Mol Ağırlık 415,57
Cas No 155206-00-1
Kapalı Formülü C25H37NO4
Fizilsel Özellikleri Renksiz katı toz
Açıklama
Terapotik Kategoriler Prostaglandin analoğu
Erime Noktası 62-64

Tanım

(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroksi-2-[(E,3S)-3-hidroksi-5-fenilpent-1-enil]siklopentil]-N-etihept-5-enamid

Etken Maddesi bimataprost Olan İlaçlar