Mol Ağırlık 449,43
Cas No 33564-30-6
Kapalı Formülü C16H16N3NaO7S2
Fizilsel Özellikleri Beyaz veya hemen hemen beyaz,higroskopik,kristal toz
Açıklama Cefoxitin
Terapotik Kategoriler Sefalosporin grubu antibiyotik
Erime Noktası 201-205

Tanım

Sodyum(6R,7S)-3-(karbamoiloksimetil)-7-metoksi-8-okso-7-[(2-tiyofen-2-ilasetil)amino]-5-tiya-1-azabisiklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboksilat

Etken Maddesi sefoksitin sodyum Olan İlaçlar