Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka ENDOL
Etken Madde Kodu SGKF61-INDOMETAZIN
Ambalaj Miktarı 25
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB01
ATC Açıklaması Indometasin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A02685
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 6,09 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,99 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E151A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastlarla dikkatle kullanılmalıdır.Uzun süre kullananların kanlarının kimyasal analizleri , böbrek fonksiyon testleri periyodik olarak yapılmalıdır. Herhangi bir bozukluk saptandığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir. ileri derecede karaciğer, böbrek yetersizliğinde kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastlarla dikkatle kullanılmalıdır. Non-steroid antienflamatuar ajanlar karaciğer bozukluğu olan kişilere, ancak çok gereklilik arzettiği zaman verilmeli ve uzun süre bu ilaçlarla tedavi görenlerin karaciğer fonksiyonları periyodik olarak kontrol edilmelidir.ileri derecede karaciğer, böbrek yetersizliğinde kontrendikedir.
Doz Aşımı

Doz aşımı halinde hasta kusturulmalı veya gastrik lavaj ile mide boşaltılmalıdır. Bunu takiben aktif kömür verilmeli, destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Gastrointestinal ülserasyon ve hemoraji riski mevcut olduğundan hasta birkaç gün takip edilmelidir. Antiasit verilmesi yarar sağlayabilir.

Endikasyonlar

ENDOL, akut ve kronik romatoid artrit, ankiloz ile birlikte olan veya olmayan spondilit, osteoartrit ve kalça mafsalının dejeneratif hastalıklarında, gut’ta; peritendonit, kapsülit, bursit, sinovit, tendosinovit gibi akut ve kronik hastalıklarda, ayrıca psoriasis ile birlikte görülen artrit’de kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

ENDOL Kapsül’ün etkin maddesi olan Indometazin, analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar özelliklere sahip bir maddedir. Mafsallardaki iltihabi şişlikleri ortadan kaldırarak mafsal hareketlerinin artmasını temin eder. Mafsallardaki basınç ve yanma hissini, hassasiyet ve ağrıyı giderir. Halen kullanılmakta olan kortikosteroidler, fenilbutazon ve diğer antienflamatuarlardan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Etkisini prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir. Siklooksijenaz enziminin aktivitesini azaltarak prostaglandin prekürsörlerinin oluşumunun azalmasına yol açar.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon: Oral olarak alındığında süratle emilir ve 2 saat içinde maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Biyoyararlanımı % 100’e yakındır. Uygulanan dozun % 90’ı 4 saat içerisinde absorplanır. Plazma proteinlerine % 99 oranında bağlanır. Plazma yarı ömrü erişkinlerde 2.6-11.2 saat arasında değişir.

Dağılma: Dağılma hacmi 0.34-1.57 L/kg’dir. Vücutta geniş bir dağılım gösterir. Kan beyin bariyerine, plasentaya ve anne sütüne geçer.

Metabolizma: Karaciğerde metabolizasyona uğrar. Madde ve metabolitleri enterohepatik sirkülasyona girer. Plazmada, madde ve bunun desmetil, desbenzoil, desmetil-desbenzoil metabolitleri ve tüm konjüge olmamış formları bulunmaktadır

Eliminasyon: Büyük ölçüde böbreklerden (% 60’ı), az bir miktarda barsaklardan (% 33) itrah edilir.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü
Her kapsül;Indometazin 25 mg,
Boyar maddeler: Indigotin, Titanyum dioksit ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

ENDOL, kortikosteroidler ile birlikte kullanıldığında kortikosteroid dozunun % 60 oranında azaltılmasını sağlar.

Indometazin, Diflunisal ile birlikte verildiğinde, renal klirens azalmakta ve Indometazin’in plazma konsantrasyonu artmaktadır. Bazı hastalarda fatal gastrointestinal kanamalar görülebilmektedir. Bu nedenle iki ilaç birlikte kullanılmamalıdır. Probenesid, Indometazin’in plazma konsantrasyonunu arttırmaktadır.

Indometazin oral antikoagülanların tesirini ve Lityum’un plazma konsantrasyonlarını arttırabilmekte, bazı hastalarda Furosemid ve tiazidlerin natriüretik ve antihipertansif etkisini azaltabilmektedir.

Indometazin plazma renin aktivitesinde Furosemid’in neden olduğu artmayı bloke ettiğinden, bu husus hipertansiyonlu hastalarda plasma renin aktivitesi tayin edilirken gözönünde tutulmalıdır.

Antienflamatuvarlar, beta blokerlerin ve Kaptopril’in antihipertansif etkisini azaltabildiğinden, birlikte kullanıldıklarında, hipertansiyon tedavisinden yeterli sonucun alınıp alınmadığı dikkatle takip edilmelidir.

Azotemi ve kreatinin klirensinde azalmaya yol açabildiğinden, Indometazin ve Triamteren birlikte kullanılmamalıdır

İlaç-Besin Etkileşimleri:

İndometazinin gastrik mukoza irritasyonunu arttırabileceğinden alkolle beraber kullanılması önerilmez. Gıdalarla beraber kullanımında indometazinin emilim hızı düşer ancak emilim miktarı değişmez. İndometazinin gıdalarla beraber kullanımı doruk plazma seviyelerine ulaşımını geciktirir.

