Mol Ağırlık 492,52
Cas No 76095-16-4
Kapalı Formülü C24H32N2O9
Fizilsel Özellikleri Renksiz-beyaz toz
Açıklama Enalapril
Terapotik Kategoriler Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü;Antihipertansif
Erime Noktası 143-144,5

Tanım

(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoksi-1-okso-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]pirrolidin-2-karboksilik asid

Böbrek Yetmezliğinde

Hiperpotasemi ve diğer yan etkiler daha sık görüldüğünden dikkatle kullanılmalı ve yanıt izlenmelidir. Başlangıç dozu günde bir kez 2,5 mg'dır.

Etken Maddesi enalapril maleat Olan İlaçlar