Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka FARLUTAL
Etken Madde Kodu SGKFCN-MEDROKSIPROGESTERON ASETAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L02AB02
ATC Açıklaması Medroksiprogesteron
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02943
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 64 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 62,87 TL (4 Eylül 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
İleri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.
Doz Aşımı
-
Endikasyonlar

Operasyon yapılmayan, nüksetmiş ve metastize olmuş endometrium ve renal karsinomaların yardımcı tedavisinde palyatif  olarak kullanılır. İlaç, karsinomaların esas tedavisi için tavsiye edilmez.

Farmakodinamik Özellikler

FARLUTAL, Medroksiprogesteron Asetat, progesterondan türetilen ve sentezi Farmitalia Carlo Erba Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilen, oral yoldan etkili sentetik bir steroit’dir.

 

Müstahzar tabii progesteron ile aynı yapıya sahiptir ancak bu maddeden farklı olarak 6-alfa pozisyonunda bir metil grubu ve 17-alfa pozisyonunda bir asetoksi grubu taşır.

 

FARLUTAL progestasyonel etkiye ve antiöstrojenik ve antigonadotropinik aktiviteye sahiptir.

Uygun dozlarda MAP; hem endokrin sistem hem de selüler aktivite üzerinde etki gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

FARLUTAL, Medroksiprogesteron Asetat, progesterondan türetilen ve sentezi Farmitalia Carlo Erba Araştırma Laboratuarında gerçekleştirilen, oral yoldan etkili sentetik bir steroit’dir. Müstahzar tabii progesteron ile aynı yapıya sahiptir ancak bu maddeden farklı olarak 6-alfa pozisyonunda bir metil grubu ve 17-alfa pozisyonunda bir asetoksi grubu taşır.

FARLUTAL progestasyonel etkiye ve antiöstrojenik ve antigonadotropinik aktiviteye sahiptir. Uygun dozlarda MAP; hem endokrin sistem hem de selüler aktivite üzerinde etki gösterir.

Farmasötik Şekli

250 mg’lık tabletler; Beyaz renkli, iki yüzü bombeli, bir yüzü ortadan çentikli yuvarlak tabletler.

Formülü

Her tablet;

 

0.250 g Medroksiprogesteron Asetat (MAP)

 

Diğerleri : Mısır Nişastası 60 mg, Polivinilpirolidon 22.50 mg, Magnesium Stearat 5.00 mg, Sodyum Karboksimetil Sellüloz 31.25 mg,  Laktoz 121.25 mg  ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Trombofilebitte, tromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda, düşüklerde, medroksiprogesteron asetat’a karşı hassasiyeti olanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi görüldüğünde, meme karsinomunda, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir.

 

Hamilelik testi olarak kullanılamaz.

 

HAMİLELİKTE VE DÜŞÜK TEHDİDİNDE KESİNLİKLE KULLANILMAZ.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doz günde 100-1000 mg arasında değişebilir (daha yüksek dozlar, iki-üç güne bölünerek verilebilir).

 

Genellikle düşük doz endometrium karsinomasında kullanılır.

 

FARLUTAL, kemoterapi veya radyoterapi gibi diğer antineoplastik tedavilerle kombine edilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

FARLUTAL Depo Flakon        500 mg

FARLUTAL Depo Flakon      1000 mg

FARLUTAL Tablet                250 mg

Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve ışıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Herbiri 250 mg Medroksiprogesteron Asetat içeren 30 tabletlik şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

Hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez, zira bebeklerde görülen konjenital kalp kusurlarının hamileliğin ilk aylarında progestinlerin verilmesiyle ilgili olabileceğini gösteren bildiriler mevcuttur.

 

Trombolik rahatsızlıklar (Trombofilebit, serebrovasküler bozukluklar, pulmoner embolizm, retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüphe edildiğinde yapılmakta olan tedavi derhal durdurulmalıdır. Progestinler sıvı retansiyonuna yol açtığından, epilepsi, migren, astma, kardiak veya  renal fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır. Teşhis edilmemiş vajinal kanamalarda yeterli teşhis tedbirleri alınmalıdır. Uygun veriler mevcut ise hastaya progestin tedavisi önerilir. Progestin tedavisi klimakteryumun başlangıcını maskeleyebilirse de, hastanın yaşı kesin bir sınırlayıcı faktör oluşturmaz. Şeker hastaları ve ruhi depresyon geçirmiş hastalar dikkatle izlenmelidir.

 

Tekrarlayan enjeksiyonlar 18 ay veya daha uzun süre amenore ve infertiliteye yol açabilmektedir. Karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk görüldüğünde hemen önlem alınmalıdır. Emzirenlerde kullanılmamalı, bromokriptin ile birlikte verilmemelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler diğer progestinlerin kullanımıyla olduğu gibi medroksiprogesteron asetat’ın kullanımıyla da ilişkin görülmüştür. Memede hassasiyet, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler, amenore, ödem, kilo değişmeleri, servikal aşınmadaki ve servikal sekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, trombofilebit, serebral trombozis ve amboli, hiperpireksi, pulmoner amboli, nadiren baş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.