Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck İlaç Ecza ve Kimya Tic.A.Ş
Marka EUTHYROX
Etken Madde Kodu SGKFB9-LEVOTIROKSIN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu H03AA01
ATC Açıklaması Levotiroksin sodyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09003
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,93 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,75 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E509E
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Yüksek doz kullanılmasından sonra metabolik hızdaki artışa bağlı olarak hipermetabolik semptomların tamamı ortaya çıkar. Bu durumda tedaviye ara verilmeli ve semptomlara bağlı olarak gerekli testler uygulanmalıdır. Taşikardi, ajitasyon, anksiyete, hiperkinezi gibi güçlü beta-sempatomimetik etkiye bağlı semptomlar beta-blokörlerle düzeltilebilir.

Endikasyonlar

Azalmış veya yok olmuş tiroid fonksiyonlarının tedavisinde yerine koyma amacıyla, tiroid stimüle edici hormonun artışını (basit non-endemik guatr veya kronik lenfositik tiroiditte görülen) baskılamak amacıyla, cerrahi ve radyoaktif iyot tedavisine tamamlayıcı olarak ve tiroid supresyon testlerinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Tiroid hormonları, vücutta bütün hücrelerin özellikle sinir sistemi hücrelerinin gelişimi için gerekli temel biyolojik olaylar üzerinde direkt olarak etkilidirler. Başlıca tiroid hormonları L-tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3)’dir.Euthyrox 150mg Tablet'in içerdiği sentetik levotiroksin tiroid tarafından salgılanan endojen hormonla aynı etkiye sahiptir. Levotiroksin periferik organlarda triiyodotironin (T3)'e dönüşür ve T3 reseptörleri üzerinde, endojen hormonun gösterdiği bütün spesifik etkileri gösterir. Vücut endojen ve eksojen levotiroksin'i ayırt etmez.

Farmakokinetik Özellikler

Oral olarak alınan levotiroksin’in büyük bir bölümü (% 80’ni) ince barsağın üst kısmından emilir. Tmax yaklaşık 5-6 saattir. Oral alımını takiben etkisi 3-5 gün sonra başlar. Levotroksin serum proteinlere % 99.97 gibi oldukça yüksek bir oranda bağlanır. Bu protein-hormon bağı güçlü değildir ve plazmadaki bağlı hormon, serbest hormon ile sürekli ve hızlı bir değişim içindedir. Yüksek protein bağı nedeni ile levotiroksin, hemodializ veya hemoperfüzyondan geçmez. Levotiroksin'in ortalama yarı ömrü 7 gündür. Bu süre hipertiroidizmde kısa (3-4 gün) ve hipotiroidizmde (yaklaşık 9-10 gün) uzundur. Dağılım hacmi 10-12 L kadardır. Tiroid hormonları temel olarak karaciğer, beyin, böbrek ve kaslarda metabolize olur. Metabolitleri idrar ve feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet 150 mcg levotiroksin sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Antidiyabetik ilaçlar
Levotroksin kan şekerini düşüren ilaçların etkisini azaltabilir.Bu nedenle tiroid hormon tedavisine başlandığında kan glikoz düzeyleri sıkça kontrol edilmeli ve gerekli görülürse antidiyabetik ilacın dozu düzenlenmelidir.

Kumarin türevleri
Levotiroksin, antikoagülan ilaçları plazma proteinlerinden ayırdığı için antikoagülan tedavinin etkisi artabilir. Dolayısıyla tiroid hormonları ile tedaviye başlandığında koagülasyon parametrelerini düzenli olarak kontrol etmek gereklidir. Gerekli olursa antikoagülan ilacın dozu ayarlanmalıdır.

Kolestramin, kolestipol
Kolestramin alımı levotiroksinsodyumun emilimini inhibe eder.Bu nedenle levotiroksin sodyum kolestramin uygulanmasından 4-5 saat önce alınmalı-dır.Aynı durum kolestipol için de geçerlidir.

Alüminyum ve demir içeren ilaçlar
Alüminyum içeren ilaçlar’ın (antiasit, sükralfat) levotiroksin’in etkisini potansiyel olarak azalttığı saptanmıştır. Bu nedenle levotiroksin içeren ilaçlar alüminyum içeren ilaçların uygulanmasından en az 2 saat önce verilmelidir. Aynı durum demir içeren ilaçlar için de geçerlidir.

