Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş
Marka ESTREVA
Etken Madde Kodu SGKF06-ESTRADIOL (ESTRIOL) Vajinal/İntra uterin ve Diğer sistemik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu G03CA03
ATC Açıklaması Östradiol
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Diğer Sistemik Jeller/Soller
Kamu Kodu A02833
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,3 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,97 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği nispi kontrendikasyonlarındandır.
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi karaciğer yetersizliği nispi kontrendikasyonlarındandır.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

50 g Jel içeren, doz-pompalı ,(100 dozluk) yüksek yoğunluklu, beyaz polietilen,  tüp şişeler içinde mevcuttur.
50 g’lik bir şişe içeren kutu.
Pompa, 0,5 mg estradiyole eşdeğer 0,5 g’lık jel atımı sağlamaktadır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

Araç ve makine kullanma becerisi üzerine bir etkisi bulunmamaktadır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tedavi öncesinde ve tedavi sırasında periyodik olarak fizik muayene yapılması gerekir. Doktorunuz sizinle düzenli aralıklarla tedaviye devam edip etmeyeceğinizi değerlen-dirmek amacıyla hormon yerine koyma tedavisinin yarar ve risklerini tartışacaktır. Özellikle ailenizde meme kanseri hikayesi veya meme kistiniz veya nodülünüz varsa doktoru-nuz tarafından düzenli olarak meme muayenesi yapılacaktır.
Doktorunuz aynı zamanda mamografi çektirmenizi de isteyebilir.Tedavi sırasında memenizde bir değişiklik saptarsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.
Hormon yerine koyma tedavisi kullanan kadınların tromboembolik olay, meme ve rahim kanseri,kardiyovaskü-ler ya da beyin damarları ile ilgili (serebrovasküler) olay riski yüksektir. Rahimi alınmayan kadınlarda siklusu-nuzun en az 12 günü için pro-jestatif tedavi eklenecektir Tedavi sırasında ortaya çıkan tüm hastalıkları doktorunuza bildiriniz.

ESTREVA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer;
 • Arteriyel ya da venöz tromboembolik ilerleyen hastalığınız veya hastalık hikayeniz,(toplardamar iltihabı (flebit), pulmoner emboli,anjina pektoris, kalp krizi, beyin damarları ile ilgili olay) varsa,
 • Meme, rahim ya da östrojene bağlı diğer kanser hikayeleriniz varsa,
 • Endometrial hiperplazi (rahimin iç tabakasının aşırı gelişimi) varsa,
 • Teşhis edilemeyen vajinal kanamanız varsa,
 • Ciddi karaciğer rahatsızlığınız varsa,
 • Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Karın ağrısı ve kas krampla-rına neden olan kalıtsal bir hastalığınız (porfiri) varsa,
ESTREVA'yı kullanmayınız.

ESTREVA’ yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Eğer;
 • Arteriyel hipertansiyonunuz varsa,
 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa,
 • Endometriozis (Rahimin iç tabakasının rahim dışında bulunması) rahatsızlığınız varsa,
 • Rahim fibromunuz varsa,
 • Karaciğer veya safra ile ilgili sorunlarınız varsa,
 • Sara hastalığınız varsa,
 • Migren ya da şiddetli baş ağrınız varsa,
 • Böbrek veya kalp yetmezliği rahatsızlığınız varsa,
 • Astım hastalığınız varsa,
 • Lupus ( özellikle deriyi tutan hastalık) hastalığınız varsa,
 • Otospongioz hastalığınız varsa ( duyma kaybı ile seyreden kulak hastalığı),

ESTREVA’yı dikkatli kullanınız.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Hamilelik =İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik
ESTREVA’ nın hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. ESTREVA ‘ yı kullandığınız sırada hamile kaldığınızı fark ederseniz, tedaviyi kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz. Yanlışlıkla hamilelik esnasında ESTREVA’ nın alınması hamileliğin sonlandırılması için yeterli değildir. Herhangi bir ilaç almadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ESTREVA’ nın emzirme sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı
ESTREVA’ nın araç ve makine kullanımı üzerine etkisi yoktur. ESTREVA ‘ nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler; ESTREVA propilenglikol içerir. İçeriğinde bulunan propilenglikol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından propilenglikol’a karşı duyarlılığınız olduğu söylenmişse, ESTREVA’ yı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile ESTREVA’ nın birlikte kullanılması
Özellikle antikonvülzan, anti tüberküloz ve AİDS tedavisi için kullanılan aşağıdaki ilaçlar olmak üzere yakın zamanda aldığınız ya da almakta olduğunuz ilaçları doktorunuza ya da eczacınıza söyleyiniz: karbamazepin, fenobarbital, fenitoin, rifabutin, rifampisin, ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz ya da reçetesiz kullanılan Saint Jean bitkisi (Hypericum perforatum) içeren preparatlar.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi verininiz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, ESTREVA’ nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


