Mol Ağırlık 151,16
Cas No 103-90-2
Kapalı Formülü C8H9NO2
Fizilsel Özellikleri Beyaz,kristal toz
Açıklama Acetaminophen
Terapotik Kategoriler Analjezik,antipiretik
Erime Noktası 168-172

Tanım

N-(4-hidroksifenil)asetamid

Kullanım Alanı

Manuf azo dyes, photographic chemicals.

Karaciğer Yetmezliğinde

Doza bağlı toksik etki-yüksek dozda kullanılmamalıdır

Böbrek Yetmezliğinde

IV infüzyon uygulanacağı zaman, kreatinin klirensi 30 ml/dakikanın altındaysa infüzyon doz araları 6 saatte bire uzatılmalıdır.

Formül Resmi

Etken Maddesi parasetamol Olan İlaçlar