotik etkilerinden yararlanmak için hazırlanmıştır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

Her bir Ecopirin 300 mg Enterik Tablet; etken madde olarak mide asidine dayanıklı, barsakta çözünecek şekilde kaplanmış (enteric coated = enterik kaplı), 300 mg Asetilsalisilik asit; boyar madde olarak quinoline yellow, titan dioksit, Eritrosin ve FDC blue 2 içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Antikoagülanlar, steroidler, metotreksat, non-steroid antienflamatuar ilaçlar, fenitoin ve oral antidiyabetikler ile birlikte kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Salisilatlar, bazı laboratuar testlerini de değiştirebilirler. Kanda ürik asit seviyesinde, doza bağlı olarak bir artma yapabilir.

 

Yüksek dozlarda kanda iyot ve T3-T4 düzeylerinde düşme yapabileceği unutulmamalıdır.

Fenolsulfonftalein testi yapılırken idrardan bu maddenin itrahını azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

Mide ve duodenum ülserleri, hemoefili ve diğer hemorjik diatezi olan kişiler, salisilatlara alerjisi olanlar (özellikle asetilsalisilik asite duyarlı astımlılarda), antikoagülan alanlar ve şiddetli karaciğer ve böbrek harabiyeti olanlar ile heparin tedavisi görenlerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Tromboembolik hastalıkların profilaksi veya tedavisinde doz günde kilo başına 1-3 mg'dır.

Erişkinlerde kullanılan doz genellikle her gün ya da gün aşırı bir tablettir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

Ecopirin 150 mg Enterik Tablet
Ecopirin 500 mg Enterik Tablet

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

26.10.1994 - 171/31

Saklama Koşulları

25°C'nin altında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Salisilatların hamilelerde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır. Süt veren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

Cerrahi müdahale uygulanacak şahıslar bir hafta öncesinden salisilat kullanmayı bırakmalıdırlar.

Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ecopirin 300 mg Enterik Tablette enterik kaplamadan ötürü asetilsalisilik asidin mide mukozası üzerindeki tahriş edici etkisi azaltılmıştır. Ancak, etken maddenin sistemik etkisi nedeniyle, ciddi gastrointestinal sistem rahatsızlığı olanlarda (peptik ve duodenal ülserler gibi) ülserojenik etkisi olabilir ve kanama oluşturabilir.

 

Hemostazı etkilemesi bakımından, kanama ve pıhtılaşma zamanı ile protrombin zamanının uzamasına neden olabilir.

Salisilat duyarlılığı olan kişilerde seyrek olarak alerjik reaksiyonlar (astma, deri döküntüleri, anjiyonörotik ödem) görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.