Aşağıdakilerden biri olursa
ESTREVA’ yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya siz en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyon (solunum güçlüğü, göğüs sıkışması, ürtiker tipinde yaygın döküntü, kaşıntı),
 • Sarılık (göz ve derinin sararması),
 •  Arter basıncında belirgin artış,
 •  Bacaklarda alışılmadık ağrı, kol ve bacaklarda güçsüzlük,
 •  Göğüs ağrısı, nabız düzensizliği, ani nefes darlığı,
 •  Bilinç kaybı, zihin karışıklığı, alışılmadık şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, görme sorunları, konuşmada yavaşlama ya da konuşma güçlüğü,
 • Hamilelik,
 • Memelerde büyüme.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ESTREVA’ ya karşı ciddi alerjik reaksiyonlarınız var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.


Aşağıdakilerden herhangi birini fark edersiniz, doktorunuza  bildiriniz

 • Memelerde gerginlik,
 • Kanamalar,
 • Karında şişlik ve gerginlik,
 • Bulantı,
 • Baş ağrısı,
 • Ağrılı adet kanaması,
 • Vajinal akıntı

Nadir gözlenenler

 •  Kusma,
 • Karaciğer işlevlerinde bozukluk,
 • İkter (sarılık),
 • Safra kesesi bozukluğu,
 • Cinsel istek bozukluğu,
 • Deride bozukluklar,
 • Kontak lens kullanımında gözde tahriş,
 • Propilenglikol nedeniyle kontakt egzema

Bunlar ESTREVA nın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
ESTREVA doz pompalı flakonda sunulmuştur.
Her baskıda bir doz 0.5 gram jel dışarı verilir. Ortalama günlük doz üç baskı halinde uygulanan 1.5 gramdır.
Tedavi ayda 24-28 gün kullanılabilir ve ardından 2-7 gün tedaviye ara verilir.
Tedavi aynı zamanda sürekli olarak da kullanılabilir (tedaviye ara vermeksizin).
Doktorunuz ESTREVA’yı sizin durumunuza uygun olan şema ile yazacaktır. Tedaviye yanıtınıza uygun olarak tedavinin dozunu ve süresini değiştirebilir.
Tedaviye ara verdiğiniz periyotta adet kanamanız olabilir. Bu kanamalar normal olup aşırı değildir. Aşırı ya da düzensiz kanamanız olursa, doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu
Başlığı çıkarınız.
Flakonu bir elinizle alıp jeli başlığa toplamak, doz pompasını desteklemek ve dozu elde etmek için diğer elinizi başlığın altına yerleştiriniz. Aygıta flakonu yerleştirene kadar birkaç kez baskı yapmanız gerekebilir: ilk doz tam olmayabilir, bunun atılması önerilir.
Her baskı arasında başlığı başlangıçtaki durumuna getirerek bırakınız.
Jel sağlam, kuru ve düzgün deri üzerine uygulanacaktır (karın, uyluk, kol, omuz). Uygulama yüzeyi elin iki katına eşdeğer olmalıdır.
Jel memelere ya da mukoz dokuya uygulanmamalıdır.
Jelin gözle temasından kaçınılmalıdır. Masaj gereksizdir fakat uygulama sonrasında giysi giyilmeden önce 2 dakika kuruması için beklenmesi önerilir. Jel leke bırakmaz. Jelin uygulanması sonrasında ellerin yıkanması önerilir.

Kullanma sıklığı
Jel tercihen banyo sonrasında sabah ya da akşam günde bir kez uygulanacaktır.

Tedavi süresi
Doktorunuzun reçetesine göre kullanınız. Bununla birlikte reçetedeki tedavi süresi değiştirilebilir. 50 gramlık flakon bir aylık tedavi sağlar. Eğer ESTREVA ’ nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ESTRAVA'yı kullanmayı unutursanız;

Önceki gün jeli uygulamayı unuttuysanız, olabildiğince çabuk olarak tedavi şemasına devam ediniz.
Tedaviyi düzenli kullanmadığınızda düzensiz kanamanız olabilir.
Kuşku duyduğunuzda doktorunuza danışınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.


