Mol Ağırlık 488,57
Cas No 73771-04-7
Kapalı Formülü C27H36O8
Fizilsel Özellikleri Beyaz veya hemen hemen beyaz toz
Açıklama Prednicarbate
Terapotik Kategoriler Glukokortikoid
Erime Noktası 110-112

Tanım

[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-etoksikarboniloksi-11-hidroksi-10,13-dimetil-3-okso-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahidro-6H-siklopenta[a]fenantren-17-il]-2-oksoetil] propanoat

Etken Maddesi prednikarbat Olan İlaçlar