Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş..
Marka EFAMAT
Etken Madde Kodu SGKF0N-ETOFENAMAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu M02AA06
ATC Açıklaması Etofenamat
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu A12592
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,78 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,99 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,3 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E142A
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Dış yüzü baskılı, iç yüzü lakla kaplı, 40 g’ lık aluminyum tüp + HDPE kapak.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
EFAMAT’ın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 
EFAMAT’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
 • Etofenamata, EFAMAT’ın içerdiği maddelerden herhangi birine veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Uygulamanız gereken cilt bölgenizde egzema, açık yara, inflamasyon veya enfeksiyon varsa.
 • Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.
 • Hamileliğin geç evresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.
 • 18 yaşından küçükseniz.
EFAMAT’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
 • Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da adlandırılır), kronik obstruktif solunum yolu hastalığınız veya kronik solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, özellikle de bunlar saman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.
 • Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyonlar yaşıyorsanız.
EFAMAT, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, EFAMAT'ı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız veya yukarıdaki maddelerle temastan kaçınınız.
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.
 
EFAMAT’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 
EFAMAT hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe EFAMAT’ı kullanmayınız.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
Etofenamatın anne sütüne küçük miktarlarda geçmesi nedeniyle EFAMAT’ı uzun süreli kullanmayınız ve günlük dozu kesinlikle aşmayınız. Bebeğinizin emzirilmesi sırasında, ilacın bebeğe geçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizde EFAMAT kullanmayınız.
 
EFAMAT’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
EFAMAT’ın içerdiği polietilen glikol, ciltte iritasyona neden olabilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
EFAMAT’ın deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, EFAMAT’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.
 
İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
EFAMAT, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın olmayan: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, deri döküntüsü, bazen kabarcıklar veya ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları
Seyrek: Aşırı duyarlık reaksiyonları veya lokal alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)
 
Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak EFAMAT dozunu size söyleyecektir.
 
Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz.
 
EFAMAT’ı günde üç kez uygulayınız. Ağrılı bölgenizin genişliğine göre, yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir şerit halinde (yaklaşık 3 g jel'e ve 150 mg etofenamata eşdeğer) uygulamanız yeterli olacaktır. Kunt travmalarda EFAMAT’ın günlük maksimum dozu, 450 mg etofenamata eşdeğer 9 g jeldir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
EFAMAT sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. Asla yutmayınız!
 
EFAMAT'ı, vücudunuzun etkilenen bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulayınız ve nazikçe deriye yedirerek sürünüz.
 
EFAMAT'ın uygulanmasından sonra birkaç dakika deri üzerinde kurumasına izin veriniz. Doktorunuz belirtmedikçe üzerini bandajla kapatmayınız.
 
EFAMAT ile tedavi sürenizi doktorunuz size söyleyecektir. Spor yaralanmaları gibi kunt travmalarda genellikle bir haftalık tedavi yeterlidir.
 
Romatizmal hastalıklar için, 3-4 haftalık tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Eğer şikayetleriniz devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza danışınız.
 
Değişik yaş grupları
 
Çocuklarda kullanımı:
Çocuklar ve ergenlik dönemi yaş grubunda EFAMAT ile deneyim olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalarda EFAMAT kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
 
Özel kullanım durumları
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Eğer EFAMAT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise, doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla EFAMAT kullandıysanız:
Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, EFAMAT’ı deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.
EFAMAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
EFAMAT’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
 
EFAMAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Bulunmamaktadır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
EFAMAT, şeffaf, karakteristik kokulu, yarı katı jel içeren, dış yüzü baskılı, iç yüzü lakla kaplı, 40 g’ lık aluminyum tüp içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
 
EFAMAT, etkin madde olarak etofenamat içerir.
 
Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.
 
EFAMAT, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:
 
 • Spor yaralanmaları gibi kunt travmalardan sonra el ve ayaklardaki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara bağlı ağrılı durumlar.
 • Diz eklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresi yumuşak dokulardaki (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ağrılı durumlar.
 