ESTRAVA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Tedaviyi keserseniz menopoza bağlı östrojen eksikliği belirtileri yeniden ortaya   çıkabilir.
Bu ilacın kullanımına ilişkin başka sorularınız varsa, doktorunuz ya da eczacınızdan bilgi isteyiniz.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

Farmakoterapotik grubu
Östrojenler (Seks hormonları ve genitoüriner sistemler)

Terapötik endikasyonlar
Bu ilaç menapoz döneminde görülen östrojen yetmezliğinin yol açtığı sorunların tedavisinde kullanılır. Hormon yerine koyma tedavisidir (HRT). 65 yaş üzerindeki kadınlarda tedavi hakkında kısıtlı deneyim vardır.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

ESTREVA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ESTREVA’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.
Gerektiğinde,görünen bozulma belirtileri için uyarınız.
Görünen bozulma belirtileri fark ettiğinizde ESTREVA’ yı kullanmayınız. ESTREVA’ yı eczacınıza geri götürünüz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ESTREVA’yı kullanmayınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Özel bir gereklilik yoktur.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

ESTREVA JEL TRANSDERMAL % 0.1 (50 g)

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Östrojenlerin metabolizması, antikonvülsanlar (örn. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve anti-enfektifler (örn. rifampisin, rifabütin, nevirapin, efavirenz) gibi ilaç metabolize eden enzimleri, özellikle sitokrom P450 enzimlerini indüklediği bilinen maddelerin eşzamanlı kullanımı ile arttırılabilir.
Bunun aksine, kuvvetli inhibitörler olarak bilinmelerine karşın ritonavir ve nelfinavir, steroid hormonlarla eşzamanlı kullanıldıklarında indükleyici özellikler göstermektedir.
St  John’s wort (Hypericum Perforatum) içeren bitkisel preparatlar östrojen  metabolizmasını indükleyebilir.
Transdermal uygulamada, karaciğerde ilk geçiş etkisinden kaçınılmaktadır, bu nedenle transdermal olarak uygulanan östrojenler enzim indükleyicileri ile oral hormonlara kıyasla daha az etkilenebilir.
Klinik olarak, yüksek bir östrojen ve progestojen metabolizması, düşük bir etkiye ve rahim kanama profilinde değişikliklere neden olabilir.
Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımı belirtileri genellikle göğüste hassasiyet, abdomen/ pelviste şişlik, anksiyete ve sinirliliktir (bkz. pozoloji ve uygulama yöntemi).

Etkin Maddeler

50g’lık jel; 0.05 g estradiole eşdeğer 0.052 g estradiol hemihidrat içerir.

Farmakodinamik Özellikler

ÖSTROJENLER (Genitoüriner sistem ve cinsiyet hormonları) Transdermal yolla doğal östrojen.

Etkin madde, sentetik 17-estradiol kimyasal ve biyolojik olarak endojen insan estradiolü ile aynıdır. Menopoz dönemindeki kadınlarda, östrojen üretimindeki azalmanın yerine geçmekte ve menopoz semptomlarını hafifletmektedir

 

Klinik Deney Bilgileri

ESTREVA  % 0,1 jelin uygulanması, tedavinin ilk haftalarında, ateş basmalarında hızla azalma göstermiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik bir çalışmada, 400 cm2’lik bir abdominal cilt yüzey alanı üzerine 1,5 g’lik tek bir ESTREVA % 0,1 jel dozunun uygulanmasının ardından, estradiolemide tek bir uygulamadan sonra 40 pg/ml’lik bir ortalama pike erişen progresif bir artış gerçekleşmektedir. Aynı bölgeye aynı dozun tekrarlanan uygulaması ile kararlı duruma 4 gün içinde erişilmektedir. Son uygulamadan 24 saat sonraki ortalama düzeyler 40 pg/ml ve 22. gündeki ortalama pik 70 pg/ml’dir.
3 g’lik  ESTREVA  % 0,1 jelin tekrarlanan uygulaması, 1,5 g jel ile gözlenen eğrinin altında kalan alanın iki katına çıkmasına neden olmaktadır.

Perkütan estradiolün biyoyararlanımı, uygulama alanına bağlıdır ve hastadan hastaya değişiklik göstermektedir; dolayısıyla klinik semptomatolojinin bir fonksiyonu olarak dozajı her bireysel vakaya uyarlamak gerekmektedir.

Farmasötik Form

Transdermal Jel

Gebelik Ve Laktasyon

Gebelik

ESTREVA   % 0.1 jelin gebelik esnasında kullanılması endike değildir. ESTREVA   % 0.1 jel tedavisi sırasında gebelik gerçekleşirse, tedavi hemen durdurulmalıdır.

Fetüsün yanlışlıkla östrojenlere maruz kalmasıyla ilgili bugüne kadar yapılan birçok epidemiyolojik çalışmanın sonuçları, hiçbir teratojenik veya fetotoksik etkiye işaret etmemektedir.


Laktasyon
ESTREVA   % 0.1 jelin emzirme esnasında kullanılması endike değildir.

Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

24.07.2002

İstenmeyen Etkiler

Faz III klinik deneyleri sırasında, her biri için %10'un altına sıklık ile aşağıdaki advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir. Bu advers ilaç reaksiyonları, östrojen değiştirme tedavisi sırasında rapor edilenlerdir. 

Sistem organ sınıfı

Yaygın advers ilaç reaksiyonları

> 1/100 ; < 1/10

Yaygın olmayan ilaç reaksiyonları

>1/1000 ; < 1/100

Üreme sistemi ve meme bozuklukları

Metroraji

Rahimde kanama

Göğüs ağrısı

İyi huylu göğüs neoplazması

Vajinal akıntı

Gastrointestinal bozukluklar

Mide bulantısı

Abdominal şişlik

 

Kusma

Sinir sistemi bozuklukları

Baş ağrısı

 

Kas ve iskelet ile bağdokusu bozuklukları

 

Ağırlık hissi

 

Kas ve iskelet sistemi ağrısı

Psikiyatrik bozukluklar

-

-

Vasküler bozukluklar

 

Tromboflebit

Solunum, göğüs ile ilgili bozukluklar ve mediastinal bozukluklar

-

Pulmoner emboli

İncelemeler

 

Ağırlık artışı

Genel bozukluklar ve uygulama alanı koşulları

-

Periferal ödem

Halsizlik

Cilt ve deri altı doku bozuklukları

 

-

 

Kaşıntı

Meme  kanseri

Çok sayıda epidemiyolojik çalışma ve randomize plasebo kontrollü klinik çalışmalar da, Kadın Sağlığı İnisiyatifinden (WHI) elde edilen kanıtlara göre, mevcut veya yeni HRT kullanıcılarında HRT kullanım süresi arttıkça genel meme kanseri riski artmaktadır.

 

Yalnızca östrojen HRT için, 51 epidemiyolojik çalışmadan (bu çalışmada HRT kullanımının % 80’den fazlası yalnızca östrojen HRT’dir) ve epidemiyolojik Milyon Kadın Çalışmasından (MWS) elde edilen orijinal verilerin yeniden analizi yoluyla bağıl risk (RR) tahminleri sırasıyla 1,35 (% 95 CI: 1,21 – 1,49) ve 1,30’dur (% 95 CI: 1,21 – 1,40).

 

Östrojen - progestojen kombine HRT için, birçok epidemiyolojik çalışmada yalnızca östrojene kıyasla daha yüksek genel bir göğüs kanseri riski rapor edilmiştir.

 

MWS, hiç kullanmayanlara kıyasla, çeşitli östrojen-progestojen kombine HRT türlerinin kullanılmasının, yalnızca östrojen kullanımından (RR = 1,30, % 95 CI: 1,21 1,40) veya tibolon kullanımından (RR=1,45, % 95 CI: 1,25 – 1,68) daha yüksek bir göğüs kanseri riskiyle (RR  =  2,00, % 95 CI: 1,88 2,12) ilişkilendirildiğini rapor etmiştir.

 

WHI deneyinde, plaseboya kıyasla tüm kullanıcılarda 5-6 yıllık östrojen progestojen kombine HRT (CEE + MPA) kullanımından sonra 1,24’lük bir risk tahmini (%  95 CI: 1,01 – 1,54) rapor edilmiştir.

MWS ve WHI deneylerinden hesaplanan mutlak riskler aşağıda gösterilmektedir:

 

MWS, gelişmiş ülkelerde bilinen ortalama göğüs kanseri görülme oranına dayanarak aşağıdakileri tahminlerde bulunmuştur:

 • HRT kullanmayan kadınlarda, her 1000 kadından yaklaşık 32’sinde 50 ile 64 yaşları arasında göğüs kanseri tanısı konması beklenmektedir.
 • 1000 mevcut veya yeni HRT kullanıcısında, karşılık gelen dönem boyunca ilave vaka sayısı şöyle olacaktır:

Yalnızca östrojen değiştirme tedavisi kullanıcıları için,

 • 5 yıllık kullanım için 0 ile 3 arasında (en iyi tahmin = 1,5)
 • 10 yıllık kullanım için 3 ile 7 arasında (en iyi tahmin = 5).

Östrojen- progesteron kombine HRT kullanıcıları için,

 • 5 yıllık kullanım için 5 ile 7 arasında (en iyi tahmin = 6)
 • Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

  Her bir 50g’lık jel; 0.05 g estradiole eşdeğer 0.052 g estradiol hemihidrat içerir.
  Yardımcı maddelerin listesi'ne bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

 Estradiolle hayvan çalışmaları beklenen östrojenik etkileri göstermiştir.  Reçete eden kişiyle ilgili ilave hiçbir klinik öncesi veri bulunmamaktadır.

