Mol Ağırlık 853,91
Cas No 33069-62-4
Kapalı Formülü C47H51NO14
Fizilsel Özellikleri Beyaz veya hemen hemen beyaz kristal toz
Açıklama Paclitaxel
Terapotik Kategoriler Taksan grubu sitotoksik
Erime Noktası 213 

Tanım

(2?,4?,5ß,7ß,10ß,13?)-4,10-bis(asetiloksi)-13-{[(2R,3S)- 3-(benzoilamino)-2-hidroksi-3-fenilpropanoil]oksi}- 1,7-dihidroksi-9-okso-5,20-epoksitaks-11-en-2-il benzoat

Kullanım Alanı

Tool in study of structure and function of microtubules.

Formül Resmi

Etken Maddesi paklitaksel Olan İlaçlar