Mol Ağırlık 468,59
Cas No 155974-00-8
Kapalı Formülü C27H36N2O5
Fizilsel Özellikleri Beyaz,kristal toz
Açıklama
Terapotik Kategoriler Anjina pektoris tedavisinde endike
Erime Noktası 193-196

Tanım

3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoksi-7-bisiklo[4.2.0]okta-1,3,5-trienil]metil-metilamino]propil]-7,8-dimetoksi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepin-4-on

Etken Maddesi ivabradin Olan İlaçlar