İndometazinin antiplatelet aktivitesine sahip pıhtılaşmayı önleyen Ginseng, yeşil çay, sarımsak(Allium sativum), Gingko, zencefil(Zingiber officinale), dong quai(Angelica sinensis), karanfil(Eugenia caryophyllata), çuha çiçeği(Primula), at kestanesi(Aesculus hippocastanum) gibi gıdalarla beraber kullanımı önerilmez.

Kontraendikasyonlar
  • İndometazine karşı aşırı hassasiyeti olan­lar­da, ileri derecede karaciğer, böbrek, kalp ve dolaşım yetersizliğinde, aspirin allerjisine bağlı bronş astması vakalarında, mide-duodenum ülserleri ve gastritte kontrendikedir.
  • Non-steroid antienflamatuvar ajanlar, gastrointestinal ülserasyon ve kanamaya meyli olan kişilere verilmemelidir.
  • 14 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Akut ve kronik romatoid artrit ve kronik romatoid artrit’in akut döneminde, osteoartrit ve ankiloze spondilit’te başlangıç dozu günde 2-3 defa 1 kapsüldür. İlacın tesiri yetersiz görüldüğünde günlük doz her 7 günde 1 kapsül arttırılarak, günde 8 kapsüle kadar çıkarılabilir.

Akut gutta başlangıç dozu günde 2-3 defa  1-2 kapsüldür. Bu doz gereğinde giderek arttırılarak günde 8 kapsüle kadar verilir. Tedaviye semptomlar kayboluncaya kadar devam edilmelidir.

Kronik gutta ürik asit itrahını temin eden bir ilaçla kombine olarak günde 2 defa 1 kapsül verilir.

Tercihen yemeklerde veya yemeklerden hemen sonra alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ENDOL Supozituvar

Ruhsat Sahibi
DEVA HOLDİNG A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
34303 No:1 Küçükçekmece/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

02.11.1966 - 83 / 97

Saklama Koşulları

30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

25 kapsül ihtiva eden blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Hepatik ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarla, epilepsi ve parkinsonda, ruhsal problemleri olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre kullananların kanlarının kimyasal analizleri, böbrek fonksiyon testleri periyodik olarak yapılmalıdır. Herhangi bir bozukluk saptandığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir. Non-steroid antienflamatuvar ajanlar karaciğer bozukluğu olan kişilere, ancak çok gereklilik arzettiği zaman verilmeli ve uzun süre bu ilaçlarla tedavi görenlerin karaciğer fonksiyonları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Non-steroid antienflamatuvar ajanların, diğer ilaçlarla etkileşmesi, diğer hastalıkların tedavilerini etkileyebilir. Enfeksiyon mevcudiyetinde, bu enfeksiyonu maskeleyerek ağır sepsislere yol açabileceği ve diğer bütün antienflamatuvar ilaçlar gibi peptik ülser semptomlarını gizleyebileceği unutulmamalıdır.

Non-steroid antienflamatuvar ajanların yan etkileri yaşlı kimselerde daha sık olarak görüldüğünden; bu kişilerde her zaman etkili olan en düşük doz kullanılmalıdır.

 

Üretim Yeri
Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32
Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Indometazin kullanımı ile görülebilen belli başlı yan tesirler ise şunlardır :

1’ den sık olarak görülenler:

Gastrointestinal : Bulantı, dispepsi, karın ağrısı, diyare, konstipasyon

Merkezi Sinir Sistemi : Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, depresyon, yorgunluk hali.

Özel Duyular-Otik : Tinnitus

Hematolojik : Platelet agragasyon inhibisyonu görülebilir

%1’ den az olarak görülenler:

Gastrointestinal : Anoreksi, flatülans, şişkinlik, peptik ülser, gastro-enterit, rektal kanama, ülserasyon, proktit; ösofagus, mide, duodenum veya ince barsaklarda perforasyon ve kanama; obstrüksiyon ve stenozla birlikte intestinal ülserasyon.

Merkezi Sinir Sistemi : Anksiete, adale zafiyeti, istem dışı kas hareketleri, uykusuzluk, sersemlik hali, mental konfüzyon, uyuşukluk,

Kardiyovasküler : Hipertansiyon, taşikardi

Metabolik : Ödem, kilo alma, flaş hali, terleme

Dermatolojik : Kaşıntı, deri döküntüsü, ürtiker, ekimoz

Hematolojik : Lökopeni, kemik iliği depresyonu, gastrointestinal kanamaya bağlı anemi

Hipersensitivite : Angioödem, kan basıncında ani düşmeler, akut solunum zorluğu

Genito-üriner : Hematüri, vajinal kanama

Özel Duyular-Oküler : Korneal birikimler oluşması, retinal bozukluklar.

Diğer : Memelerde hassasiyet ve büyüme, burun kanaması.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.