Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka ERGAFEIN
Etken Madde Kodu SGKEZO-ERGOTAMIN+PARASETAMOL+KAFEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N02CA52
ATC Açıklaması Psikoleptikler hariç Ergotamin kombinasyonları
NFC Kodu BA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02801
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 8,66 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,74 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Doz Aşımı

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalarda veya oklusif periferik damar hastalığı olan kişilerde terapötik dozlarda dahi akut veya kronik doz aşımı belirtileri görülebilir. Bunun dışında bu belirtiler ancak yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımlarda görülebilir. Akut doz aşımı belirtileri olarak bulantı, kusma, ishal, aşırı susama, üşüme hissi, deride yanma veya kaşınma, hızlı veya yavaş bir nabız, konfüzyon, konvülsiyonlar ve bilinç kaybı bildirilmiştir. Periferik vazokonstriksiyon belirtileri veya kardiyovasküler bozukluklar daha çok kronik ergotamin zehirlenmesinde görülmüştür.

 

Çok duyarlı kişilerde veya terapötik dozun aşılması ve uzun süreli kullanımı halinde kronik doz aşımı (ergotizm) gelişebilmektedir. Ekstremitelerde uyuşma, üşüme, yanma, renkte solgunluk veya morarma ve adale ağrısı başlayabilir. Bu bölgelerde nabız alınamayabilir. Giderek parmaklarda gangren gelişebilir. Anjinal ağrı, taşikardi veya bradikardi, hipotansiyon veya hipertansiyon bildirilmiştir.

 

Doz aşımı durumlarında semptomatik tedavi uygulanır. Kusturma veya gastrik lavaj ile mide boşaltılmalıdır. Yeterli pulmoner ventilasyonun sürdürülmesi, hipotansiyonun ve konvülsiyonların kontrolü önemlidir. Periferal vazospazm durumunda sıcak değil fakat ılık tatbik ve iskemik uzuvların korunması gerekir. Vazodilatörlerin kullanımı yararlı olabilir ancak hipotansiyon mevcudiyeti halinde dikkatli olunmalıdır.

Endikasyonlar

ERGAFEİN Draje, migren, migren çeşitleri veya histaminik sefalji tipi vasküler baş ağrısını önlemek veya kesmek için kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

ERGAFEİN Draje, migren ve vasküler başağrıları gibi tekrarlayan başağrılarında kullanılır.

Bir alfa adrenerjik blokörü olan ergotamin tartaratın periferik ve kraniyal kan damar kasları üzerinde doğrudan stimule edici bir etkisi vardır ve merkezi vazomotor merkezlerde depresyon meydana getirir. Hidrojene ergotamine göre adrenerjik bloker etkisi belirgin derecede daha az fakat vazokonstriktif etkisi daha fazladır. Ayrıca, seratonin antagonize etme özelliklerine de sahiptir.

 

Ergotamin tartarat migren ve vazomotor baş ağrılarında görülen vasküler tonus bozukluğunu düzeltir.

Kafein ise formüle hem kraniyal vazokonstriktör etkisi ile ergotamin dozunu artırmadan daha fazla bir vazokonstriksiyon sağlamak, hem de parasetamolün analjezik etkisini güçlendirmek amacıyla konmuştur.

Güçlü bir analjezik olan parasetamol ise ağrı giderici etkisini ağrı eşiğini yükselterek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Ergotaminin farmakokinetiği bireyler arasında önemli varyasyonlar gösterir. Karaciğerde yüksek oranda ilk geçiş etkisine sahiptir. Ergotamin metabolitlerinin çoğu safra ile atılmaktadır. Ergotaminin plazma yarı ömrü 2-3 saattir fakat vazokonstrüktif etkisi 24 saat veya daha fazla devam etmektedir. Parasetamolün gastrointestinal kanaldan emilimi iyidir. Oral uygulamadan sonra 10-60 dakika içinde pik serum seviyelerine ulaşılır. Parsetamol bütün vücut dokularına dağılım gösterir. Eliminasyon yarı ömrü 1-3 saat arasında değişir. Karaciğerde metabolize edilir ve dozun %5’i değişmeden ve geri kalanı metabolitleri halinde idrarla atılır. Kafeinin gastrointestinal absorbsiyonu da iyidir ve 15-45 dakika içinde pik plazma seviyelerine ulaşılır. Yarı ömrü takriben 3-5 saattir ve bütün dokulara yaygın dağılım gösterir.