Kontrendikasyonlar
 • Bilinen, geçmiş veya şüpheli meme kanseri
 • Bilinen veya şüpheli östrojene bağlı  bening tümörleri ( endometrial kanser)
 • Teşhis edilemeyen genital kanamalar,
 • Tedavi edilmemiş endometrial  hiperplazi,
 • Geçmişte idyopatik veya mevcut venöz tromboembolizm ( derin ven trombozisi, pulmoner emboli)
 • Aktif veya yakın geçmişteki arteriyal trombo–embolik hastalık ( örn:  anjina, miyokardiyal infarktüs)
 • Akut karaciğer hastalığı veya geçmişteki karaciğer fonksiyon testlerinin bozulmasıyla karaciğer hastalıkları.
 • Etken madde veya bileşemindeki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılık,
 • Porfirya
Kullanım Yolu

Cilt üzerine uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

Şubat 2009

Müstahzar Adı

ESTREVA JEL TRANSDERMAL % 0.1 (50 g)

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Menopoz sonrası semptomların tedavisi için, HRT sadece yaşam kalitesini kötü olarak etkileyen semptomlara karşı başlatılmalıdır. Tüm durumlarda, en azından yılda bir kez  riskler ve yararlar dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve yalnızca risklere göre yararlar ağır bastığında HRT’ye devam edilmelidir.


Tıbbi muayene/ takip

HRT’yi başlatmadan veya yeniden tesis etmeden önce, tam bir kişisel ve ailesel tıbbi geçmişi alınmalıdır. Fiziksel muayene ( pelvis ve göğüs dahil) nin yanısıra, kontrendikasyon ve uyarıları açısından da incelenmelidir.
Tedavi süresince, her kadına özgü  uyarlanmış sıklıkta ve yapıda periyodik kontroller önerilmektedir.
Kadınların göğüslerindeki herhangi bir değişiklikliği doktoruna veya hemşireye bildirmesi tavsiye edilmektedir.(bkz. aşağıda “Göğüs kanseri”). Mamografi de dahil olmak üzere incelemeler, kişinin klinik ihtiyaçlarına göre değiştirilmiş, güncel olarak  kabul edilmiş tarama uygulamalarına göre gerçekleştirilmelidir.

Gözetim gerektiren koşullar

Eğer aşağıdaki koşulların herhangi birisi mevcutsa, daha önceden görülmüşse ve/ veya hamilelik süresince ya da hormon tedavisi sırasında şiddetlenmişse hasta yakından takip edilmelidir.
Bu koşulların estreva jel ile tedavi sürecinde yeniden görülebileceği veya artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle:

 • Leyomiyom (rahim fibroidleri) veya endometriyoz
 • Tromboembolik bozukluk geçmişi veya risk faktörleri (aşağı bakınız)
 • Östrojene bağlı tümör risk faktörleri, örn. göğüs kanseri için 1. derece kalıtım
 • Hipertansiyon
 • Karaciğer bozuklukları (örn. karaciğer adenomu)
 • Vasküler yayılma içeren veya içermeyen şeker hastalığı
 • Kolelityaz ( safra kesesinde taş bulunması)
 • Migren veya (şiddetli) baş ağrısı
 • Sistemik lupus eritematoz
 • Endometriyal hiperplazi geçmişi (aşağıya bakınız)
 • Epilepsi
 • Astım
 • Otoskleroz

Tedavinin derhal kesilmesinin nedenleri

Tedavi, bir kontraendikasyon bulunduğunda ve aşağıdaki durumlarda durdurulmalıdır:

 • Sarılık veya karaciğer fonksiyonunda bozulma
 • Kan basıncında önemli oranda yükselme
 • Migren tipi baş ağrısı  yeni başlangıcı
 • Gebelik

