Mol Ağırlık 170,21
Cas No 102767-28-2
Kapalı Formülü C8H14N2O2
Fizilsel Özellikleri Beyaz katı kristal toz
Açıklama Levetiracetam
Terapotik Kategoriler Antikonvülzan
Erime Noktası 118-119

Tanım

(2S)-2-(2-oksopirrolidin-1-il)butanamid

Karaciğer Yetmezliğinde

Ağır karaciğer bozukluğunda (eşzamanlı böbrek bozukluğuna bağlı) doz yanya indirilir.

Böbrek Yetmezliğinde

Hafif ve orta dereceli yetmezlikte kreatinin klirensi 50-80 ml/dak ise en çok günde 2 g, kreatinin klirensi 30-50 ml/dak ise en çok günde 1.5 g, kreatinin klirensi30 ml/dakikadan azsa en çok günde 1 g kullanılabilir.Ağır yetmezlikte, terminal evrede günde 0.5-1 g (tek doz) kullanılabilir.

Formül Resmi

Etken Maddesi levetirasetam Olan İlaçlar