Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Marka EKSOFED
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,31 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,21 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Psödoefedrin aşırı dozajının semptomları anksiyete, taşikardi ve/veya hipertansiyondur. Aşırı dozaj semptomları 4–8 saat içinde ortaya çıkar, genellikle geçicidir ve tedavi gerektirmez.

Aşırı dozda alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

Endikasyonlar

Soğuk algınlığına bağlı nazal konjesyonun giderilmesinde ve soğuk algınlığı, larenjit, farenjit, boğmaca, nezle, kızamık ve kronik paranazal sinüzite bağlı öksürüğün semptomatik tedavisinde ekspektoran olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Psödoefedrin hidroklorür indirekt etkili bir sempatomimetik amindir. Burun mukozasında büzülmeye neden olur. Bu etkisini vazokonstriksiyon yaparak gösterir; hiperemi, ödem ve nazal konjesyonu azaltır ve burun tıkanıklığını giderir. Önerilen dozlarda vazopresör etkisi minimaldir.

Guaifenesin gastrik mukozayı irrite ederek solunum yolları sekresyonlarını stimüle eden bir ekspektorandır. Böylece balgam viskozitesini azaltarak mukosiliyer transportu artırır ve alt ve üst solunum yollarında biriken sekresyonların atılımını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulamadan sonra psödoefedrin hızla ve hemen hemen tamamen emilir. Oral alımdan sonra dekonjestan etkisi 30 dakikada başlar. Plazma yarı ömrü 6–8 saattir. İdrarın alkali olması ilacın daha yavaş atılmasına neden olur. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere bütün vücut doku ve sıvılarına dağılır. Uygulanan dozun % 50-75’i idrarda değişmeden atılır. Geri kalan % 25-50’si karaciğerde metabolize edildikten sonra, inaktif metabolitler şeklinde atılır.

Oral uygulamadan sonra guaifenesin hızla emilir ve karaciğerde metabolize edildikten sonra hızla atılır. Plazma yarı ömrü 1 saattir. Kanda 7 saat içerisinde % 60 hidrolize olur.

Farmasötik Şekli

Ekspektoran Şurup

Formülü

Her 5 mL’de;

Psödoefedrin hidroklorür      30 mg,

Guaifenesin                     100 mg bulunur.

Koruyucu olarak: metil paraben ve propil paraben; tatlandırıcı olarak: sodyum sakkarin ve sukroz; aroma verici olarak: tutti frutti esansı ve krema esansı, boyar madde olarak: ponceau 4R (E124), içerir.

İlaç Etkileşmeleri

MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörü kullanan hastalar, ilaç alımını kestikten 2 hafta sonra Eksofed Ekspektoran Şurup kullanabilirler.

Beta-blokerler ve MAO inhibitörleri psödoefedrinin vazopresör etkisini artırabilirler.

Dijital glikozidlerle birlikte kullanımı kardiyak aritmilere neden olabilir.

Sempatomimetikler guanetidin, metildopa, rezerpin ve veratrum alkaloidlerinin hipotansif etkilerini düşürebilirler.

Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımı psödoefedrinin etkisini antagonize edebilir.

Kontraendikasyonlar

Etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlık halinde kullanılmamalıdır.

Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlarda ve iki hafta içinde MAO inhibitörleri almış ve almaya devam eden hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

24 saatte 4 doz aşılmamalıdır.

12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinlerde; her 6–8 saatte bir 10 mL (2 ölçek) önerilir.

6–12 yaş arası çocuklarda; her 6–8 saatte bir 5 mL (1 ölçek),

2–6 yaş arası çocuklarda; her 6–8 saatte bir 2,5 mL (1/2 ölçek) önerilir.

2 yaş altı kullanım için doktorunuza danışınız.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Eksofed Tablet (60 mg Psödoefedrin HCl), 30 tabletlik Al-PVC/PVDC blister ambalajlarda.

Eksofed Şurup 150 mL’lik amber renkli cam şişelerde; 2,5 ve 5 mL işaretli kaşık ölçekle birlikte.

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

REÇETE İLE SATILIR.

Saklama Koşulları

250C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Eksofed Ekspektoran Şurup, 150 mL’lik amber renkli cam şişelerde; 2,5 ve 5 mL işaretli ölçekle birlikte bulunur.

Uyarılar/Önlemler

Hipertiroidi, Diyabetes mellitus, iskemik kalp hastalığı, yüksek intraoküler basınç, renal yetmezlik ve prostat hipertrofisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Psödoefedrin normotansif hastalarda herhangi bir presör etki göstermemekle birlikte, hipertansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Sempatomimetikler, santral sinir sistemini uyararak konvülziyonlara veya hipotansiyonla birlikte kardiyovasküler kollapsa neden olabilirler.

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Önerilen dozdan daha yüksek dozlarda kullanılmamalıdır.

 

Psödoefedrin ve MAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı ya da MAO inhibitörleri, indometasin, beta-blokerler ya da metildopa tedavisinin sonlandırılmasından sonraki 14 gün içinde psödoefedrin kullanımı hipertansif kriz oluşumuna neden olabilir. Eğer hipertansif kriz ortaya çıkarsa, tedavi sonlandırılmalı ve hipotansif tedaviye başlanmalıdır. Ateş soğuk uygulamayla tedavi edilmelidir.

 

Tedaviye başlamadan önce öksürüğün altta yatan nedeni tespit edilmeli ve öksürüğün baskılanmasının klinik veya fizyolojik bir komplikasyona neden olmayacağı saptanmalıdır.

 

Sigara, astım, kronik bronşit, amfizem veya aşırı balgam çıkarmaya bağlı kronik öksürükte doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Bir aşırı duyarlılık halinde ilaç alımı kesilmelidir.

 

Sempatomimetik ajanların yan etkileri yaşlı hastalarda (60 yaş ve üstü) daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu yaş grubunda sempatomimetiklerin aşırı dozda kullanılması halüsinasyonlar, konvülziyonlar, santral sinir sistemi depresyonu ve ölüme yol açabilir.

 

Guaifenesine bağlı bulantı ve kusma olabilir.

Eğer sinirlilik, baş dönmesi veya uykusuzluk olursa ilaç kesilip doktora başvurulmalıdır. Eğer öksürük ve diğer semptomlar 7 gün içerisinde düzelmezse, tekrar etmeye meyilli olursa veya ateş, raş veya devamlı baş ağrısı oluşursa ilaç kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

 

Psödoefedrin ile guaifenesinin mutajenite, karsinojenite, teratojenite potansiyeli olup olmadığı bilinmemektedir. Her iki maddenin de insanda fertilite üzerine etkileri bilinmemektedir.

2 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik risk kategorisi C’ dir. Hamilelikte ve laktasyonda kullanımı önerilmemektedir.

 

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi: Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olduğunu gösteren bir çalışma bulunmamaktadır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Hiper-reaktif hastalarda taşikardi, palpitasyon, baş ağrısı, baş dönmesi veya bulantı gibi efedrin benzeri reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Sempatomimetikler korku, anksiyete, sinirlilik, huzursuzluk, tremor, güçsüzlük, solunum güçlüğü, dizüri, uykusuzluk, halüsinasyonlar, konvülziyonlar, santral sinir sistemi depresyonu, aritmi ve hipotansiyonla birlikte kardiyovasküler kollapsa neden olabilir.

Guaifenesine bağlı mide bulantısı ve kusma görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.