Endometriyal hiperplazi 

 • Östrojenler uzun süreler boyunca tek başlarına uygulandıklarında endometriyal hiperplazi ve karsinom riski artmaktadır (bkz. bölüm 4.8). Histerektomi geçirmemiş kadınlarda döngü başına en az 12 gün boyunca bir progesteron ilavesi bu riski önemli oranda azaltmaktadır.
 • Tedavinin ilk aylarında ani kanama ve hafif vajinal kanama görülebilir. Ani kanama veya hafif vajinal kanama tedavinin başlamasından bir süre sonra ortaya çıkarsa veya tedavi bırakıldıktan sonra devam ederse, nedeni incelenmelidir; endometriyal malignite riskini ortadan kaldırmak amacıyla endometriyal biyopsi yapılmasını gerektirebilir.
 • Tek başına östrojen uyarımı, endometriyozun kalıntı odaklarında premalign veya malign transformasyona neden olabilir.  Dolayısıyla, kalıntı endometriyoza sahip olduğu biliniyorsa, endometriyoz nedeniyle histerektomi geçirmiş kadınlarda östrojen replasman tedavisine progestojenlerin ilavesi düşünülmelidir.
Meme  kanseri
Randomize plasebo kontrollü klinik çalışmalar, Kadın Sağlığı İnisiyatifi çalışması (WHI) ve Milyon Kadın Çalışması (MWS) dahil olmak üzere epidemiyolojik çalışmalar, uzun yıllar HRT için östrojen, östrojen-progesteron  kombinasyonları veya tibolon alan kadınlarda meme kanseri riskinin arttığı rapor edlmiştir. (bkz. bölüm 4.8).  Tüm HRT’ler için, birkaç yıllık kullanımla aşırı yüksek bir risk belirgin hale gelmekte, alım süresi ile artmakta ancak tedaviyi kestikten sonraki birkaç (en çok beş) yıl içinde başlangıç düzeyine geri dönmektedir.

Milyon Kadın Çalışmasında konjuge at östrojenleriyle (CEE) veya estradiol (E2)’e progesteronun cinsine  ve devamlı veya seri olarak kullanılması fark etmeksizin progesteron eklenmesi rölatif meme kanseri riskini artırmıştır.  

Farklı uygulama yolları arasında riskte bir farklılık olduğuna dair hiçbir kanıt    bulunmamaktadır.

WHI çalışmasında, sürekli kullanılan konjuge at östrojeni ve medroksiprogesteron asetat (CEE + MPA) içeren kombine preparatları kullanan meme kanserli olgularda, tespit edilen lezyonlar plasebo kullanan olgularda tespit edilen lezyonlardan biraz daha fazla büyüklüğe sahip oldukları ve lokal lenf nodu metastazlarının daha sık olduğu gözlemlenmiştir.

Özellikle kombine östrojen-progesteron içeren hormon replasma  tedavisi, mamografik görüntülerin dansitesini arttırmaktadır. Bu durum ise meme kanserinin radyolojik tanı konmasını ters yönde etkileyebilmektedir.  

 

Venöz tromboembolizm

HRT, daha yüksek bir bağıl venöz tromboembolizm (VTE), yani derin damar  trombozu veya pulmoner emboli geliştirme riskiyle ilişkilendirilmektedir.

Bir randomize kontrollü deneyde ve epidemiyolojik çalışmalarda, kullanıcı olmayanlara kıyasla kullanıcılar için iki ile üç katı daha yüksek bir risk bulunmuştur. Kullanıcı olmayanlarda 5 yıllık bir dönemde ortaya çıkacak VTE vakası sayısının, 50-59 yaşları arasındaki her 1000 kadının yaklaşık 3’ü ve 60-69 yaşları arasındaki her 1000 kadının 8’i kadar olarak tahmin edilmektedir. 5 yıl boyunca HRT kullanan sağlıklı kadınlarda 5 yıllık bir dönemde ilave VTE vakalarının sayısının, 50-59 yaşları arasındaki her 1000 kadının 2 ile 6’sı arasında (en iyi tahmin = 4) ve 60-69 yaşları arasındaki her 1000 kadının 5 ile 15’i arasında (en iyi tahmin = 9) olacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir olayın ortaya çıkması ihtimali diğer yıllara kıyasla HRT’nin ilk yılında daha yüksektir.

 • VTE için genel olarak kabul edilen risk faktörleri kişisel veya ailesinin geçmişi, şiddetli obezite (BMI > 30 kg/m2) ve sistemik lupus eritematozu (SLE) içermektedir. VTE’de varisli damarların olası rolü hakkında görüş birliği bulunmamaktadır.
 • VTE veya bilinen trombofilik durum geçmişi olan hastalar yüksek bir VTE riskine sahiptir. HRT bu riski arttırabilir. Kişisel veya kuvvetli ailesel tromboemboli veya tekrarlayan spontan düşük hikayesi, trombofilik yatkınlık riskini ortadan kaldırmak amacıyla incelenmelidir.   Trombofilik faktörlerin kapsamlı değerlendirmesi yapılana veya antikoagülan tedavi başlatılana kadar, bu hastalarda HRT kullanımı kontrendike olarak görülmelidir. Önceden antikoagülan tedavi alan kadınlarda HRT kullanımının yarar-riskinin dikkatli gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 • VTE riski uzun süreli hareketsizlik, büyük travma veya önemli bir ameliyat ile kısa süreli olarak artabilir. Tüm ameliyat sonrası hastalarda olduğu gibi, ameliyatın ardından VTE’yi önlemek üzere profilaktik ölçümlere dikkat gösterilmelidir.  Özellikle abdominal veya alt uzuvlara yönelik ortopedik ameliyat olmak üzere elektif ameliyatın ardından uzun süreli hareketsizliğe maruz kalındığında, mümkünse HRT’nin geçici olarak 4 ile 6 hafta önce durdurulması gözden geçirilmelidir.  Kadın tamamen mobilize hale gelmeden tedavi yeniden başlatılmamalıdır.

