Mol Ağırlık 369,29
Cas No 78213-16-8
Kapalı Formülü C18H22Cl2N2O2
Fizilsel Özellikleri Beyaz-parlak bej,kristal toz
Açıklama
Terapotik Kategoriler Siklooksijenaz inhibitörü,analjezik,antiinflamatuar.
Erime Noktası 145-148

Tanım

2-[2-(2,6-dikloroanilino)fenil]asetik asid; N-etiletanamin

Karaciğer Yetmezliğinde

Gastrointestinal kanama riski artar ve sıvı mansiyonuna neden olabilir.

Böbrek Yetmezliğinde

Sodyum ve su retansiyonu böbrek işlevlerinin bozulması, böbrek yetersizliğine götürebilir. Topikal kullanımdan sonra da bozulma bildirilmiştir. Etki gösteren en düşük doz kullanılmalı ve böbrek işlevleri izlenmelidir. Orta ya da ağır bozuklukta mümkünse kullanılmamalıdır.

Etken Maddesi diklofenak dietilamonyum Olan İlaçlar