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
EFAMAT’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFAMAT’ı kullanmayınız.
Eğer ambalajların hasar gördüğünü fark ederseniz EFAMAT’ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Özel gereklilik yoktur.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
EFAMAT Jel % 5, 40 g
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Etofenamatın topikal olarak önerildiği şekilde kullanımında, hiçbir etkileşim bilinmemektedir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
EFAMAT deri üzerine önerilen dozdan daha fazla uygulanırsa, jel uzaklaştırılmalı ve cilt su ile yıkanmalıdır.
Spesifik antidotu yoktur.
Etkin Maddeler

1 g jel 50 mg etofenamat içermektedir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Non-steroid anti-inflamatuvar / analjezik ilaçlar
ATC Kodu: M02AA06
 
Etofenamat, iyi bilinen hayvan inflamasyon modellerinde prostaglandin sentezini inhibe ederek etkili olduğu kanıtlanmış, analjezik özellikleri olan bir non-steroidal antiinflamatuvardır.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim:
EFAMAT formunda 300 mg etofenamatın gönüllülerde uygulanmasından sonra, doruk plazma fenamat düzeylerine 12 ila 24 saatler arasında ulaşılmıştır.
Etofenamat içeren ürünlerin biyoyararlanımında, esas olarak uygulama bölgesi, cilt nemi ve diğer faktörlerden kaynaklanan, büyük ölçüde bireyler arası ve bireye bağlı dalgalanmalar görülür. Deriye uygulanmasını takiben, rölatif biyoyararlanım diğer etofenamat ürünlerinin sınırları (%20’ye varan oranda) içerisindedir.
 
Dağılım:
Plazma proteinlere % 98-99 oranında bağlanmaktadır.
 
Biyotransformasyon:
Etofenamat karaciğerde hidroksilasyon, eter ve ester ayrışması ile metabolize olmaktadır. Enterohepatik dolaşıma katılabilir.
 
Eliminasyon:
Etofenamat, çok sayıda metaboliti (hidroksilasyon, eter ve ester ayrışması) ve bunların konjugatları halinde, %35 oranında böbrekler ve daha büyük oranda safra ve feçes yoluyla atılır.
 
Etofenamat, flufenamik asit olarak düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçmektedir.
Farmasötik Form
Jel
Şeffaf, karakteristik kokulu, yarı katı jel.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: C/D (3.trimester).
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hamile kalmayı planlayan kadınlarda kullanımı önerilmemektedir. EFAMAT kullanılacak ise etkili doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.
EFAMAT'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veriler mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
İnsanlarda gebelik üzerine prostaglandin sentezinin inhibisyonunun etkisi, tamamen dışlanamayacağından, EFAMAT, gebeliğin birinci ve ikinci trimesterinde sadece dikkatli bir şekilde yararın risklere ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır. Günlük maksimum doz aşılmamalıdır (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).
EFAMAT kullanımı gebeliğin son trimesterinde kontrendikedir.
 
Gebeliğin son üç ayı sırasında, bu tıbbi ürünlerin etki mekanizması doğum aktivitesinin supresyonuna, gebeliğin ve doğum travayının uzamasına yol açabilir ve çocuklarda kardiyovasküler (duktus arteriozusun erken kapanması ve pulmoner hipertansiyon) ve renal (oligüri ve oligoamnioz) toksisiteye, anne ve çocukta kanama eğiliminin artmasına ve annede ödem oluşma riskinde artışa neden olabilir.
 
Laktasyon dönemi
Etofenamat küçük miktarlarda anne sütüne geçebileceğinden EFAMAT’ın emziren annelerde uzun süreli kullanımından kaçınılmalıdır. Bebeklerin maruz kalmasından kaçınmak için, bu ürün annenin göğüs bölgesinde kullanılmamalıdır.
Geçimsizlikler

Geçerli değil.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsatlandırma tarihi: 09.05.2011
Son yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır.
 