Salisilatlar, furosemid, klofibrat
Salisilatlar, yüksek dozda furosemid (250 mg), klofibrat ve diğer maddeler levotiroksin sodyumu plazma proteinlerinden ayırabilir.

Amiodaron 

İyod içeriği nedeniyle amiodaron hipertiroidizmi, aynı zamanda hipotiroidizmi tetikleyebilir. Farkedilmeyen otonomi olasılığı ile görülen nodüler guatr vakalarında özel önlem önerilir.

Kontraendikasyonlar

Ötiroid fonksiyon kazanıldıktan sonraki hipertiroidizm tedavisine ek olarak kullanımı hariç, herhangi bir nedenden kaynaklanan hipertiroidizmde kullanılmamalıdır. Ayrıca hamilelikte, hipertiroidizm tedavisinde kullanılan antitiroid ilaçlara ilave olarak Euthyrox 25 mcg Tablet kullanımı kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Euthyrox Tabletler, her hastayı kendi gereksinimlerine göre tedavi edebilmek için, 25 mg’dan 200 μg’a  kadar değişen dozaj şekillerine göre hazırlanmışlardır. Böylelikle hastaların günde sadece bir tablet almak koşulu ile tedavileri kolaylaştırılmıştır. Verilen dozaj önerileri sadece temel standartlardır.

Her hastanın alacağı günlük doz laboratuar testleri ve klinik değerlendirmelere dayanarak  saptanır. Koroner kalp hastalığı olan yaşlı hastalarda ve uzun süreli hipotroidizmi olan hastalarda tiroid hormonlarıyla tedaviye başlarken özel önlem gerekir. Bu durumlarda tiroid hormonlarının sıkı takibi yapılarak, düşük bir başlangıç dozu uygulanır ve doz uzun aralıklarla, yavaş yavaş arttırılır.

Deneyimler düşük ağırlıklı ve büyük nodüler guatr’ı olan hastalarda düşük dozların yeterli olduğunu   göstermektedir.

 

 

Tavsiye edilen  Euthyrox  150 μg  (μg  Levotiroksin sodyum /gün)

Endikasyon

Tablet 

Önerilen miktar              

Alım

Ötiroid  guatr   tedavisi        

                                                           

½ -1

(75-200 μg)

günde 1 kez   

Ötiroid guatr   cerrahisinden sonra  nüksün önlenmesi

 

½ -1

(75-200 μg)

günde 1 kez

Erişkinlerde   hipotroidizmde yerine koyma tedavisi

·   başlangıç ( 2-4  hafta ara ile 25-50 μg'a arttırılabilir)

·   idame     

 

 

*

1

 

( 25-50 μg)

(100-200 μg)

 

günde 1 kez

Çocuklarda  hipotroidizmde yerine koyma tedavisi

·   Başlangıç

·   Idame

 

*

 

12.5- 50 μg    

100-150 μg/m2 vücut  yüzeyi                                                                                                                                                                                                         

 

günde 1 kez

 

günde 1 kez

Hipertiroidizm tedavisinde alınan ilaçlara ilave olarak kullanıldığında

 

                             *                                          

 

(50-100 μg)

 

günde 1 kez

Tiroid kanserinde supresyon tedavisi

 

1-2

(150-300 μg)

günde 1 kez

Supresyon testi

½ 

sonra

 1

(75 μg)

 

(150 μg)

günde 1 kez (14 gün için)

         

 

*Yetişkinlerde hipotiroidizm tedavisinin başlangıcında, hipertiroidizm tedavisinde alınan ilaçlara ilave olarak ve çocuklarda hipotiroidizm tedavisinde düşük dozdaki Eutyhrox Tabletlerle tedaviye  başlanması önerilir.

Kalbinde üfürüm olan çocuklarda tedaviye tam dozla başlanabilir. Erişkinlerde tedaviye düşük başlangıç dozuyla başlayarak, optimum miktarlara yavaşça arttırarak çıkılmalıdır.  

Euthyrox 150 μg Tablet'in günlük dozunun tümü tek doz olarak sabahları, kahvaltıdan en az yarım saat önce boş mideye tercihen az sıvıyla (örneğin, yarım bardak  suyla) alınmalıdır.

Çocuklarda ise günlük dozun tamamı günün ilk yemeğinden 30 dakika önce tek seferde alınmalıdır. Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla tabletler bir miktar suda eritilirek süspansiyon halinde çocuklara verilebilir.

