Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka ESTANDRON
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu G03EA02
ATC Açıklaması Testosteron ve östrojen
NFC Kodu MD
NFC Açıklaması Parenteral Gecikmeli IM Ampüller
Kamu Kodu A02819
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,38 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,38 TL (16 Ocak 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar

Doğal ya da cerrahi menopoza bağlı östrojen eksikliği semptomları.

Farmakodinamik Özellikler
ESTANDRON PROLONGATUM, uzun ve kısa etkili östradiol esterleriyle testosteron esterlerini çok dikkatli dengelenmiş olarak içeren bir ilaçtır. Östrojenlerle androjenlerin bileşik uygulanması, östrojen eksikliği hallerinin tedavisinde özel üstünlükler sağlar. Kadında, androjenlerin, östrojen bağlayıcı reseptörlerde kompetitif etkiyle, jenital organlarda östrojenlerin etkilerini karşıladığı kabul edilmektedir. Ayrıca, testosteron es-terleri, genel ruh haline ve libido’ya olumlu etkileriyle ilacın etkenliğine katkıda bulunmaktadır.
Farmakokinetik Özellikler
-
Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü
1 ml yağlı eriyikte:
1 mg Östradiol benzoat
4 mg Östradiol fenilpropionat
20 mg Testosteron propionat
40 mg Testosteron fenilpropionat 
40 mg Testosteron izokaproat
0.1 ml Benzil alkol
1 ml Zeytinyağı k.m.
İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar
 • Gebelik
 • Kardiyovasküler ya da, serebrovasküler hastalıklar, ör. tromboflebit, tromboembolik bozuklukların varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması.
 • Ciddi hipertansiyon.
 • Ağır karaciğer hastalıkları; kolestatik sarılık; özgeçmişte gebelik sarılığı ya da östrojen/androjen uygulamasına bağlı sarılık; Rotor sendromu; Dubin-Johnson sendromu.
Not: Karaciğer fonksiyonları normal olan hepatit geçirmiş hastalarda östrojen/androjen içeren ilaçlar kontrendike değildir.
 • Östrojene bağımlı tümörlerin varlığı ya da şüphesi.
 • Endometrium hiperplazisi.
 • Teşhis edilmemiş vaginal kanama.
 • Hemoglobinopatiler ör. orak hücreli anemi.
 • Porfiria.
 • Hiperlipoproteinemi (özellikle, kardiyovasküler hastalıklara yatkınlığa işaret eden diğer risk faktörleri varlığında).
 • Özgeçmişte gebelik ya da östrojen kullanımı esnasında, şiddetli pruritus, herpes gestationis ya da otoskleroz’un ağırlaşması.
Kullanım Şekli Ve Dozu
ESTANDRON PROLONGATUM, kas içine derin zerkedilir. Klinik gereksinmeye bağlı olarak 3-4 haftada bir ya da daha uzun aralıklarla 1 ml’lik 1 enjeksiyon.
2 yaşından küçük çocuklarda kesinlikle kullanılmaz.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
Işıktan korunmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Karton kutuda 1 ml’lik 1 ampul.
Uyarılar/Önlemler
 • Herhangi bir trombo-embolik olay belirtisinde, tedavi hemen kesilmelidir.
 • Şiddetli varis varlığında, östrojen içeren preparatların yararları, riskler göz önünde tutularak değerlendirilmelidir.
 • Östrojen içeren preparat kullanan bazı hastalarda, büyük cerrahi girişim ya da uzun süreli hareketsizlik esnasında, derin ven trombozu riski geçici olarak artabilir.
 • Karaciğer fonksiyon testlerinin anormalleşmesi ya da kolestatik sarılığın belirmesi hallerinde,tedavi kesilmelidir.
 • Östrojen içeren preparat kullanımıyla kolelitiaz oluşmasının ilişkili olduğuna dair raporlar vardır. Yine de, bu konudaki bulgular çelişkilidir.
 • Memelerde ağrı ya da servikal mukus salgısının aşırı artışı, dozun çok yüksek olduğunu gösterebilir.
 • Erken virilizasyon belirtilerinde (ör. ses kısılması) tedavi durdurulmalıdır.
 • Östrojen/androjen içeren ilaçların kullanımı, bazı laboratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.
 • Östrojen/androjenlerin uzun süreli kullanımı esnasında, hastanın periodik olarak muayene edilmesi önerilir.
 
Aşağıdaki durumlarda hastanın izlenmesi gereklidir:
a. Latent ya da belirgin kalp yetmezliği, böbrek disfonksiyonu, epilepsi, migren varlığı ya da özgeçmişte tanımlanması (östrojen/androjen içeren preparatlar seyrek olarak vücutta su tutulmasına yol açabilir).
b. Özgeçmişte hipertansiyon varlığı; hipertansiyon belirirse, tedavi kesilmelidir.
c. Eritrositlerde oraklaşma eğilimi (belli bazı koşullarda-enfeksiyon, anoksi gibi- östrojen içeren preparatlar, trombo-embolik olaylara yol açabilir).
d. Diabet (östrojen/androjenler glukoz toleransını azaltabilir ve insulin ya da diğer antidiabetik ilaçlara gereksinmeyi arttırabilir).
e. Östrojene duyarlı jinekolojik hastalıklar (örneğin fibromiyonlar büyüyebilir) ve endometriosis (östrojen tedavisiyle ağırlaşabilir).
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşağıdaki yan etkiler östrojen ve/veya androjen tedavisiyle ilişkili olabilir:
 • Jenitouriner yol: Intermenstrüel kanama, endometrium proliferasyonu, serviks mukus’unun aşırı salgısı, uterus fibromiyomlarının büyümesi, endometriosis’in ağırlaşması, klitoris büyümesi.
 • Meme: Duyarlık artışı, sancı, büyüme, salgı.
 • Gastro-intestinal yol: Bulantı, kusma, kolelitiaz, kolestatik sarılık.
 • Kardiovasküler sistem: Tromboz, hipertansiyon.
 • Deri: Erythema nodosum, döküntü, deri yağlanması, akne, hırsutizm.
 • Gözler: Kontakt lens uygulandığında kornea’da duyarlık artışı.
 • Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, migren, ruh hali değişiklikleri.
 • Çeşitli: Vücutta su ve tuz tutulması, glukoz toleransında azalma, vücut ağırlığının değişmesi, sesin kalınlaşması ya da kısılması

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.