 

·         VTE tedaviyi başlattıktan sonra ortaya çıkarsa ilaç bırakılmalıdır. Hastalara, olası bir tromboembolik semptom fark ettiklerinde (örn. bacakta ağrılı şişkinlik, göğüste ani ağrı, dispne) derhal doktorlarına haber vermeleri söylenmelidir.

 

Koroner arter hastalığı (CAD)

Sürekli kombine konjuge östrojenler ve medroksiprogesteron asetat (MPA) ile randomize kontrollü kardiyovasküler yarar deneylerinden hiçbir kanıt elde edilmemiştir. İki büyük klinik çalışmada (WHI ve HERS, yani Kalp ve Östrojen  /Progesteron Değiştirme Çalışması) kullanımın ilk yılında muhtemel bir yüksek kardiyovasküler morbidite riski görülmüş ve genel bir yarar görülmemiştir. Diğer HRT ürünleri için, kardiyovasküler morbidite veya mortaliteye etkileri inceleyen randomize kontrollü deneylerden yalnızca sınırlı veriler elde edilmiştir. Bu nedenle, bu bulguların aynı zamanda diğer HRT ürünleri için de genişletilip genişletilemeyeceği belirsizdir.


İnme

Bir büyük randomize klinik deneyinde (WHI deneyi) ikincil bir sonuç olarak, sürekli kombine konjuge östrojen ve MPA ile tedavi sırasında sağlıklı kadınlarda iskemik inme riskinde bir artış bulunmuştur.  HRT kullanmayan kadınlarda 5 yıllık bir dönemde ortaya çıkacak inme vakası sayısı, 50-59 yaşları arasındaki her 1000 kadından yaklaşık 3’ü ve 60-69 yaşları arasındaki her 1000 kadından 11’i olarak tahmin edilmektedir. Konjuge östrojen kullanan kadınlarda 5 yıllık bir dönemde gerçekleşecek inme vakası sayısının, 50-59 yaşları arasındaki her 1000 kadının 0 ile 3’ü arasında (en iyi tahmin = 1) ve 60-69 yaşları arasındaki her 1000 kadının 1 ile 9’u arasında (en iyi tahmin = 4) olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek riskin aynı zamanda diğer HRT ürünlerini kapsayıp kapsamadığı bilinmemektedir.

 

Over  kanseri

Histerektomi geçirmiş kadınlarda tek başına östrojen HRT ürünlerinin uzun süreli kullanımı (en az 5-10 yıl) bazı epidemiyolojik çalışmalarda artmış over  kanseri riskiyle ilişkilendirilmiştir.  Kombine HRT'nin uzun süreli kullanımının tek başına östrojen ürünlerinden farklı bir risk gösterip göstermeyeceği belli değildir.


Diğer
koşullar

Östrojenler sıvı retansiyonuna neden olabilir, bu nedenle kardiyak veya böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalar dikkatle izlenmelidir. ESTREVA  % 0.1 jelde dolaşımdaki etkin bileşenler düzeyinin artması beklendiğinden, terminal böbrek yetmezliği olan hastalar yakından takip edilmelidir.

Önceden var olan hipertrigliseridemi hastalığı olan kadınlar, bu koşulda östrojen tedavisi ile pankreatite neden olan plazma trigliseridlerinde büyük oranda artış (birkaç) vakaları rapor edildiğinden, östrojen değiştirme veya hormon değiştirme tedavisi sırasında yakından takip edilmelidir.

Östrojenler, tiroide bağlanan globülini (TBG) arttırmakta, bu da proteine bağlı iyot (PBI) ile ölçüldüğü üzere dolaşımdaki toplam tiroid hormonunda, T4 düzeylerinde (kolon veya radyoimmünolojik miktar tayini ile) veya T3 düzeyinde (radyoimmünolojik miktar tayini ile) artışa neden olmaktadır. T3 reçine alımı, artan TBG’yi yansıtacak şekilde azalmaktadır.  Serbest T4 ve serbest T3 konsantrasyonları değişmemektedir.  Bağlanan diğer proteinler serumda artabilir, örn. kortikoide bağlanan globülin (CBG) ve cinsiyet hormonuna bağlanan globülin (SHBG) sırasıyla dolaşımda yüksek miktarda kortikosteroid ve cinsiyet steroidlerine neden olabilir. Serbest veya biyolojik etkin hormon konsantrasyonları değişmemektedir. Diğer plazma proteinleri artabilir (anjiyotensinojen /renin substratı, alfa I-antitripsin, seruloplazmin).

