Mol Ağırlık 404,5
Cas No 50-03-3
Kapalı Formülü C23H32O6
Fizilsel Özellikleri Beyaz toz
Açıklama Hydrocortisone
Terapotik Kategoriler Glukokortikoid
Erime Noktası 223 

Tanım

 [2-(11,17-dihidroksi-10,13-dimetil-3-okso-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahidro-1H-siklopenta[a]fenantren-17-il)-2-oksoetil] asetat

Etken Maddesi hidrokortizon asetat Olan İlaçlar