Mol Ağırlık 392,57
Cas No 128-13-2
Kapalı Formülü C24H40O4
Fizilsel Özellikleri Beyaz veya hemen hemen beyaz toz
Açıklama Ursodiol
Terapotik Kategoriler Safra asidi;safra taşı tedavisinde endike
Erime Noktası 203-204

Tanım

(4R)-4-[(3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihidroksi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahidro-1H-siklopenta[a]fenantren-17-il]pentanoik asid

Karaciğer Yetmezliğinde

Kronik karaciğer hastalığında kullanılmamalıdır (ancak primer biliyer sirozda kullanılır).

Formül Resmi

Etken Maddesi ursodeoksikolik asit Olan İlaçlar