Mol Ağırlık 297,74
Cas No 58-93-5
Kapalı Formülü C7H8ClN3O4S2
Fizilsel Özellikleri Beyaz katı toz
Açıklama Hydrochlorothiazide
Terapotik Kategoriler Diüretk;Tiyazid grubu diüretik
Erime Noktası 273 

Tanım

6-kloro-1,1-diokso-3,4-dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazin-7-sülfonamid

Karaciğer Yetmezliğinde

Ağır karaciğer hastalığında kullanılmamalıdır; hipopotasemi komayı hızlandırabilir; önüne geçmek için potasyum tutucu diüretikler kullanılabilir; alkolik sirozda hipomagnezemi riski artar.

Böbrek Yetmezliğinde

Etkili değildir. Kullanılmamalıdır.

Formül Resmi

Etken Maddesi hidroklorotiyazid Olan İlaçlar