Mol Ağırlık 206,28
Cas No 15687-27-1
Kapalı Formülü C13H18O2
Fizilsel Özellikleri Beyaz,kristal toz
Açıklama Ibuprofen
Terapotik Kategoriler Siklooksijenaz inhibitörü,analjezik,antiinflamatuar.
Erime Noktası 77-78

Tanım

2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoik asid

Karaciğer Yetmezliğinde

Gastrointestinal kanama riski artar ve sıvı mansiyonuna neden olabilir.

Böbrek Yetmezliğinde

Sodyum ve su retansiyonu böbrek işlevlerinin bozulması, böbrek yetersizliğine götürebilir. Topikal kullanımdan sonra da bozulma bildirilmiştir. Etki gösteren en düşük doz kullanılmalı ve böbrek işlevleri izlenmelidir. Orta ya da ağır bozuklukta mümkünse kullanılmamalıdır.

Formül Resmi

Etken Maddesi ibuprofen Olan İlaçlar