Farmasötik Şekli

ERGAFEİN DRAJE

Formülü

Beher draje 0.25 mg ergotamin tartarat, 150 mg parasetamol, 60 mg kafein ve draje kaplaması olarak 68 mg şeker ve 0.1 mg FD&C Yellow No.5 (boyar madde) karışımı içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Avmigran Film Tablet diğer vazokonstrüktörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Sempatomimetiklerle (vasopressörlerle) birlikte kullanımı kan basıncında önemli artışlara neden olabilir. Beta blokörler epinefrinin  vazodilate edici özelliğini bloke ederek ergotaminin vazokonstrüktif etkisini potansiyalize edebilir. Nikotin bazı hastalarda vazokonstrüksiyona katkıda bulunarak ergo tedavisine daha büyük bir iskemik cevaba zemin oluşturabilir.

 

Makrolid antibiyotikler (eritromisin, triasetiloleandomisin v.b.) ile birlikte kullanımı ergotamin kan seviyelerini artırabilir ve terapötik ergotamin dozları ile dahi vazospastik reaksiyonlar görülebilir.

 

Ergotamin aditif vazospastik reaksiyon riski nedeniyle sumatriptan ile aynı anda kullanılmamalıdır. Sumatriptan ihtiva eden bir ilacın alınmasından sonra 6 saatlik bir süre geçmeden ergotamin ihtiva eden ilacın alınmaması önerilmektedir.

 

Simetidin, florokinolon grubu antibiyotikler, oral kontraseptifler ve verapamil kafeinin klerensini %30-50 oranında azaltmaktadır. Bu nedenle kafeinin kan seviyelerinin artmasına yol açabilir.

Kontraendikasyonlar

ERGAFEİN Draje, içerdiği ergotaminden dolayı çevresel dolaşım bozukluğu, koroner yetmezlik, karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda, gebelerde ve glokom vak’alarında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde ERGAFEİN aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

Nöbetleri önleyici tedavi: Migren ataklarında, ağrı nöbetinin ilk işareti alındığında 1 veya 2 draje genellikle ağrıyı önleyebilir. Fakat gerekirse 30 veya 60 dakika  sonra bu doz tekrarlanmalıdır.

 

Migren nöbeti tedavisi: Kriz başlamış ise 2 draje birden alınmalıdır. Gerektiğinde her yarım saatte bir olmak üzere 4-6 drajeye kadar çıkılabilir.

 

Müteakip nöbetlerin tedavisi: İlk nöbet sırasında krizi kesen miktarın bir defada alınması önerilmektedir.

 

Diğer endikasyonlarda: Günde 3 defa 1’er veya 2’şer draje alınır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 drajelik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Astım veya kronik solunum yolları enfeksiyonlarından (özellikle saman nezlesi benzeri semptomlarla ilişkili) şikayetçi olan hastalar ve analjezik ve antienflamatuvar ilaçlara aşırı duyarlığı olan hastalar (analjeziklerin neden olduğu astım nöbeti) ERGAFEİN Draje kullanmadan önce doktora danışmalıdırlar.

 

Her ne kadar ergotizm semptomları ve işaretleri, ağızdan uzun süre fasılalı kullanımlarından sonra bile ender olarak gelişmesine rağmen, önerilen doz sınırlarının dışına çıkılmamasına dikkat edilmelidir.

Ergotizm riski nedeniyle migren profilaksisi için kullanılmamalıdır. Hipertiroidizm, sepsis ve anemi hallerinde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Hamilelerde kullanımı: Oksitosik özelliklerinden dolayı hamilelere önerilmez.

 

Emziren annelerde kullanımı: Ergo alkaloitleri laktasyonu inhibe ettiğinden  ve bebeklerde ergotizme neden olabileceğinden kullanımı önerilmez.

İlacın atak sırasında anne tarafından zorunlu kullanımı gerektiğinde anne sütü bebeğe verilmemelidir.

Keza çocuklarda kullanımı da önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ergotaminin advers etkileri ya merkezi sinir sistemi üzerine etkileri ya da kan damarları üzerine vazokonstriktör etkisi nedeniyledir. Terapötik dozlardan sonra bulantı ve kusma ergotaminin direkt emotojenik etkisinin sonucu olarak görülebilir. Vazokonstriktif komplikasyonlar daha çok, yüksek dozlarda ve uzun süren tedavilerde ortaya çıkmaktadır. Bunlar ekstremitelerde nabız alamama, geçici taşikardi veya bradikardi, mide bulantısı, kusma, lokal ödem, kaşıntı, kuvvetsizlik ve adale ağrıları, parmaklarda uyuşma veya yanma hissi şeklinde görülebilir. Bu gibi durumların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.