Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka FARLUTAL
Etken Madde Kodu SGKFCO-MEDROKSIPROGESTERON ASETAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu G03DA02
ATC Açıklaması Medroksiprogesteron
NFC Kodu PD
NFC Açıklaması Parenteral Gecikmeli IM Flakonlar
Kamu Kodu A02945
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,85 TL (20 Mart 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,57 TL (20 Mart 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatli davranılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
İleri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda kontrendikedir.
Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

Meme karsinomunun, operasyon yapılamayan, nüksetmiş ve metastize olmuş endometrium ve renal karsinomaların yardımcı tedavisinde palyatif olarak kullanılır. İlaç, karsinomların esas tedavisi için tavsiye edilmez.

Farmakodinamik Özellikler

FARLUTAL (6 alfa-metil-17 alfa-hidroksiprogesteron asetat veya medroksiprogesteron asetat) Farmitalia Araştırma Laboratuarlarında gerçekleştirilmiş bir progesteron türevidir. Oral yoldan da aktivitesini korur.

FARLUTAL progestatif, antiöstrojenik ve antigonadotropik etkiye sahip bir müstahzardır. Verilen doza bağlı olarak, FARLUTAL endokrin sistem ve hücresel aktivite üzerinde etkili olur.

FARLUTAL Depo; parenteral olarak kullanılan, uzun tesirli bir medroksiprogesteron asetat preperatıdır.

Farmakokinetik Özellikler

FARLUTAL (6 alfa-metil-17 alfa-hidroksiprogesteron asetat veya medroksiprogesteron asetat) Farmitalia Araştırma Laboratuarlarında gerçekleştirilmiş bir progesteron türevidir. Oral yoldan da aktivitesini korur.

FARLUTAL progestatif, antiöstrojenik ve antigonadotropik etkiye sahip bir müstahzardır. Verilen doza bağlı olarak, FARLUTAL endokrin sistem ve hücresel aktivite üzerinde etkili olur.

FARLUTAL Depo; parenteral olarak kullanılan, uzun tesirli bir medroksiprogesteron asetat preperatıdır.

Farmasötik Şekli

Enjektabl flakon

Formülü

2.5 ml’ lik flakon;

500 mg Medroksiprogesteron Asetat,

Diğerleri: Polietilen glikol 4000 75 mg, Polisorbat 80 7.5 mg, Nipajin 5 mg, Nipasol 0.5 mg, Sodyum klorür 25 mg, Distile su q.s. 2.5 ml ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Plazma aminoasid, serum alkalin fosfataz, üriner nitrogen, karaciğer fonksiyon testleri; koagülasyon testleri, metyrapone testi, pregnandiol tayini ve tiroid fonksiyon testlerini etkileyebilir.

Kontraendikasyonlar

Tromboflebitte, tromboembolik bozukluklarda, ileri derecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda, düşüklerde, Medroksiprogesteron asetat’ a karşı hassasiyeti olanlarda, kemik metastazı olan hastalarda hiperkalsemi görüldüğünde, meme karsinomu şüphesi veya başlangıcında, nedeni saptanmamış vajinal kanamalarda kontrendikedir. Hamilelik testi olarak kullanılamaz.

HAMİLELİKTE VE DÜŞÜK TEHDİDİNDE KESİNLİKLE KULLANILMZ.

Emzirenlere verilmemelidir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Endometrium ve renal karsinomlarda önerilen inisyal doz haftada 400-1000 mg’ dır. Birkaç hafta veya ayda iyiye gidiş görülürse; hastadaki bu iyiye gidişin, ayda 400 mg gibi düşük dozda FARLUTAL Depo verilerek korunması mümkündür.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

FARLUTAL TABLET 5 mg

FARLUTAL TABLET 250 mg

FARLUTAL Depo Flakon 1000 mg

Ruhsat Sahibi

Pharmacia Upjohn

Milano(İtalya) lisansı ile

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 1

34303 Küçükçekmece - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

8.7.1988 - 145/66

 

Saklama Koşulları

Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

Işıktan koruyunuz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2.5 ml’ de 500 mg Medroksiprogesteron asetat içeren flakon.

Uyarılar/Önlemler

Hamilelikte kullanılması tavsiye edilmez, zira bebeklerde görülen konjenital kalp kusurlarının hamileliğin ilk aylarında progestinlerin verilmesiyle ilgili olabileceğini gösteren bildiriler mevcuttur.

Trombolik rahatsızlıklar (Tromboflebit, serebrovasküler bozukluklar, pulmoner amboli, retinal trombozis), ani ve kısmi veya tam görme kaybı, diplopi, migren, papilla ödemi veya retinada damar lezyonu oluştuğunda veya şüphe edildiğinde yapılmakta olan tedavi derhal durdurulmalıdır. Progestinler sıvı retansiyonuna yol açtığından, epilepsi, migren, astma, kardiak veya renal fonksiyon bozukluğu mevcudiyetinde dikkatle davranılmalıdır. Teşhis edilmemiş vajinal kanamalarda yeterli teşhis tedbirleri alınmalıdır. Uygun veriler mevcut ise hastaya progestin tedavisi önerilir. Progestin tedavisi klimakteryumun başlangıcını maskeleyebilirse de, hastanın yaşı kesin bir sınırlayıcı faktör oluşturmaz. Şeker hastaları ve ruhi depresyon geçirmiş hastalar dikkatle izlenmelidir.

Tekrarlanan enjeksiyonlar 18 ay veya daha uzun süre amenore ve inferfiliteye yol açabilmektedir.

Karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk görüldüğünde hemen önlem alınmalıdır.

Emzirenlerde kullanılmamalı, bromokriptin ile birlikte verilmemelidir.

FARLUTAL Depo abselere neden olabilir; bu yüzden süspansiyon kullanılmadan önce iyice çalkalanmalı ve intramüsküler olarak derine enjekte edilmelidir.

Üretim Yeri

Carlo Erba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Cebe Ali Bey Sok. No:12 Topkapı – ISTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıda belirtilen istenmeyen etkiler diğer progestinlerin kullanımıyla olduğu gibi medroksiprogesteron asetat´ın kullanımıyla da ilişkili görülmüştür. Memede hassasiyet, galaktore, vajinal kanama, adet miktarındaki değişmeler, amenore, ödem, kilo değişimleri, servikal aşınmadaki ve servikal sekresyondaki değişmeler, kolestatik sarılık, kaşıntılı veya kaşıntısız deri döküntüsü, depresyon, insomnia, yorgunluk, sinirlilik, tromboflebit, serebral trombozis ve amboli, hiperpireksi, pulmoner amboli, nadiren baş ağrısı, akne, alopesi, hirsutizm, anafilaktoid reaksiyonlar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.