Kognitif fonksiyonların iyileşmesi için hiçbir kesin kanıt bulunmamaktadır.  WHI’nin 65 yaşından sonra sürekli kombine CEE ve MPA kullanmaya başlayan kadınlarda artan olası bunama riski deneyinden bazı kanıtlar elde edilmiştir. Bulguların daha genç menopoz sonrası kadınlara veya diğer HRT ürünlerine uygulanıp uygulanamadığı bilinmemektedir.


Yardımcı maddelerin bilinen etkileri

Propilen glikolün varlığı ciltte tahrişe neden olabilir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Estreva % 0.1  transdermal jel, doz pompalı tüp-şişeler içinde bulunmaktadır.

Yeni bir şişeye başlarken pompayı kullanıma hazırlamak gerekebilir. İlk doz tam olamayacağı için kullanılmamalıdır.

Her bir basım doz 0.5 mg estradiole karşılık gelen 0.5 g jel serbest bırakır.

Günlük doz, ardışık 3 basıma karşılık gelen 1.5 gramın uygulanması şeklindedir; tedaviye 24 – 28  gün devam edilir.

Doz özel ihtiyaçlara, rezidüel östrojen üretimine  veya  kişisel farmakokinetik özelliklere göre ayarlanabilir.

Bireysel doz günde 0.5 g – 3g aralığında jel olabilir.

Postmenopozal semptomların tedavisinde, başlangıç ve devamında en kısa sürede en düşük etkili doz kullanılmalıdır. (Bakınız 4.4 )

Histerektomi yapılmamış kadınlarda östrojen tarafından uyarılan endometrial hiperplazi’ den korunmak için, progestojen en az 12 – 14 gün estradiol jel ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Daha önceden endometriozis teşhisi konulmadıkça, histerektomili kadınlarda progesteron ilavesi önerilmez.


İki terapötik rejim kullanılabilir:

1)  24 – 28 günlük siklus, 2 – 7 günlük tedavinin uygulanmadığı periyodu takip eder.

Histerektomi yapılmamış kadınlarda estradiol tedavisinin en azından son 12 gününde progesteron uygulanır. Bu dönemde ilacın kesilmesine bağlı kanama görülebilir.

2)  Devamlı: tedaviye ara verilmez. Histerektomi yapılmamış kadınlarda estradiol tedavisiniden az, son 12 günü progestojen uygulanmalıdır. Progesteron kesildiğinde kanama görülebilir. Devam eden bu  non – siklus tedavisi östrojen eksikliğindeki semptomların tedavisinde aralıksız devam eder.


Uygulama yüzeyi el yüzeyinin 2 katı olmalıdır.

Hasta, göğüsler dışında karın, kol, omuz, uyluk üzerine, akşam ya da sabah, tercihen yıkadıktan sonra temiz deri üzerine jeli tatbik eder. Jel, göğüslere veya  mukozaya uygulanmamalıdır. Göze temas etmemelidir. Masaj önerilmemekle beraber, giysilerin giyilmesinden önce iki dakika boyunca beklenmelidir. Jel giysilere bulaşmaz. Uygulama sonrası eller yıkanmalıdır.

Dozun atlanması ani kanama ve hafif vajinal kanamayı artırabilir.

Raf Ömrü

3 yıl

Ruhsat Numarası(Ları)

112/87

Ruhsat Sahibi

Adı: Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş.
Adresi:Kayışdağı Caddesi,Kar Plaza, No. 45 Kat: 7, 34752 İçerenköy / İstanbul
Tel : 0216 578 66 00
Faks : 0216 578 66 99
e-mail: bilgi@merckserono.net

Ruhsat Sahibi

MERCK İlaç Ecza ve Kimya Tic. A.Ş.

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

Saklama için özel tedbir yoktur.

Terapötik Endikasyonlar

Postmenopozal kadınlarda östrojen eksikliği semptomlarında hormon tedavisinde kullanılır.
65 yaş üstü kadınlardaki tedavi hakkında kısıtlı deneyim vardır.

Üretici Bilgileri

Laboratoire THERAMEX, 98000 MONACO

Yardımcı Maddeler

% 96’lık etanol, saf su, propilen glikol, dietilen glikol monoetil eter (transcutol), karbomer (carbopol 1382), trolamin, disodyum edetat.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Etanol  % 96’lık,

Saf su,

Propilen glikol,

Dietilen glikol monoetil eter (Transcutol),

Karbomer (Carbopol 1382),

Trolamin,

Disodyum edetat