Mol Ağırlık 608,17
Cas No 151767-02-1
Kapalı Formülü C35H35ClNNaO3S
Fizilsel Özellikleri Beyaz,amorf toz
Açıklama Montelukast
Terapotik Kategoriler Lökotrien Reseptör Antagonisti
Erime Noktası 113-116

Tanım

Sodyum;2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-klorokinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroksipropan-2-il)fenil]propil]sülfanilmetil]siklopropil]asetat

Etken Maddesi montelukast sodyum Olan İlaçlar