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥1/1000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
 
EFAMAT, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları:
Yaygın olmayan: Ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi, deri döküntüsü, bazen kabarcıklar veya ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları
Seyrek: Aşırı duyarlık deri reaksiyonları veya lokal alerjik reaksiyonlar (temas dermatiti)
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Her bir tüpte,  
Etkin madde:  
Etofenamat
 2.00 g
   
 
Yardımcı madde(ler):
 
Polietilen glikol 1.20 g
Yardımcı maddeler listesi için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Etofenomat topikal olarak uygulandığında, toksikolojik veri değerlendirmesinde emilim oranı akılda bulundurulmalıdır.
 
Akut toksisite:
Etofenamat akut toksisite araştırmaları, sıçan, fare, kobay ve tavşanlarda farklı uygulama şekilleriyle gerçekleştirilmiştir. Oral uygulama yolunun, intramusküler yoldan daha toksik olduğu gösterilmiştir. İntoksikasyon görünümü, diyare ve kilo kaybı ile gastrointestinal bozukluklarla karakterizedir. Bu semptomların ilk ortaya çıkışı, genellikle etkin maddenin uygulanmasından birkaç gün sonra olmaktadır. Etkin maddenin uygulanmasının 2. ve 14. günleri arasında ölüm meydana gelmektedir. Subletal dozlardan sonra, hayvanlar yaklaşık 14 günlük bir süreçte iyileşmiştir. Ölen hayvanların post-mortem incelemesi, peritonit ve karında asit ile ilişkilendirilmiştir.
 
Subkronik ve kronik toksisite:
Subkronik toksisite, çeşitli hayvan türlerinde araştırılmıştır. Oral uygulama ile bir yıllık çalışmalar sıçanlarda (7, 27, 100 mg/kg/gün) ve primatlarda (7, 26, 100 mg/kg/gün) gerçekleştirilmiştir. Vücut ağırlığı başına 100 mg/kg verilen sıçanlarda gastrointestinal kanama ve ülserleri takiben peritonit gelişmiştir ve mortalite artmıştır.
 
Yüksek doz, primatlarda vücut ağırlığında, timus bezi ağırlığında ve hemoglobinde azalmaya yol açmıştır.
 
Mutajenisite ve kanserojenisite
İn vitro ve in vivo gen ve kromozom mutasyonu indüksiyonu araştırmaları, negatif sonuçlar vermiştir. Mutajenik olma olasılığı yeterli güvenilirlikle dışlanmıştır.
Sıçanlara (7, 21, 63 mg/kg/gün) ve farelere (15, 45, 140 mg/kg/gün) oral uygulamayı içeren uzun-dönem çalışmalar, etofenamata ait herhangi bir tümörojenik potansiyel kanıtı sağlamamıştır.
 