Tedavi süresi, genellikle hipotiroidizmde, tiroid bezinin bir kısmının veya tümünün çıkarıldığı durumlarda ömür boyudur. Ötiroid guatr ve guatr tekrarının önlenmesinde (guatr nüks proflaksisi) aylar boyu veya yaşam boyu kullanılır. Hipertiroidizm tedavisine ilave olarak alındığında,  hipertiroidizm tedavisi sürdürüldükçe kullanılmaya devam edilmelidir.

Supresyon testi için, 14 gün boyunca ½ tablet, testten önceki bir diğer 14 gün 1 tablet alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Euthyrox 25 mcg Tablet
Euthyrox 50 mcg Tablet
Euthyrox 200 mcg Tablet

Saklama Koşulları

25 °C'nin altında oda sıcaklığında, ışıkdan korunarak saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Karton kutu içerisinde 50 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Tiroid hormonları ile tedaviye başlamadan önce aşağıdaki hastalıklar kontrol altına alınmalı veya tedavi edilmiş olmalıdır

  • Koroner yetersizlik, hipofiz yetersizliği, adrenal yetersizlik,tiroid otonomisi
  • Koroner zayıflık, kardiyak yetersizlik veya taşikardiyak aritmisi olan hastalarda ilaca bağlı çok hafif hiper tiroidizm olsa bile önlenmelidir. Bu nedenle böyle vakalarda tiroid hormon parametrelerinin sıkı kontrolü yapılmalıdır.
  • Sekonder hipotiroidizm vakalarında yerine koyma tedavisine başlamadan önce neden belirlenmeli ve gerekli olan durumlarda destekleyici adrenal yetersizlik tedavisine başlanmalıdır.
  • Tiroid otonomisinden şüphelenildiği durumlarda tedaviden önce TRH testi uygulanmalı veya supresyon sintigrafisi yapılmalıdır.
  • Hipotiroidizmi olan postmenapozal kadınlarda ve osteoporoz riskinin arttığı durumlarda, levotiroksinin fizyolojik sınırların üzerinde serum düzeyleri önlenmeli ve tiroid fonksiyonları yakından takip edilmelidir.

Hamilelik ve Emzirme döneminde kullanımı
Hamilelik kategorisi A
Tiroid hormonları ile tedaviye hamilelik ve emzirme dönemlerinde özellikle devam edilmelidir.Levotiroksin, hamilelik sırasında yaygın olarak kullanılmakta olup şimdiye kadar tiroid hormonlarının kullanımı ile ilgili olarak fetusa ait bir risk bildirilmemiştir. Yüksek doz levotiroksin tedavisi sırasında bile laktasyon sırasında anne sütüne geçen tiroid hormon miktarı bebekte hipertiroidizm oluşturmak veya TSH sekresyonunu inhibe etmek için yeterli değildir. Hamilelikte, hipertiroidizm tedavisinde kullanılan antitiroid ilaçlara ilave olarak Euthyrox verilmesi kontrendikedir. Euthyrox’un aksine antitiroid ilaçlar etkili dozlarda plasentayı geçtikleri için ilave levotiroksin tedavisi antitiroid ilacın daha yüksek dozunu gerekli kılar. Bu durum fetusta hipo tiroidizm oluşmasına neden olabilir. Sonuç olarak hipertiroidizmde, hamilelik süresince antitiroid ilaçlarla her zaman monoterapi uygulanmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Euthyrox 150 mcg Tablet ile tedavide, klinik ve kimyasal labaratuar parametreleri takip edildiğinde her hangi bir yan etki görülmediği tespit edilmiştir. Levotiroksin sodyumun bireysel tolerans limiti aşıldığında, doz aşımı durumlarında ve özellikle tedavinin başında dozun çok hızlı arttırıldığı durumlarda; taşikardi, kardiyak aritmi, anjina, tremor, huzursuzluk, uykusuzluk, aşırı terleme, kilo kaybı, diyare gibi hipertiroidizm'in tipik semptomlarının oluşması olasıdır.
Böyle durumlarda günlük doz azaltılmalı veya ilacın kullanılması bir süre kesilmelidir. Yan etkiler ortadan kalktıktan sonra tedaviye yeniden dikkatli bir şekilde başlanabilir.