Mol Ağırlık 440,37
Cas No 149-64-4
Kapalı Formülü C21H30BrNO4
Fizilsel Özellikleri Beyaz,beyazımsı kristal toz
Açıklama Scopolamine
Terapotik Kategoriler Parasempatolitik
Erime Noktası 142-144

Tanım

(1R,2R,4S,5S,7s,9r)-9-bütil-7[[(2S)-3-hidroksi-2-fenilpropanoil]oksi]-9-metil-3-oksa-9-azoniatrisiklo[3.3.1.02,4] nonan bromür

Formül Resmi

Etken Maddesi hiyosin n-butil-bromür Olan İlaçlar