Üreme toksisitesi:
Etofenamat, plasental bariyeri geçmektedir.
İnsanlarda uygulamaya dair herhangi bir deneyim yoktur. Hayvan çalışmalarında, embriyotoksik doz, maternal toksik dozdan daha düşüktü. Sıçanlarda, oral uygulanan 21 mg/kg dozunda, böbrek pelvisinde genişleme insidansında artma ve anneleri tedavi görmüş olan yavrularda oral olarak 7 mg/kg doz ile 14 kaburga çifti insidansında artma olmuştur.
Kontrendikasyonlar
EFAMAT aşağıdaki durumlarda kontrendikedir.
 • Etofenamata, EFAMAT’ın içerdiği herhangi bir maddeye veya diğer non-steroid antiinflamatuvar ajanlara aşırı duyarlılığı olanlar.
 • Deride egzema ve mukoz membranlar üzerine ya da derideki açık yaralar, inflamasyon veya enfeksiyon üzerine uygulanmamalıdır.
 • Gebeliğin son trimesteri.
 • Klinik tecrübenin henüz yeterli olmaması sebebiyle, çocuklarda ve adölesanlarda
Kullanım Yolu
Haricen kullanılır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
EFAMAT Jel %5
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
EFAMAT, belli önlemler alındığında ve sadece yakın tıbbi gözlem altında kullanılması gereken durumlar:
 • Astım, kronik obstruktif solunum yolu hastalığı, saman nezlesi veya nazal mukozanın kronik şişkinliği (nazal polip olarak da adlandırılır) olan hastalarda ya da özellikle de saman nezlesi benzeri klinik bulguları olan kronik obstruktif solunum yolu hastalığı veya kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar.
 • Diğer non-steroid antifilojistik/analjezik ajanlara aşırı duyarlılığı olan hastalar.
 • Bu hastalar, EFAMAT için astım ataklarına benzer semptomları olan (analjezik intoleransı/analjezik astımı da denir), deri ve mukoz membranlarda lokal şişkinlik ya da ürtikeri olan hastalardan daha fazla risk taşırlar.
 • Başka maddelere karşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veya ürtiker şeklinde alerjik reaksiyon veren hastalar.
EFAMAT göze temas ettirilmemelidir. Herhangi bir temas durumunda, temas eden bölge derhal bol su ile yıkanmalıdır.
EFAMAT, cilalı mobilya veya plastik yüzeylerde hasar ve renk değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle, ürünü uyguladıktan sonra eller yıkanmalı ya da yukarıdaki maddelerle temastan kaçınılmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Uygulama sıklığı ve süresi
EFAMAT, günde 3 kez uygulanır. Ağrılı alanların genişliğine bağlı olarak, yaklaşık 10 cm uzunluğunda bir şerit halinde (yaklaşık 3 g jel'e ve 150 mg etofenamata eşdeğer) uygulanması yeterli olacaktır. Kunt travmalarda günlük maksimum doz, 450 mg etofenamata eşdeğer 9 g jeldir.
 
Kunt travmalarda (ör. spor yaralanmaları) genellikle 1 haftalık tedavi yeterlidir. Daha uzun süreli kullanımın terapötik yararı doğrulanmamıştır.
Romatizmal hastalıklar için, 3-4 hafta süren tedavi çoğu vakada yeterli olmaktadır. Semptomlar devam ederse, daha fazla tedavinin gerekip gerekmediğini belirlemek için doktora danışılmalıdır.
 
Uygulama şekli
Topikal kullanım içindir.
EFAMAT, vücudun etkilenen bölgelerine ince bir tabaka halinde uygulanır ve nazikçe deriye yedirilerek sürülür.
EFAMAT’ın uygulanmasından sonra birkaç dakika deri üzerinde kurumasına izin verilmelidir. Üzerinin bir bandaj veya pansuman ile kapatılması önerilmemektedir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon:
Çocuklar üzerinde kullanım ile ilgili deneyimler sınırlıdır. Çocuklar ve adölesanlarda EFAMAT kullanılması önerilmez.
 
Geriyatrik popülasyon:
Doz ayarlanmasına gerek yoktur.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)
231/77
Ruhsat Sahibi
DEVA Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No: 1 34303 Küçükçekmece - İstanbul
Tel: 0 212 692 92 92
Fax: 0 212 697 00 24
Ruhsat Sahibi
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
25° C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan ağrının dışarıdan destekleyici semptomatik tedavisi:
 • Spor yaralanmaları gibi kunt travmalardan sonra eklemlerdeki akut ezilme, burkulma ve zorlanmalara ait ağrılı durumlar
 • Gonartrozlarda eklem çevresi yumuşak dokulara (bursa, tendon, bağlar ve eklem kapsülü) ait ağrılı durumlar
Üretici Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi,
Atatürk Mah. Atatürk Cad. No: 32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yardımcı Maddeler

Cremophor EL (Polioksil 35 Castor-oil), Polietilen glikol 400, Carbopol 980, İzopropil alkol, Sodyum hidroksit, Deiyonize su içermektedir.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Cremophor EL (Polioksil 35 Castor-oil),
 • Polietilen glikol 400 (PEG 400)
 • Carbopol 980
 • İzopropil Alkol
 • Sodyum hidroksit
 • Deiyonize su